چند سطح حساب

در یاس سیستم به شش سطح حساب دسترسی دارید.

این یعنی دسترسی بیشتری به اطلاعات دارید و می توانید اسناد خود را با جزئیات بیشتری ثبت و مدیریت کنید و گزارشات دقیق‌تری بگیرید:

گروه – کل – معین – تفصیلی – مرکز – پروژه