مسابقه اظهارنامه

مدت زمان مسابقه ۱۰ دقیقه

*حتما اطلاعات تماس در صفحه را تکمیل بفرمایید*

موفق باشید ...

 

نام و نام خانوادگی ایمیل شماره موبایل
1. ویژگی های یاس - یاس سیستم متناسب چه کسب و کارهایی است و این کسب و کارها معمولا تا چند نفر پرسنل دارند؟
2. روش آموزش یاس سیستم - کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با فایل های الکترونیکی راهنما (pdf) که در هر بخش سیستم موجود است، صحیح است؟
3. ویژگی های یاس - چرا یاس از نظر عملکرد محبوب است؟
4. روش آموزش یاس سیستم - کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با فیلم های آموزش کار با سیستم که بصورت رایگان در بسته های یاس وجود دارند ، صحیح است؟
5. ویژگی های یاس - تمایزات اصلی یاس چیست ؟
لطفا در یک خط توضیح دهید
6. محصولات یاس - یاس چند سیستم دارد؟
7. پشتیبانی یاس - خدمات پشتیبانی یاس سیستم به چند شکل است؟
8. ویژگی های یاس - بخش میز کار در یاس سیستم چه قابلیتی دارد؟
لطفا در یک خط توضیح دهید.
9. اعتبار یاس سیستم - یاس سیستم کدام یک از تاییدیه های مرتبط را داراست؟ ( ذکر 3 مورد کافیست)
10. محصولات یاس - یاس سیستم چند افزونه دارد؟

 امیدواریم شما هم از برندگان این مسابقه باشید