" /> صنعتی - یاس سیستم | یاس سیستم

سیستم

صنعتی

کاربرد

گاهی با داشتن اطلاعاتی ساده از بهای تمام شده محصول و اجزاء آن می توان در یک مجموعه، تصمیمات مهم و اساسی گرفته و از بروز اشکالات ناخواسته و هزینه های بی مورد و حتی فرصتهای از دست رفته جلوگیری نمود. چرا که در جریان پیوسته تولید مواد زیادی می تواند تلف شود و هزینه های سربار زیادی نیز می تواند به سازمان تحمیل گردد که کنترل آن بدون داشتن اطلاعات به موقع و مناسب ممکن نیست.

عدم مدیریت و کنترل موارد یاد شده در نهایت منجر به بالا رفتن بهای تمام شده محصول شده که طبعا رقابت در بازار را با سختی مواجه می سازد. این در حالی است که با در اختیار داشتن این اطلاعات، مجموعه می تواند به مراتب چابک تر و سریعتر نسبت به بازار، مشکلات و تصمیمات عکس العمل نشان دهید.

گاهی با یک سرمایه گذاری اندک و به موقع می توان از هزینه های چند برابری ریالی و اعتباری بعدی پیشگیری نمود!

توضیحات

سیستم صنعتی یاس، سیستمی است ساده و کاربردی که به دور از هیاهو و پیچیدگی های یک سیستم قیمت تمام شده وسیع، امکان محاسبه بهای تمام شده تولید را در حد ضرورت برای سازمان فراهم می نماید.

امکان تعریف درخت محصول (BOM)، گزارش از انحرافات مصرف مواد بر اساس میزان مواد حواله شده برای تولید یک محصول، تعریف نرخ استاندارد سربار و دستمزد برای هر محصول و در نتیجه دریافت بهای تمام شده محصول به صورتی ساده و کاربردی و گزارشات مربوطه، تنها بخشی از امکانات کاربردی این سیستم می باشند.

امکان کاربردی دیگر این سیستم، قابلیت خروج مواد مورد نیاز برای تولید محصول بر اساس BOM است که با این ویژگی، عملا مواد لازم برای تولید به صورت اتوماتیک و هوشمند مدیریت شده و مغایرت بین مواد حواله شده و مواد مورد نیاز برای محصول تولید شده بوجود نخواهد آمد.

ویژگی های مهم

تعریف درخت محصول (BOM) / محاسبه بهای تمام شده تولید / قابلیت خروج مواد مورد نیاز برای تولید محصول / گزارش از انحرافات مصرف مواد / تعریف نرخ استاندارد سربار و دستمزد

قیمت

۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان