قیمت تمام شده پروژه

قیمت تمام شده پروژه - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

در سیستم انبار یاس سیستم شما می توانید تمامی ثبت های انبار از جمله رسید انبار، حواله انبار، حواله فروش، رسید از تولید و … را به تفکیک پروژه یا سفارش ثبت و گزارشگیری کنید. بعنوان نمونه می توانید در فرم حواله انبار کالاهای مختلف را برای تولید یک سفارش یا برای یک پروژه از انبار خارج کرده و در نرم افزار مالی یاس، هزینه ها را به پروژه یا سفارش تخصیص دهید و با این کار قیمت تمام شده پروژه یا سفارشتان را بدست آورید.