کدینگ معتبر فروشگاهی

ما در یاس سیستم با بیش از ۲ دهه تجربه اجرای سیستم های یکپارچه به شما کمک می کنیم تا نگرانی از بابت ثبت سند حسابداری وقایع کسب و کارتان نداشته باشید. یاس مارکت دارای کدینگ معتبریست که براساس آخرین استانداردهای مالی تدوین شده و به شما در گزارشگیری ها کمک می کند. همچنین در یاس مارکت زنجیره ای قابلیت ویژه ای در اختیار شما قرار دارد که به واسطه آن می توانید یک اصلاح سرفصل و یا ایجاد سرفصل جدید را در تمامی فروشگاه ها بصورت اتوماتیک اعمال نمایید.