مدیریت حرفه ای فروش

فروش یاس سیستم برای شرکت های بازرگانی کاملا حرفه ای است. می توانید انواع فاکتور را تعریف کنید و تعیین کنید کدام نوع فاکتور مالیات پذیر و کدام نوع معاف از مالیات ارزش افزوده است. همچنین می توانید سابقه قیمت فروش را داشته باشید. علاوه بر این می توانید انواع تخفیفات فروش را تعریف و مدیریت نمایید. امکان درج ۵ مشخصه برای کالا و استفاده از آن در فاکتور فروش را دارید و می توانید از تک تک اطلاعات ثبت شده به تفکیک شهر ، استان ، گروه مشتری و … را گزارش گیری کنید.