مدیریت هزینه های پروژه

در یاس سیستم می توانید تمامی دریافتی ها، پرداختی ها، مواد مصرفی، تولید محصولات، فروش کالا یا خدمات و همچنین کلیه هزینه های هر پروژه را ثبت و گزارشگیری کنید. کنترل یکپارچه اطلاعات مربوط به یک پروژه در تمامی سرفصل ها به حدی کاربردی و ارزشمند است که می تواند شما را در مدیریت و هدایت کسب و کارتان یاری کند و سادگی دسترسی به آن به شما کمک می کند تا بدون وابستگی به ابزارهای کمکی مثل اکسل و یا اشخاص دیگر به راحتی از جزئیات هزینه های هر پروژه مطلع باشید.