نرم‌افزار شرکتی پروژه ای - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

نرم‌افزار شرکتی پروژه ای

نرم افزارهای یکپارچه مالی یاس سیستم

نرم افزار شرکتی پروژه‌ای
یاس سیستم

یکی از ویژگی‌های منحصربفرد یاس سیستم، قابلیت پروژه محور بودن آن است. اگر شما مالک کسب و کار سفارشی یا پروژه‌ای هستید با استفاده از راهکار پروژه‌ای یاس سیستم براحتی می‌توانید هزینه‌ها و درآمدتان را به تفکیک هر پروژه یا سفارش ثبت نمایید و بسادگی گزارش بگیرید. شما می‌توانید با استفاده از این قابلیت گردش کالا و محصولات شامل خرید، مصرف و خروجی‌ها را به تفکیک هر پروژه یا سفارش ثبت و گزارشگیری نمایید و از گزارشات متعدد یاس سیستم در حوزه مالی به تفکیک هر پروژه لذت ببرید.

چرا نرم‌افزار شرکتی پروژه‌ای یاس سیستم؟

کدینگ معتبر پروژه‌ای

شرکت‌های پروژه‌ای الزامات و محدودیت‌های خاص خود را دارند و چنانچه شما در یک شرکت پروژه‌ای یا سفارشی از کدینگ مالی مناسبی استفاده ننمایید نمی‌توانید از معجزه اطلاعات در پیشبرد کسب و کارتان بهره‌مند گردید. بهره گیری از کدینگ معتبر ویژه شرکت‌های پروژه‌ای یکی از ارزش‌های یاس سیستم برای پیشبرد کسب و کارتان خواهد بود.
این کدینگ تا سطح معین بوده و بر اساس آخرین استانداردهای مالی و با در نظر گرفتن نیازمندی‌های شرکت‌های پروژه‌ای تهیه گردیده است.

مدیریت پروژه در هلدینگ

یکی از قابلیت‌های مهم در یاس سیستم امکان ثبت و مدیریت چندین شرکت در قالب هلدینگ است و شما می‌توانید گردش یک پروژه یا فعالیت را در شرکت‌های مختلف کنترل و مدیریت نمایید. همچنین می‌توانید گزارشات سود و زیان، گزارش دفتر پروژه و تراز پروژه را به تفکیک هر شرکت بررسی و مدیریت کنید.

مدیریت هزینه‌های پروژه

در یاس سیستم می‌توانید تمامی دریافتی‌ها، پرداختی‌ها، مواد مصرفی، تولید محصولات، فروش کالا یا خدمات و همچنین کلیه هزینه‌های هر پروژه را ثبت و گزارشگیری کنید. کنترل یکپارچه اطلاعات مربوط به یک پروژه در تمامی سرفصل‌ها به حدی کاربردی و ارزشمند است که می‌تواند شما را در مدیریت و هدایت کسب و کارتان یاری کند و سادگی دسترسی به آن به شما کمک می‌کند تا بدون وابستگی به ابزارهای کمکی مثل اکسل و یا اشخاص دیگر به راحتی از جزئیات هزینه‌های هر پروژه مطلع باشید.

قیمت تمام شده پروژه

در سیستم انبار یاس سیستم شما می‌توانید تمامی ثبت‌های انبار از جمله رسید انبار، حواله انبار، حواله فروش، رسید از تولید و … را به تفکیک پروژه یا سفارش ثبت و گزارشگیری کنید. بعنوان نمونه می‌توانید در فرم حواله انبار کالاهای مختلف را برای تولید یک سفارش یا برای یک پروژه از انبار خارج کرده و در نرم افزار مالی یاس، هزینه‌ها را به پروژه یا سفارش تخصیص دهید و با این کار قیمت تمام شده پروژه یا سفارشتان را بدست آورید.

گزارشات به تفکیک پروژه

شما می‌توانید در سیستم‌های مالی، صندوق، انبار و فروش یاس سیستم، پروژه یا سفارش دلخواهتان را فیلتر کرده و از گزارشات متنوع یاس سیستم در زمینه هزینه، درآمد، مصرف مواد، دریافتی و پرداختی و … به تفکیک پروژه بهره ببرید. به عنوان نمونه در سیستم انبار شما می‌توانید علاوه بر دسترسی به گزارشات کاردکس کالا و کاردکس سریال کالا، از گزارش کاردکس پروژه در تصمیم گیری‌ها استفاده کنید. همچنین در سیستم مالی می‌توانید از گزارش گردش عملیات پروژه با فیلترهای متعدد در مدیریت و راهبرد پروژه‌ها استفاده نمایید.

