افزونه پروژه یاس سیستم

افزونه پروژه یاس - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

مهم ترین مزایای افزونه پروژه یاس

فعالسازی در سیستم های مالی ، صندوق ، انبار یاس

بیشترین کاربرد مجموعه های پروژه محور

قابلیت تعریف پروژه کنترل و مدیریت هوشمند

سایر افزونه های یاس سیستم

نرم افزارهای حسابداری یاس سیستم