چند شرکته

اگر دنبال این هستید که با تهیه یک نرم افزار، اطلاعات چند شرکت را به صورت همزمان مدیریت کنید، یاس سیستم این امکان را به بهترین شکل فراهم کرده است.

می توانید با تهیه یک نسخه از نرم افزار یاس سیستم، اطلاعات چند شرکت را به صورت همزمان و حرفه‌ای ثبت، کنترل و نگهداری کنید.