ارتباطات ویژه

با استفاده از افزونه ارتباطات ویژه در یاس سیستم می توانید بدون داشتن کامپیوتر یا اینترنت از نرم افزار گزارشگیری نمایید. شما می توانید صرفا با ارسال یک پیامک به یاس سیستم از موجودی کالا، دریافتی ها و تعهدات پرداختی و آخرین فروش ها به شکل پیامکی گزارش بگیرید. همچنین می توانید برای مشتریان خود پیامک انبوه ارسال نمایید و پس از ثبت هر عملیات در هر یک از سیستم های یاس به مشتریان و یا طرف های حساب اطلاع رسانی پیامکی نمایید.