نوشته‌ها

پاداش ها و جرائم مالیاتی

پــاداش  های مالــیاتی:

همان طور که عنوان شد، پاداش های مالیاتی برای ایجاد انگیزه در مردم برای توسعه سرمایه گذاری و هم چنین جهت دهی به سرمایه های مردم، اتخاذ شده است.

 1. براساس ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که از فعالیت هایی چون کشاورزی، دامپروری ، صیادی ، احیای مراتع و جنگل ها و سایر موارد این چنینی به دست می آید، مشمول معافیت از پرداخت مالیات می شوند.
 2. براساس ماده ۱۳۲ نیز درآمد فعالان تولیدی و معدنی که در بخش خصوصی و یا تعاونی مشغول به فعالیت هستند و از سال ۸۱ به  بعد برای آنها از سوی نهاد مربوطه پروانه بهره برداری یا استخراج یا … صادر شده است، از زمان شروع به کار تا مدت زمان ۴ سال می _توانند تا سقف ۸۰ درصد معاف از مالیات باشند. این رقم برای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال و ۱۰۰ درصد معافیت خواهد بود.
  • اما طبق تبصره ۲ این ماده، واحدهایی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری از تهران و یا ۵۰ کیلومتری از اصفهان و ۳۰ کیلومتری از مراکز استان ها و شهرهای دارای بیش از ۳۵۰ هزار نفر هستند، مشمول این معافیت ها نمی باشند.
  • در تبصره ۳ این ماده قانونی نیز تاکید شده است که تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که پروانه بهره برداری خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور دریافت کرده اند ، در هرسال از پرداخت ۵۰ درصد مالیات معاف خواهند بود.
 1. مطابق ماده ۱۳۸ این قانون نیز قسمتی از سود ابزاری شرکت ها (تعاونی و خصوصی) که صرف توسعه و بازسازی و … واحد های صنعتی و معدنی در آن سال می شوند ، از ۵۰ درصد مالیات مربوط به ماده ۱۰۵ این قانون معاف خواهند شد.
 2. ماده ۱۴۱ قانون نیز در دو بخش برخی معافیت ها را تشریح می کند. در بخش اول این قانون آمده است که صد درصد درآمد به دست آمده از صادرات تولیدات واحدهای صنعتی ، کشاورزی ، صنایع تبدیلی و  هم چنین پنجاه درصد درآمد حاصله از صادرات کالاهایی که برای رسیدن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی ، به خارج از ایران صادر می شوند ، معاف می باشند.
  • لازم به ذکر است فهرست کالاهای مشمول این قانون، توسط وزارتخانه های مربوطه پیشنهاد و توسط هیات وزیران، به تصویب می رسد.
  • در قسمت دیگر این قانون نیز ذکر شده است که صد درصد درآمد صادراتی کالاهایی که به صورت ترانزیت وارد کشور شده و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام برخی تغییرات، اقدام به صدور آن ها می شود از مالیات معاف می باشند.
 1. ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم نیز مربوط به شرکت های بورسی است. براساس این قانون، شرکت هایی که سهام آنان برای معامله در بورس وارد می شود، از زمان پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس خارج نشده اند، ۱۰ درصد از مالیات آن ها بخشوده می_ شود.
 2. مطابق ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت­های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند. معادل پنج درصد (۵%) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (۱۹۰) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی­های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد . جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
 3. مطابق ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود. مبدأ احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده و یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می­باشد.
  • تبصره ۱- مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد آرایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند. در موارد مذکور در ماده (۲۳۹) این قانون؛ هر گاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (۸۰%) جرائم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرائم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.
  • تبصره ۲- چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (۵/۲%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یکسال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.
 1. مطابق ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مسقیم تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلائل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می­باشد.

جــــرایم مالیاتی :

 • براساس ماده ۲۴۷ قانون مالیات مستقیم، برخی جرایم به شرح زیر می باشد:
  • تنظیم دفاتر و اسناد مالیاتی خلاف واقعیت و هم چنین استناد به آن
  • مخفی کردن برخی فعالیت های تجاری و کتمان سود حاصل از آن ها
  • جلوگیری از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات و حسابرسی های خود و یا اشخاص ثالث
  • تنظیم قراردادهای خود به نام اشخاص دیگر
  • استفاده غیرقانونی از کارت بازرگانی سایر افراد که به منظور فرار مالیاتی صورت گیرد و …
 • براساس ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم ،همانطور که در قبل گفته شد پرداخت مالیات بعد از پایان سررسید ها و مهلت های قانونی اعلام شده ، مشمول جریمه می شود. این جریمه براساس تعداد ماه های تعویق پرداخت مالیات و معادل ۵٫۲ درصد به ازای هر ماه است.
 • براساس تبصره ۳ ، ماده ۱۷۷ قانون مالیات های مستقیم ، عدم اعلام زمان شروع به کار فعالیت توسط صاحبان مشاغل به ادارات محلی، مشمول جریمه می شود.