کدینگ معتبر پروژه‌ای

شرکت‌های پروژه‌ای الزامات و محدودیت‌های خاص خود را دارند و چنانچه شما در یک شرکت پروژه‌ای یا سفارشی از کدینگ مالی مناسبی استفاده ننمایید نمی‌توانید از معجزه اطلاعات در پیشبرد کسب و کارتان بهره‌مند گردید. بهره گیری از کدینگ معتبر ویژه شرکت‌های پروژه‌ای یکی از ارزش‌های یاس سیستم برای پیشبرد کسب و کارتان خواهد بود.
این کدینگ تا سطح معین بوده و بر اساس آخرین استانداردهای مالی و با در نظر گرفتن نیازمندی‌های شرکت‌های پروژه‌ای تهیه گردیده است.

مدیریت پروژه در هلدینگ

یکی از قابلیت‌های مهم در یاس سیستم امکان ثبت و مدیریت چندین شرکت در قالب هلدینگ است و شما می‌توانید گردش یک پروژه یا فعالیت را در شرکت‌های مختلف کنترل و مدیریت نمایید. همچنین می‌توانید گزارشات سود و زیان، گزارش دفتر پروژه و تراز پروژه را به تفکیک هر شرکت بررسی و مدیریت کنید.

مدیریت هزینه‌های پروژه

در یاس سیستم می‌توانید تمامی دریافتی‌ها، پرداختی‌ها، مواد مصرفی، تولید محصولات، فروش کالا یا خدمات و همچنین کلیه هزینه‌های هر پروژه را ثبت و گزارشگیری کنید. کنترل یکپارچه اطلاعات مربوط به یک پروژه در تمامی سرفصل‌ها به حدی کاربردی و ارزشمند است که می‌تواند شما را در مدیریت و هدایت کسب و کارتان یاری کند و سادگی دسترسی به آن به شما کمک می‌کند تا بدون وابستگی به ابزارهای کمکی مثل اکسل و یا اشخاص دیگر به راحتی از جزئیات هزینه‌های هر پروژه مطلع باشید.

قیمت تمام شده پروژه

در سیستم انبار یاس سیستم شما می‌توانید تمامی ثبت‌های انبار از جمله رسید انبار، حواله انبار، حواله فروش، رسید از تولید و … را به تفکیک پروژه یا سفارش ثبت و گزارشگیری کنید. بعنوان نمونه می‌توانید در فرم حواله انبار کالاهای مختلف را برای تولید یک سفارش یا برای یک پروژه از انبار خارج کرده و در نرم افزار مالی یاس، هزینه‌ها را به پروژه یا سفارش تخصیص دهید و با این کار قیمت تمام شده پروژه یا سفارشتان را بدست آورید.

گزارشات به تفکیک پروژه

شما می‌توانید در سیستم‌های مالی، صندوق، انبار و فروش یاس سیستم، پروژه یا سفارش دلخواهتان را فیلتر کرده و از گزارشات متنوع یاس سیستم در زمینه هزینه، درآمد، مصرف مواد، دریافتی و پرداختی و … به تفکیک پروژه بهره ببرید. به عنوان نمونه در سیستم انبار شما می‌توانید علاوه بر دسترسی به گزارشات کاردکس کالا و کاردکس سریال کالا، از گزارش کاردکس پروژه در تصمیم گیری‌ها استفاده کنید. همچنین در سیستم مالی می‌توانید از گزارش گردش عملیات پروژه با فیلترهای متعدد در مدیریت و راهبرد پروژه‌ها استفاده نمایید.

مشاوره تلفنی برای انتخاب بهترین نرم افزار:

021-25924 (داخلی 1)

09020025924 (تماس سریع)

سیستم‌های بسته حسابداری پروژه‌ای یاس

سیستم حسابداری مالی

حسابداری مالی همواره به عنوان جزء لاینفک سیستم‌های اطلاعاتی در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌گردد. سیستم مالی یاس با محیطی ساده و با امکاناتی کامل و حرفه‌ای، ثبت سند را نه به عنوان یک شغل، بلکه به کاری لذت بخش و راحت تبدیل نموده است. دسترسی به بخش‌های مختلف از داخل سند و انجام تعاریف و کنترل‌های ضروری بدون خروج از سند، گزارشات متنوع و جستجوهای بسیار دقیق و هوشمند، بخش‌هایی است که حسابدار در استفاده از آن احساس راحتی می‌کند.

