آزمون ویژگی های یاس

مدت زمان آزمون ۲۵ دقیقه

*حتما اطلاعات تماس در صفحه را تکمیل بفرمایید*

موفق باشید ...

 

نام و نام خانوادگی ایمیل شماره موبایل
خدمات پشتیبانی یاس سیستم به چند شکل است؟
ویژگی های اصلی خدمات پشتیبانی یاس را بطور مختصر بفرمایید.
تمایزات اصلی یاس چیست ؟
لطفا در یک خط توضیح دهید
یاس سیستم متناسب چه کسب و کارهایی است و این کسب و کارها چه ویژگی هایی دارند؟
یاس سیستم کدام یک از تاییدیه های مرتبط را داراست؟ ( ذکر 3 مورد کافیست)
کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با فیلم های آموزش کار با سیستم که بصورت رایگان در بسته های یاس وجود دارند ، صحیح است؟
بخش میز کار در یاس سیستم چه قابلیتی دارد؟
لطفا در یک خط توضیح دهید.
یاس چند افزونه دارد و نام هرکدام چیست؟
یاس ، چند سیستم دارد و نام آن ها چیست ؟
از نظر شما کدام نرم افزارهای یاس سیستم ، برتری بیشتری نسب به رقبا دارد و چرا؟
از نظر شما چرا یاس مطمئن است؟
لطفا درمورد هرکدام از تمایزات یاس سیستم در یک خط توضیح دهید.
سادگی - چندشرکته - پروژه بیس - 6 سطحی - تنخواه - بودجه - قیمت تمام شده - ارتباطات ویژه
بعد از پاسخگویی واحد پشتیبانی به تیکت مشتری در سامانه تحت وب (ابری) پشتیبانی ، از چه طریقی به مشتری اطلاع رسانی می شود؟
چند روش آموزش برای کار با نرم افزارهای یاس سیستم پیش بینی شده و هرکدام چه حجمی از مطالب را داراست؟
چرا یاس از نظر عملکرد محبوب است؟

به امید موفقیت شمامسابقه دانش مالیاتی

*حتما با شماره موبایلی که

در اپلیکیشن آکادمی مالی یاس ثبت نام کرده اید

وارد شوید*

مدت زمان مسابقه ۱۵ دقیقه

موفق باشید ...

 

نام و نام خانوادگی ایمیل ثبت شده در آکادمی شماره موبایل ثبت شده در آکادمی
1. آیا به درخواست مشتری فاکتور رسمی میتواند به انگلیسی صادر شود و همان فاکتور هم به دارایی ارائه گردد؟
2. نرم افزار مالی یاس سیستم ، چند سطح حساب را پوشش می دهد؟
(برای راهنمایی کلیک کنید)
3.

مودیانی که در یک واحد کسبی چند فعالیت دارند (به عنوان نمونه مهندس ناظر و وکیل دادگستری) چگونه می بایست اظهارنامه ارسال نمایند؟

4. مطابق قانون ، کارفرما برای هر ساعت اضافه کاری، چند درصد مازاد بر دستمزد باید پرداخت کند؟
5. حداق حقوق کارگران در سال جدید چقدر است؟
6. در نرم افزار مالی یاس سیستم ، چند شرکت قابل تعریف و مدیریت می باشد؟
(برای راهنمایی کلیک کنید)
7. اگه لیست مالیات بر حقوق را رد نکنیم و از وقتش گذشته باشد ، جریمه اش چقدر می شود؟
8. درصورتی که لیست مالیات بر حقوق را رد نکنیم و از زمان مقرر بگذرد ، چقدر شامل جریمه می شود؟
9.

مودیانی که در یک ملک شریک هستند چگونه می بایست اظهارنامه ملک مورد نظر را ثبت نمایند؟

10. حد نصاب معاملات کوچک سال ۱۳۹۹ بر اساس موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، تا چند میلیون تومان است؟
11. چه مقداری از بیمه ، سهم کارفرما می باشد؟
(برای راهنمایی کلیک کنید)
12. آیا کسی می تواند هم عمده فروشی انجام دهد و هم خرده فروشی و معاف از مالیات باشد؟
13. مدت زمانی که مودی می تواند نسبت به اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد اضافه پرداختی اعتراض کند ، حداکثر چند روز است؟
14. کدام یک جزء هزینه های قابل قبول و استهلاک می باشد؟
15. میزان جریمه عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده در گزارشات ارزش افزوده چقدر است؟
16. شرکتهای وارد کننده خوراک دام و طیور از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف هستند یا خیر؟ و آیا باید اظهارنامه عملکرد را ارسال کنند؟
17. ترتیب سطوح حساب که قابلیت درج اطلاعات در آنها وجود دارد ، در نرم افزار مالی یاس سیستم به چه صورت است؟
(برای راهنمایی کلیک کنید)
18. سودهای علی الحساب سپرده که بانک ها بصورت ماهانه می دهند،آیا از مالیات عملکرد معاف هستند؟
19. آیا حق مسکن شامل کسر حق بیمه میباشد؟
20. کدام یک از موارد مورد نیاز برای ارسال اظهارنامه نیست؟
21.

چگونه در اظهارنامه حقیقی در جدول (پرداخت های مربوط به این اظهارنامه) می توان بیش از سه رکورد ثبت نمود؟

22. در چه صورت برای شرکت های معاف از مالیات ، "مالیات با نرخ صفر" محاسبه می گردد؟
23. کدام یک از موارد زیر ، از ویژگی های افزونه مالی پیشرفته یاس سیستم می باشد؟
(برای راهنمایی کلیک کنید)
24. کدام یک از اسناد زیر جزو مدارک مهم و مثبته برای ارزش افزوده نمی باشند؟
25. آیا حقوق برج ۱۲ را باید در برج ۱۲ ثبت کرد؟یا می توان در سال بعد ثبت کرد؟

 امیدواریم شما هم از برندگان این مسابقه باشیدمسابقه اظهارنامه

مدت زمان مسابقه ۱۰ دقیقه

*حتما اطلاعات تماس در صفحه را تکمیل بفرمایید*

موفق باشید ...

 

نام و نام خانوادگی ایمیل شماره موبایل
1. اعتبار یاس سیستم - یاس سیستم کدام یک از تاییدیه های مرتبط را داراست؟ ( ذکر 3 مورد کافیست)
2. روش آموزش یاس سیستم - کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با فایل های الکترونیکی راهنما (pdf) که در هر بخش سیستم موجود است، صحیح است؟
3. ویژگی های یاس - تمایزات اصلی یاس چیست ؟
لطفا در یک خط توضیح دهید
4. پشتیبانی یاس - خدمات پشتیبانی یاس سیستم به چند شکل است؟
5. ویژگی های یاس - چرا یاس از نظر عملکرد محبوب است؟
6. محصولات یاس - یاس سیستم چند افزونه دارد؟
7. ویژگی های یاس - یاس سیستم متناسب چه کسب و کارهایی است و این کسب و کارها معمولا تا چند نفر پرسنل دارند؟
8. روش آموزش یاس سیستم - کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با فیلم های آموزش کار با سیستم که بصورت رایگان در بسته های یاس وجود دارند ، صحیح است؟
9. محصولات یاس - یاس چند سیستم دارد؟
10. ویژگی های یاس - بخش میز کار در یاس سیستم چه قابلیتی دارد؟
لطفا در یک خط توضیح دهید.

 امیدواریم شما هم از برندگان این مسابقه باشید