توجه داشته باشید که این جریمه معادل ده درصد مالیات قطعی است و حتی در صورت تایید این تخلف، از اعطای تسهیلات نیز جلوگیری خواهد شد. براساس ماده ۱۲۱ قانون مالیات های مستقیم نیز درصورتی که مودی پس از دریافت برگ اجرایی پرداخت بدهی، نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، اموال منقول و غیرمنقول مودی به میزان بدهی و جرایم و همچنین به اضافه ده درصد بدهی، توقیف خواهد شد.

 • براساس ماده ۱۹۴ قانون مالیات های مستقیم، مؤدیانی که اظهارنامه آن­ها در اجرای مقررات ماده (۱۵۸) این قانون مورد رسیدگی قرار می­گیرد در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی یا رقم اظهارنامه از طرف مؤدی بیش از پانزده درصد (۱۵%) اختلاف داشته باشد، علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی­های مقرر در قانون مالیات­ها نیز محروم خواهد شد.
 • بر اساس ماده ۱۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه تخلف آخرین مدیران از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قانون ظرف مدت مقرر با تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارتست از: دو درصد (۲%) و یک درصد (۱%) سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال .
 • بر اساس ماده ۱۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع (۱۱۸) این قانون معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می­گردد.
 • بر اساس ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت با فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می­باشند، در صورتی که از تسلیم آن­ها در موعد مقرر خودداری یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از:
 • دو درصد (۲%) حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری یک درصد (۱%) کل مبلغ قرارداد در هر حال با مؤدی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود .
 • بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰% ) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (۲٫۵%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سر رسید پرداخت، خواهد بود.
 • چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم درصد (۲٫۵%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.
 • بر اساس ماده ۲۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم،در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سر دفتر یا مؤدی در پرداخت مالیات و یا مالیات­های متعلق مربوط به مشمول چریمه ای معادل بیست درصد (۲۰%) آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
 • بر اساس ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، هر گاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب یود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است، استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و سود و زیان خودداری کند، علاوه بر جریمه­ها و مجازات­های مقرر در این قانون از کلیه معافیت­ها و بخشودگی­های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.
 • بر اساس ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارت امور اقتصاد و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن­ها از « برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال میلیون ریال» بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.

دو نکته در ارتباط با این ماده:

 • حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات­های که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می­باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می­باشند.
 • حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست مراجع ذیربط اعزام کننده مبنی بر میسر نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی­باشد.

تبصره- در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید.

 

نگرشی بر نقش تنخواه در مدیریت هزینه بنگاه های اقتصادی

شیده دیانت

( سرفصلی کوچک ولی حیاتی )

 

در تمامی شرکت ها نیاز مبرمی به پرداخت سریع و فوری هزینه و تهیه کالا و ملزومات مصرفی ،  وجود دارد. به منظور ایجاد سهولت و تسریع کار،  این گونه پرداخت ها از محل موجودی تنخواه ها صورت می پذیرد.

تنخواه عبارتست از مبلغی ثابت و از پیش تعیین شده که بصورت نقد یا موجودی حساب بانکی شخصی بنام تنخواه دار ([۱]تنخواه گردان)، متناسب با حجم هزینه های شرکت در اختیار مسئول تنخواه قرار می گیرد تا پس از مدت معینی و یا اتمام موجودی ،  مطابق هزینه های پرداختی شارژ گردد.

وجود تنخواه در بنگاه های اقتصادی سبب ایجاد سهولت و افزایش سرعت فرآیند پرداخت هزینه ، کاهش حجم عملیات بانکی و افزایش کنترل وجوه نقد و هزینه ها و نیز امکان برنامه ریزی جهت انجام هزینه ها ، می شود.

از تنخواه می توان جهت خرید اجناس و خدماتی استفاده نمود که از یک مبلغ معینی کمتر باشد (سقف تنخواه). سقف تنخواه توسط مدیریت و صرفا جهت کنترل هزینه ها تعیین می  گردد. عموما شارژ تنخواه دارای دو حد مجاز می باشد:

 

 1. حد مجاز اولیه: حد اولیه ، مبالغی است که مستقیما توسط مسئول تنخواه گردان و بدون اخذ تاییدیه مدیریت قابل پرداخت میباشد.
 2. حد مجاز ثانویه: حد ثانویه ، مبالغی است که از میزان حد مجاز اولیه بالاتر بوده و توسط تاییدیه مدیریت قابل پرداخت میباشد.

