ساده

ساده - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

ابزارهای حرفه ای، پیچیده هستند اما در عین حال باید تا ممکن تجربه کاربری را ساده تر و لذت بخش تر کرد. کلید های بزرگ، رنگ خاص و روانشناسی شده، دسته بندی منظم و دسترسی به هر بخش از اطلاعات تنها با دو کلیک، کار با یاس سیستم را ساده و لذت بخش کرده است.