آزمون ویژگی های یاس

مدت زمان آزمون ۲۵ دقیقه

*حتما اطلاعات تماس در صفحه را تکمیل بفرمایید*

موفق باشید ...

 

نام و نام خانوادگی ایمیل شماره موبایل
چند روش آموزش برای کار با نرم افزارهای یاس سیستم پیش بینی شده و هرکدام چه حجمی از مطالب را داراست؟
تمایزات اصلی یاس چیست ؟
لطفا در یک خط توضیح دهید
خدمات پشتیبانی یاس سیستم به چند شکل است؟
بعد از پاسخگویی واحد پشتیبانی به تیکت مشتری در سامانه تحت وب (ابری) پشتیبانی ، از چه طریقی به مشتری اطلاع رسانی می شود؟
از نظر شما چرا یاس مطمئن است؟
کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با فیلم های آموزش کار با سیستم که بصورت رایگان در بسته های یاس وجود دارند ، صحیح است؟
از نظر شما کدام نرم افزارهای یاس سیستم ، برتری بیشتری نسب به رقبا دارد و چرا؟
بخش میز کار در یاس سیستم چه قابلیتی دارد؟
لطفا در یک خط توضیح دهید.
یاس سیستم کدام یک از تاییدیه های مرتبط را داراست؟ ( ذکر 3 مورد کافیست)
یاس چند افزونه دارد و نام هرکدام چیست؟
ویژگی های اصلی خدمات پشتیبانی یاس را بطور مختصر بفرمایید.
لطفا درمورد هرکدام از تمایزات یاس سیستم در یک خط توضیح دهید.
سادگی - چندشرکته - پروژه بیس - 6 سطحی - تنخواه - بودجه - قیمت تمام شده - ارتباطات ویژه
چرا یاس از نظر عملکرد محبوب است؟
یاس سیستم متناسب چه کسب و کارهایی است و این کسب و کارها چه ویژگی هایی دارند؟
یاس ، چند سیستم دارد و نام آن ها چیست ؟

به امید موفقیت شمادانش مالیاتی

مدت زمان مسابقه ۱۵ دقیقه

*حتما اطلاعات تماس در صفحه را تکمیل بفرمایید*

موفق باشید ...

 

نام و نام خانوادگی ایمیل شماره موبایل
1. جمع هزینه حقوق ، شمال کدام یک از موارد زیر نمی باشد؟
(برای راهنمایی کلیک کنید)
2. اگر مودی ملکف به نگهداری دفاتر قانونی باشد ، درصورت عدم تسلیم تراز نامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول ، به ازای هر مورد چند درصد جریمه خواهد شد؟
3. در معالده کلی حقوق و دستمزد ، کدام یک در نظر گرفته نمی شود؟
(برای راهنمایی کلیک کنید)
4. کدام یک از موارد مورد نیاز برای ارسال اظهارنامه نیست؟
5. آیا رد نکردن گزارش صورت معاملات فصلی باعث رد دفاتر می شود؟
6. چه مقداری از بیمه ، سهم کارفرما می باشد؟
(برای راهنمایی کلیک کنید)
7.

چگونه در اظهارنامه حقیقی در جدول (پرداخت های مربوط به این اظهارنامه) می توان بیش از سه رکورد ثبت نمود؟

8. کدام یک جزء هزینه های قابل قبول و استهلاک می باشد؟
9. سودهای علی الحساب سپرده که بانک ها بصورت ماهانه می دهند،آیا از مالیات عملکرد معاف هستند؟
10. جریمه عدم صدور صورتحساب در مالیات بر ارزش افزوده چه مقدار است؟
11. مدت زمانی که مودی می تواند نسبت به اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد اضافه پرداختی اعتراض کند ، حداکثر چند روز است؟
12. کدام یک جزو اطلاعات هویتی شرکت و سایر محل های فعالیت شرکت در هنگام ارسال اظهارنامه نیست؟
13. آیا خرده فروشان مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند؟
14. کدام یک از گزینه های شامل جرائم ماده ۲۲ مالیات بر ارزش افزوده می باشد؟
15. پشتیبانی نرم افزار مالی یاس سیستم به چه صورت است؟
(برای راهنمایی کلیک کنید)
16. نرم افزار مالی یاس سیستم ، چند سطح حساب را پوشش می دهد؟
(برای راهنمایی کلیک کنید)
17. کدام یک از اسناد زیر جزو مدارک مهم و مثبته برای ارزش افزوده نمی باشند؟
18. کدام یک از موارد زیر ، از ویژگی های افزونه مالی پیشرفته یاس سیستم می باشد؟
(برای راهنمایی کلیک کنید)
19. آیا می توان بدون حضور در شرکت ، و بدون اینترنت ، تنها با ارسال پیامک ، از نرم افزار مالی یاس سیستم گزارشات مورد نیاز را گرفت؟
(برای راهنمایی کلیک کنید)
20. آیا حق مسکن شامل کسر حق بیمه میباشد؟
21.

در مواردی که زن و شوهر شریک هستند اطلاعات کد ملی آنها در جدول شماره ۴ که برای ثبت اطلاعات مودی و شرکا است،چطور می بایست ثبت گردد؟

22. آيا قراردادهای خدمات نيروی انسانی مشمول ماليات بر ارزش افزوده می‌گردد؟
23.

مودیانی که در یک واحد کسبی چند فعالیت دارند (به عنوان نمونه مهندس ناظر و وکیل دادگستری) چگونه می بایست اظهارنامه ارسال نمایند؟

24. جریمه مالیات ابرازی پرداخت نشده در موعد مقرر (همراه اظهارنامه) چند درصد به ازای هر ماه تاخیر می باشد؟
25. آیا کسی می تواند هم عمده فروشی انجام دهد و هم خرده فروشی و معاف از مالیات باشد؟
26. در نرم افزار مالی یاس سیستم ، چند شرکت قابل تعریف و مدیریت می باشد؟
(برای راهنمایی کلیک کنید)
27. در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم ، جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی در موعد مقرر چند درصد ذکر شده است؟
28. کدام یک از روش های زیر ، جزو روش های اصلی تهیه صورت مغایرت بانکی نمی باشد؟
(برای راهنمایی کلیک کنید)

29. مجموعه سیستم های یاس ، شامل چند سیستم و افزونه می باشد؟
(برای راهنمایی کلیک کنید)
30. مالیات اجاره را کدام یک پرداخت می کند؟ مستاجر یا موجر؟

 امیدواریم شما هم از برندگان این مسابقه باشیدمسابقه اظهارنامه

مدت زمان مسابقه ۱۰ دقیقه

*حتما اطلاعات تماس در صفحه را تکمیل بفرمایید*

موفق باشید ...

 

نام و نام خانوادگی ایمیل شماره موبایل
1. محصولات یاس - یاس سیستم چند افزونه دارد؟
2. اعتبار یاس سیستم - یاس سیستم کدام یک از تاییدیه های مرتبط را داراست؟ ( ذکر 3 مورد کافیست)
3. پشتیبانی یاس - خدمات پشتیبانی یاس سیستم به چند شکل است؟
4. ویژگی های یاس - بخش میز کار در یاس سیستم چه قابلیتی دارد؟
لطفا در یک خط توضیح دهید.
5. روش آموزش یاس سیستم - کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با فیلم های آموزش کار با سیستم که بصورت رایگان در بسته های یاس وجود دارند ، صحیح است؟
6. ویژگی های یاس - تمایزات اصلی یاس چیست ؟
لطفا در یک خط توضیح دهید
7. محصولات یاس - یاس چند سیستم دارد؟
8. ویژگی های یاس - یاس سیستم متناسب چه کسب و کارهایی است و این کسب و کارها معمولا تا چند نفر پرسنل دارند؟
9. ویژگی های یاس - چرا یاس از نظر عملکرد محبوب است؟
10. روش آموزش یاس سیستم - کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با فایل های الکترونیکی راهنما (pdf) که در هر بخش سیستم موجود است، صحیح است؟

 امیدواریم شما هم از برندگان این مسابقه باشید