ردیابی کالا و محصول

ردیابی کالا و محصول - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

در یاس سیستم می توانید کنترل فرآیند تولید از تامین مواد تا تولید محصول را به سادگی ردیابی نمایید. امکان ردیابی مواد و محصولات یا batch number به شما این قدرت را می دهد که هر کالا را در زمان ورود به انبار با سریال مخصوص به خود و تاریخ انقضاء وارد کرده و در زمان خروجی انبار، کالای مدنظر را با سریال مورد نظر خارج نمایید.