تاییدیه مالیاتی

یکی از ویژگی های مهم در یاس مارکت، داشتن تایید فنی شورای عالی انفورماتیک و ثبت یاس سیستم بعنوان نرم افزار مورد تایید سازمان امور مالیاتی در سامانه جامع مالیاتی است و شما می توانید با خیال راحت و با استانداردهای بالا از یاس مارکت استفاده کنید.