پروژه – بیس

پروژه در یاس سیستم به معنی فعالیتی است که ابتدا و انتهای مشخصی دارد مثل: قرارداد خرید، قرارداد فروش، سفارش، برنامه تولید، پروژه ساختمانی – عمرانی و یا … یاس سیستم امکانات بسیار حرفه ای برای مدیریت مالی پروژه ها فراهم کرده است، مسلما هر چه اطلاعات دقیق‌تری داشته باشیم، بهتر می‌توانیم در خصوص نحوه پیشبرد پروژه تحلیل و تصمیم‌گیری کنیم.