سیستم انبار و تامین

سیستم انبار، بخش جدایی ناپذیر مجموعه‌هایی است که با کالا سر و کار دارند. نرم‌افزار انبار یاس سیستم، کلیه عملیات مربوط به تشخیص میزان نیاز کالا و تامین آن و گردش کالا (ورود و خروج) را به سادگی انجام می‌دهد و با رعایت اصول استاندارد، کلیه عملیات انبار را در مجموعه‌های تولیدی، بازرگانی، خدماتی و ساختمانی ثبت و کنترل می‌کند. سرمایه‌گذاری اندک برای تهیه نرم‌افزار انبار، از مشکلات بسیار زیادی که گاهاً هزینه‌های بالایی را بوجود می‌آورد جلوگیری می‌نماید. ثبت رسید و برگشتی، حواله انبار و حواله فروش، انبارگردانی، ثبت هزینه‌های خرید در رسید کالا، ارائه گزارشات فصلی خرید و فروش، صدور اسناد مالی انبار به صورت اتوماتیک و گزارشات بسیار وسیع و متنوع، از امکانات نرم افزار انبار یاس سیستم است.

سیستم دستمزد

منابع انسانی هر مجموعه، به عنوان مهم‌ترین عامل رشد و پیشرفت آن شناخته می‌شود. سرمایه‌ای است که پس از ورود آن به سازمان نه تنها مستهلک نشده، بلکه در یک سازمان سالم روز به روز رشد نموده و در نتیجه این رشد، مجموعه نیز توسعه می‌یابد. امکان تعریف پرونده پرسنلی، احکام، چاپ اتوماتیک قراردادها، محاسبه اتوماتیک حقوق، ارتباط با انواع کارت ساعت، محاسبه و ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق، گزارش و فایل بانکی پرداخت حقوق و بسیاری گزارشات و امکانات دیگر، گوشه‌ای از امکانات نرم‌افزار دستمزد یاس سیستم است.

سیستم دریافت و پرداخت

موضوع نقدینگی و مدیریت آن، (خصوصاً با قانون جدید چک و رصد تراکنش‌های بانکی) و مشاهده منابع مالی شرکت و میزان تعهدات در بازه‌های زمانی مختلف، برای مدیران و صاحبان شرکت‌ها امری ضروری و شاید روزمره است. موضوعی که بروز کوچک‌ترین اشتباه در آن (اعم از فراموش نمودن سررسید چک‌های پرداختی، تساهل در تامین موجودی و …)، اعتبار مجموعه را برای مدت‌های طولانی در بانک و میان طرف‌های تجاری و در نهایت در کل بازار کار به خطر می‌اندازد. سیستم صندوق یاس (یا همان دریافت و پرداخت)، ثبت اطلاعات اسناد دریافتی و پرداختی را آسان نموده و با توجه به صدور اسناد اتوماتیک در حسابداری یاس و نیز آلارم‌ها و اخطارهای مختلف در سیستم (چه در زمینه اسناد روز و یا اخطارهای تعیین شده برای اسناد آینده)، از بروز اشتباهات جلوگیری نموده و اطمینان را در بخش نقدینگی و اسناد دریافتنی و پرداختنی برای حسابدار و مدیریت سازمان بالا می‌برد.

سیستم بودجه

تعیین بودجه، یعنی برنامه‌ریزی برای آینده و کنترل عملکرد شرکت. با این برنامه مسیر حرکت شرکت را مشخص و اصلاح می‌کند. نرم‌افزار بودجه یاس سیستم به صورت ساده و کارآمد به شما کمک می‌کند تا بودجه را به صورت ماهانه و یا سالانه در سطح هر یک از سرفصل‌های دلخواه تعیین کنید و بصورت لحظه‌ای (Online) عملکرد (هزینه یا فروش یا …) را با بودجه تعیین شده مقایسه کنید. همچنین شما قادر خواهید بود بودجه هر سرفصل را در دوره‌های مشابه قبلی نیز به صورت مقایسه‌ای مشاهده کرده و روند تغییرات بودجه و عملکرد مجموعه را در بین چند سال ملاحظه نمایید.

