مدیریت متمرکز

یکی از ویژگی های یاس مارکت زنجیره ای، مدیریت چند فروشگاه با فعالیت های متفاوت است. شما بسادگی می توانید کسب و کارتان را در قالب چندین مرکز یا فروشگاه توسعه دهید و در لحظه به اطلاعات تمامی فروشگاه ها یا مراکز دسترسی داشته باشید. شما در بخش راهبری فروشگاه (یاس سیستم) می توانید موجودی کالا، ریز هزینه ها و موجودی صندوق و بانک هر فروشگاه را مانیتور کنید. همچنین می توانید لیست قیمت و تخفیفات هر کسب و کار یا فروشگاه را بصورت متمرکز تعریف نمایید. ضمن اینکه سند حسابداری برای فعالیت همه فروشگاهها به صورت خودکار و ساده ثبت می شود.