" /> صندوق | یاس سیستم

سیستم

صندوق

کاربرد

موضوع نقدینگی و مدیریت آن در هر مجموعه و بنگاه اقتصادی و مشاهده منابع مالی شرکت و میزان تعهدات مالی در بازه های زمانی مختلف، برای مدیران ارشد و صاحبان شرکتها امری بدیهی و شاید روزمره است. موضوعی که بروز کوچکترین اشتباه در آن (اعم از فراموش نمودن سررسید چکهای پرداختی، تساهل در تامین موجودی و …) اعتبار مجموعه را برای مدتهای طولانی در میان طرف های تجاری و در نهایت در کل بازار کار به خطر می اندازد.

سیستم صندوق (یا همان دریافت و پرداخت) یاس ثبت اطلاعات اسناد دریافتی و پرداختی را آسان نموده و با توجه به صدور اسناد اتوماتیک در حسابداری یاس و نیز اعلام آلارم و اخطارهای مختلف در سیستم در زمینه اسناد روز و نیز امکان تعیین زمان اخطار برای اسناد آینده، از بروز اشتباهات جلوگیری نموده و اطمینان را در بخش نقدینگی و اسناد دریافتنی و پرداختنی برای امور مالی و مدیریت سازمان ایجاد می نماید.

گاهی با یک سرمایه گذاری اندک و به موقع می توان از هزینه های چند برابری ریالی و اعتباری بعدی پیشگیری نمود!

توضیحات

سیستم صندوق یاس امکاناتی را برای حسابداران و امور مالی هر مجموعه ایجاد می نماید تا به شیوه ای بسیار آسان و در زمانی کوتاه اطلاعات اسناد دریافتنی و پرداختنی خود را در سیستم ثبت نموده و ضمن استفاده از قابلیت صدور انواع سند مالی بر روی دریافتها و پرداختها به صورت اتوماتیک، از کنترل های هوشمند سیستم بهره مند گردند.

جستجوهای بسیار قوی بر روی اطلاعات، گزارش مغایرت بانک، تهیه دفتر بانک، امکان ردگیری اسناد صادر شده صندوق در حسابداری مالی یاس، کنترل نقدینگی و گزارشات گسترده تنها بخشهایی از امکانات جامع این سیستم می باشند.

ویــژگی های مهم

گزارش مغایرت بانک / تهیه دفتر بانک / امکان ردگیری اسناد صادر شده / کنترل نقدینگی

پیش نیاز

سیستم مالی

قیمت

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومـان