آزمون ویژگی های یاس

مدت زمان آزمون ۲۵ دقیقه

*حتما اطلاعات تماس در صفحه را تکمیل بفرمایید*

موفق باشید ...

 

نام و نام خانوادگی ایمیل شماره موبایل
کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با فیلم های آموزش کار با سیستم که بصورت رایگان در بسته های یاس وجود دارند ، صحیح است؟
چرا یاس از نظر عملکرد محبوب است؟
لطفا درمورد هرکدام از تمایزات یاس سیستم در یک خط توضیح دهید.
سادگی - چندشرکته - پروژه بیس - 6 سطحی - تنخواه - بودجه - قیمت تمام شده - ارتباطات ویژه
از نظر شما کدام نرم افزارهای یاس سیستم ، برتری بیشتری نسب به رقبا دارد و چرا؟
تمایزات اصلی یاس چیست ؟
لطفا در یک خط توضیح دهید
بعد از پاسخگویی واحد پشتیبانی به تیکت مشتری در سامانه تحت وب (ابری) پشتیبانی ، از چه طریقی به مشتری اطلاع رسانی می شود؟
ویژگی های اصلی خدمات پشتیبانی یاس را بطور مختصر بفرمایید.
بخش میز کار در یاس سیستم چه قابلیتی دارد؟
لطفا در یک خط توضیح دهید.
یاس ، چند سیستم دارد و نام آن ها چیست ؟
چند روش آموزش برای کار با نرم افزارهای یاس سیستم پیش بینی شده و هرکدام چه حجمی از مطالب را داراست؟
خدمات پشتیبانی یاس سیستم به چند شکل است؟
یاس سیستم کدام یک از تاییدیه های مرتبط را داراست؟ ( ذکر 3 مورد کافیست)
یاس سیستم متناسب چه کسب و کارهایی است و این کسب و کارها چه ویژگی هایی دارند؟
از نظر شما چرا یاس مطمئن است؟
یاس چند افزونه دارد و نام هرکدام چیست؟

به امید موفقیت شما