 

سیستم حسابداری مالی

حسابداری مالی همواره به عنوان جزء لاینفک سیستم‌های اطلاعاتی در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌گردد. سیستم مالی یاس با محیطی ساده و با امکاناتی کامل و حرفه‌ای، ثبت سند را نه به عنوان یک شغل، بلکه به کاری لذت بخش و راحت تبدیل نموده است. دسترسی به بخش‌های مختلف از داخل سند و انجام تعاریف و کنترل‌های ضروری بدون خروج از سند، گزارشات متنوع و جستجوهای بسیار دقیق و هوشمند، بخش‌هایی است که حسابدار در استفاده از آن احساس راحتی می‌کند. «اطلاعات بیشتر این سیستم»

سیستم انبار و تامین

سیستم انبار، بخش جدایی ناپذیر مجموعه‌هایی است که با کالا سر و کار دارند. نرم‌افزار انبار یاس سیستم، کلیه عملیات مربوط به تشخیص میزان نیاز کالا و تامین آن و گردش کالا (ورود و خروج) را به سادگی انجام می‌دهد و با رعایت اصول استاندارد، کلیه عملیات انبار را در مجموعه‌های تولیدی، بازرگانی، خدماتی و ساختمانی ثبت و کنترل می‌کند. سرمایه‌گذاری اندک برای تهیه نرم‌افزار انبار، از مشکلات بسیار زیادی که گاهاً هزینه‌های بالایی را بوجود می‌آورد جلوگیری می‌نماید. ثبت رسید و برگشتی، حواله انبار و حواله فروش، انبارگردانی، ثبت هزینه‌های خرید در رسید کالا، ارائه گزارشات فصلی خرید و فروش، صدور اسناد مالی انبار به صورت اتوماتیک و گزارشات بسیار وسیع و متنوع، از امکانات نرم افزار انبار یاس سیستم است. «اطلاعات بیشتر این سیستم»

سیستم دستمزد

منابع انسانی هر مجموعه، به عنوان مهم‌ترین عامل رشد و پیشرفت آن شناخته می‌شود. سرمایه‌ای است که پس از ورود آن به سازمان نه تنها مستهلک نشده، بلکه در یک سازمان سالم روز به روز رشد نموده و در نتیجه این رشد، مجموعه نیز توسعه می‌یابد. امکان تعریف پرونده پرسنلی، احکام، چاپ اتوماتیک قراردادها، محاسبه اتوماتیک حقوق، ارتباط با انواع کارت ساعت، محاسبه و ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق، گزارش و فایل بانکی پرداخت حقوق و بسیاری گزارشات و امکانات دیگر، گوشه‌ای از امکانات نرم‌افزار دستمزد یاس سیستم است.«اطلاعات بیشتر این سیستم»

سیستم دریافت و پرداخت

موضوع نقدینگی و مدیریت آن، (خصوصاً با قانون جدید چک و رصد تراکنش‌های بانکی) و مشاهده منابع مالی شرکت و میزان تعهدات در بازه‌های زمانی مختلف، برای مدیران و صاحبان شرکت‌ها امری ضروری و شاید روزمره است. موضوعی که بروز کوچک‌ترین اشتباه در آن (اعم از فراموش نمودن سررسید چک‌های پرداختی، تساهل در تامین موجودی و …)، اعتبار مجموعه را برای مدت‌های طولانی در بانک و میان طرف‌های تجاری و در نهایت در کل بازار کار به خطر می‌اندازد. سیستم صندوق یاس (یا همان دریافت و پرداخت)، ثبت اطلاعات اسناد دریافتی و پرداختی را آسان نموده و با توجه به صدور اسناد اتوماتیک در حسابداری یاس و نیز آلارم‌ها و اخطارهای مختلف در سیستم (چه در زمینه اسناد روز و یا اخطارهای تعیین شده برای اسناد آینده)، از بروز اشتباهات جلوگیری نموده و اطمینان را در بخش نقدینگی و اسناد دریافتنی و پرداختنی برای حسابدار و مدیریت سازمان بالا می‌برد. «اطلاعات بیشتر این سیستم»

سیستم بودجه

تعیین بودجه، یعنی برنامه‌ریزی برای آینده و کنترل عملکرد شرکت. با این برنامه مسیر حرکت شرکت را مشخص و اصلاح می‌کند. نرم‌افزار بودجه یاس سیستم به صورت ساده و کارآمد به شما کمک می‌کند تا بودجه را به صورت ماهانه و یا سالانه در سطح هر یک از سرفصل‌های دلخواه تعیین کنید و بصورت لحظه‌ای (Online) عملکرد (هزینه یا فروش یا …) را با بودجه تعیین شده مقایسه کنید. همچنین شما قادر خواهید بود بودجه هر سرفصل را در دوره‌های مشابه قبلی نیز به صورت مقایسه‌ای مشاهده کرده و روند تغییرات بودجه و عملکرد مجموعه را در بین چند سال ملاحظه نمایید.«اطلاعات بیشتر این سیستم»

