مدیریت مشتریان

با توسعه کسب و کارها و رقابت فشرده قطعا حفظ و مدیریت تک تک مشتریان برای یک فروشگاه بسیار با اهمیت است. بنابراین دیگر نمی توان با اتکا به توانمندی اشخاص و کارکنان فروشگاه مدیریت مشتریان را انجام دهید. یاس مارکت با امکانات حرفه ای و در عین حال با کاربری بسیار ساده به شما کمک می کند تا همواره با مشتریان در ارتباط باشید و ارتباط شما با مشتریان محدود به حضور فیزیکی وی نباشد. گروه بندی مشتریان ، طراحی تخفیفات مختلف به تفکیک مشتریان و گروه مشتریان ، ارتباط پیامکی با مشتریان تنها بخشی از قابلیت های یاس مارکت در حوزه مدیریت مشتریان است.