مدیریت کالا

در یاس مارکت می توانید کالاها را به تفکیک گروه اصلی و فرعی در هر انبار تعریف نمایید و با استفاده از روش قیمت گذاری FIFO و میانگین، خروجی های انبار را قیمت گذاری نمایید. همچنین با استفاده از انواع دستگاه های بارکدخوان می توانید در سیستم فروش، کالا یا خدمات را بر اساس بارکد ثبت کنید. همچنین با بهره گیری از گزارشات متنوع یاس مارکت در بخش کالا می توانید از موجودی کالاها به اشکال مختلف آگاه شوید.