افزونه‌های بسته حسابداری پروژه‌ای یاس

افزونه مالی پیشرفته

این افزونه برای واحدهایی طراحی شده است که سطح حسابداری وسیع تری داشته و به نرم افزار حسابداری با امکانات گسترده‌تری نیاز دارند. با وجود سطح حساب مرکز در این افزونه (که بعنوان یک سطح بیشتر بعد از سطح تفصیلی است)، می‌توان حساب ها و اسناد را در سطح ریز تر و البته دقیق تری ثبت کرد. تعداد مراکز قابل معرفی در نرم افزار یاس سیستم نامحدود بوده و به سادگی می‌توان آنها را به هر تفصیلی تخصیص داد. گزارش گردش عملیات مراکز، گزارش آنالیز نموداری حساب‌ها (روند حرکتی حساب (درآمد و هزینه) در سال)، گزارش از تغییرات اسناد در سیستم (مشاهده ورود و خروج کاربران با جزئیات تاریخ و ساعت و عملیات انجام شده)، گزارش اسناد حذف شده (مشاهده لیست اسناد حذف شده و تاریخ و ساعت حذف و کاربری که عملیات حذف را انجام داده)، گزارش دفاتر انتخابی هوشمند و پویا با انواع فیلترها مانند فیلترهای دوره‌های مالی و شرکت‌ها، از امکاناتی است که با فعال شدن افزونه مالی پیشرفته در اختیار شما قرار می گیرد.

افزونه تنخواه

نگهداری اطلاعات تنخواه و خصوصا صدور اسناد مربوطه کاری وقت گیر است و افزونه تنخواه یاس سیستم برای ثبت و نگهداری و مدیریت تنخواه است. با استفاده از این افزونه، امکان گروه بندی انواع هزینه‌ها در تنخواه (هزینه‌های ایاب و ذهاب، ملزومات، آبداخانه و …)، ثبت ریز تنخواه و گروه هزینه مربوطه، نگهداری حساب تنخواه داران، تسویه تنخواه، نگهداری مانده حساب تنخواه، گزارش از وضعیت تنخواه تنخواه داران و نیز صدور سند اتوماتیک مالی در سیستم مالی یاس برای تنخواه‌های ثبت شده فراهم می‌شود.

افزونه ارتباطات ویژه

یکی از موضوعات بسیار مهم در اداره صحیح مجموعه، دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و اطلاع رسانی به موقع و منظم می باشد. اطلاع رسانی صحیح و به موقع به مشتریان، باعث تحکیم ارتباط و جلب اعتماد حداکثری آن‌ها می‌گردد. از طرفی، دریافت اطلاعات مورد نیاز مدیران در هر لحظه از شبانه روز به صورت برنامه ریزی شده و یا با ارسال یک پیامک ساده، موضوعی نیست که به راحتی بتوان از آن چشم پوشید. دریافت اطلاعات فاکتورهای فروش یک مشتری خاص، دریافتی‌ها و پرداختی‌های چند روز آینده، موجودی کالاها در انبار، رسیدن به حداقل موجودی یا نقطه سفارش یک کالا، ارسال پیامک به مشتری با صدور فاکتور برای او و بسیاری موارد دیگر از امکانات این افزونه است.

افزونه پروژه

افزونه پروژه به منظور ثبت و نگهداری اطلاعات یک فعالیت مشخص می‌باشد. پروژه می‌تواند یک عملیات ساختمانی، راه سازی، یک سفارش تولید، یک قرارداد تولید یا فروش، یک گشایش اعتبار و یا هر فرآیند دیگری که ابتدا و انتهای مشخص داشته و شرکت نیاز به تهیه اطلاعات بر روی آن است، باشد. با فعال شدن افزونه پروژه، امکان ثبت اطلاعات در سیستم‌های مالی (آرتیکل سند و گزارش گردش عملیات بر روی پروژه)، ورود و خروج انبار، دریافت و پرداخت صندوق، رسید از تولید و عملیات فروش (پیش فاکتور، فاکتور و..) بر روی پروژه فراهم می‌گردد . با استفاده از این افزونه، قابلیت گزارش گیری از اطلاعات سیستم‌های یاد شده بر روی پروژه و یا به اصطلاح عملکرد پروژه فراهم می‌گردد.

