گزارشات عالی

گزارشات عالی - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

هدف اصلی ثبت اطلاعات، دریافت گزارشات مناسب است. بنابراین یکی از دغدغه های مدیران و حسابداران در شرکت های تولیدی دسترسی به گزارشات متنوع در هر یک از سیستم ها است. در یاس سیستم شما می توانید به گزارشات دسترسی محلی و یا ابری داشته باشید و از هر نقطه و در هر زمان دلخواه با استفاده از طریق گزارشات به جزیی ترین اطلاعات دسترسی داشته باشید. برخی از گزارشات پرکاربرد در شرکت های تولیدی عبارتند از مرور حساب ها، گزارشات تراز، دفاتر و سود و زیان، مغایرت بانکی، گزارشات مربوط به حقوق و دستمزد و گزارشات دریافتی/پرداختی گزارشات از فرآیند تامین مواد تا تولید محصولات و کنترل ضایعات