• تماس با ما
۰۲۱-۲۵۹۲۴
یاس سیستم خانه » محصولات یاس

محصولات یاس

نرم افزارهای فــروشگاهی یاس مارکت

به صـــرفه و کارآمـــــــد و دقــــــیق

بسته های یــاس مارکت

بسته ســـاده

۴۰۰ هزار تومان
 • نصب و راه اندازی ساده
 • پشتیبانی به موقع
 • پرینت فاکتور
 • فاکتور فروش
 • فاکتور مرجوعی فروش
 • تعریف کاربران
 • تعیین حدود دسترسی

بسته متوسط

۸۶۰ هزار تومان
 • امکانات بسته ساده
 • حســـــــــــــــــابداری
 • چک های دریافتی و پرداختی
 • مدیریت هزینه ها
 • مدیریت عملیات بانکی
 • مدیریت طرف حساب
 • مشاهده تغییر اسناد توسط مدیریت

بسته پیشرفته

۱,۲۷۰ هزار تومان
 • امکانات بسته ساده
 • امکانات بسته متوسط
 • گزارشات خرید
 • فاکتور خرید
 • فاکتور مرجوعی خرید
 • پشتیبانی VIP
 • عضویت در آکادمی

بسته جـــامع

۲,۰۵۰ هزار تومان
 • امکانات بسته پیشرفته
 • سریال کالا
 • سفارش کالا
 • کاردکس کالا
 • انبار نا محدود
 • انبار نا محدود
 • اصلاح موجودی
 • انتقال بین انبار ها
 • تبدیل و تفکیک کالا ها
 • چاپ چک
 • تغییر قیمت فروش دسته ای

با مـــــا در ارتبــــــاط باشـــــید

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

به بالای صفحه بردن