افزونه مالی پیشرفته

این افزونه برای واحدهایی طراحی شده است که سطح حسابداری وسیع تری داشته و به نرم افزار حسابداری با امکانات گسترده‌تری نیاز دارند. با وجود سطح حساب مرکز در این افزونه (که بعنوان یک سطح بیشتر بعد از سطح تفصیلی است)، می‌توان حساب ها و اسناد را در سطح ریز تر و البته دقیق تری ثبت کرد. تعداد مراکز قابل معرفی در نرم افزار یاس سیستم نامحدود بوده و به سادگی می‌توان آنها را به هر تفصیلی تخصیص داد. گزارش گردش عملیات مراکز، گزارش آنالیز نموداری حساب‌ها (روند حرکتی حساب (درآمد و هزینه) در سال)، گزارش از تغییرات اسناد در سیستم (مشاهده ورود و خروج کاربران با جزئیات تاریخ و ساعت و عملیات انجام شده)، گزارش اسناد حذف شده (مشاهده لیست اسناد حذف شده و تاریخ و ساعت حذف و کاربری که عملیات حذف را انجام داده)، گزارش دفاتر انتخابی هوشمند و پویا با انواع فیلترها مانند فیلترهای دوره‌های مالی و شرکت‌ها، از امکاناتی است که با فعال شدن افزونه مالی پیشرفته در اختیار شما قرار می گیرد.

افزونه تنخواه

نگهداری اطلاعات تنخواه و خصوصا صدور اسناد مربوطه کاری وقت گیر است و افزونه تنخواه یاس سیستم برای ثبت و نگهداری و مدیریت تنخواه است. با استفاده از این افزونه، امکان گروه بندی انواع هزینه‌ها در تنخواه (هزینه‌های ایاب و ذهاب، ملزومات، آبداخانه و …)، ثبت ریز تنخواه و گروه هزینه مربوطه، نگهداری حساب تنخواه داران، تسویه تنخواه، نگهداری مانده حساب تنخواه، گزارش از وضعیت تنخواه تنخواه داران و نیز صدور سند اتوماتیک مالی در سیستم مالی یاس برای تنخواه‌های ثبت شده فراهم می‌شود.

افزونه ارتباطات ویژه

یکی از موضوعات بسیار مهم در اداره صحیح مجموعه، دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و اطلاع رسانی به موقع و منظم می باشد. اطلاع رسانی صحیح و به موقع به مشتریان، باعث تحکیم ارتباط و جلب اعتماد حداکثری آن‌ها می‌گردد. از طرفی، دریافت اطلاعات مورد نیاز مدیران در هر لحظه از شبانه روز به صورت برنامه ریزی شده و یا با ارسال یک پیامک ساده، موضوعی نیست که به راحتی بتوان از آن چشم پوشید. دریافت اطلاعات فاکتورهای فروش یک مشتری خاص، دریافتی‌ها و پرداختی‌های چند روز آینده، موجودی کالاها در انبار، رسیدن به حداقل موجودی یا نقطه سفارش یک کالا، ارسال پیامک به مشتری با صدور فاکتور برای او و بسیاری موارد دیگر از امکانات این افزونه است.

افزونه پروژه

افزونه پروژه به منظور ثبت و نگهداری اطلاعات یک فعالیت مشخص می‌باشد. پروژه می‌تواند یک عملیات ساختمانی، راه سازی، یک سفارش تولید، یک قرارداد تولید یا فروش، یک گشایش اعتبار و یا هر فرآیند دیگری که ابتدا و انتهای مشخص داشته و شرکت نیاز به تهیه اطلاعات بر روی آن است، باشد. با فعال شدن افزونه پروژه، امکان ثبت اطلاعات در سیستم‌های مالی (آرتیکل سند و گزارش گردش عملیات بر روی پروژه)، ورود و خروج انبار، دریافت و پرداخت صندوق، رسید از تولید و عملیات فروش (پیش فاکتور، فاکتور و..) بر روی پروژه فراهم می‌گردد . با استفاده از این افزونه، قابلیت گزارش گیری از اطلاعات سیستم‌های یاد شده بر روی پروژه و یا به اصطلاح عملکرد پروژه فراهم می‌گردد.

رضایت مشتری، مهم ترین وظیفه ما