تنخواه می تواند به دو روش ثابت و متغیر شارژ گردد.

در روش ثابت ، میزان تنخواه از جانب رئیس دایره مالی و یا مدیریت سازمان به عنوان یک سقف تعیین شده و وجه به صورت سالیانه و یا ماهیانه به صورت مبلغی ثابت به حساب تنخواه دار واریز می گردد ولی در روش متغیر بنا به نیاز شرکت ها و یا پروژه های مربوطه ، براساس مبالغ هزینه شده مستند و قابل قبول ، به حساب تنخواه دار واریز می گردد. امروزه بعلت وجود نوسانات قیمت در بازار، روش متغیر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

دراین روش می توان برای کنترل هزینه ها در پروژه ها ، از نرم افزارهای پروژه پذیر که دارای پروژه های شناور هستند، استفاده نمود که دراین حالت گزارشگری ، کنترل و [۲]مدیریت هزینه های پروژه ها بسیار راحت تر می گردد.

سیستم اطلاعات دقیقی از هزینه های انجام شده در هر پروژه از محل تنخواه را در اختیار قرار می دهد. دراین حالت اسناد پرداخت شده از طریق تنخواه دار ، به انضمام صورت خلاصه مربوطه جهت واریز به دایره رسیدگی حسابداری ارائه می گردد. سپس دایره رسیدگی بر اساس ضوابط تعیین شده در آیین نامه رسیدگی ، بررسی های لازم را به عمل آورده و پس از تایید صحت عملیات ، اسناد را جهت واریز به دایره دریافت و پرداخت ارسال می نماید.

بدیهی است دراین گام از رسیدگی، اسنادی که قبلا توسط دایره رسیدگی بررسی شده و حاوی مهر و امضاء مربوطه می باشد ، جهت تعیین مبلغ شارژ تنخواه ، مد نظر قرار می گیرد. در اینجا  لازم است که بین مبلغ تایید شده جهت شارژ و اسناد رسیدگی شده تطابقی انجام پذیردکه این نیاز به نرم افزار دقیقی جهت تطبیق هزینه ها با مبلغ قابل شارژ تنخواه دارد.

مدیریت هزینه ، نقش مهمی در جهت دادن تصمیمات مدیران به سوی ایجاد ارزش برای همه ذینفعان (سهام داران ، مشتریان ، کارکنان و جامعه) بعهده دارد. برای کاهش هزینه ها توجه به مسائلی مانند باور جدی مدیران به کاهش هزینه ، ایجاد تحول در ساز و کار سازمان، اصلاح ساختارهای اقتصادی، کاهش [۳]شکاف نقدینگی ، متعادل کردن هزینه ها بسیار ضروری می باشد. تمامی این عوامل نیاز دارد تا مدیریت نگاهی استراتژیک به هزینه ها داشته و باور داشته باشد که کاهش هزینه ها یک تهدید نیست بلکه فرصتی است برای اینکه ظرفیت های ناشناخته سازمان ، در مسیر حذف اتلاف ها و ایجاد [۴]بهینه سازی فعالیت ها قرار گیرد.

تمامی این رویه ها سبب میشود تا درهای بازارهای رقابتی ، به روی بنگاه ها گشوده  شود. درشرایط اقتصادی کنونی که شرکت ها با بحران های مختلف مواجه هستند، برای تداوم بقا باید مجهزشدن به نظام ها و ساز و کارهای مدیریت [۵]استراتژیک هزینه با قیمت_ های قابل رقابت و پاسخگویی سریع به فرصت ها را بصورت جدی در دستور کار قرار دهند.

استراتژی کاهش هزینه ها می تواند سبب ایجاد پتانسیل های درونی در مبارزه با شکاف های نقدینگی موجود گردد.

نرم افزار کاربردی یاس سیستم ، با داشتن توانایی تعریف پروژه ها به صورت شناور ، امکان ایجاد کنترلی دقیق بر روی میزان هزینه _های انجام شده برای هر پروژه را داشته و براحتی هزینه های انجام شده را از محل تنخواه به حساب هر پروژه گزارشگری نماید و هم چنین امکان تطبیق میزان هزینه های انجام شده و مبلغ قابل شارژ تنخواه به دقت و سهولت میسر میباشد.

از آنجایی که کار با این نرم افزار برای کاربران بسیار راحت است به همین دلیل سرعت ثبت اطلاعات و نیز گزارشگری دقیق و سریع سبب می شود تا در شارژ تنخواه تاخیری صورت نپذیرد.

برای آشنایی با یاس سیستم ، اینجا کلیک کنید

 

 

_____________________________________

[۱] Petty Cash

[۲] Project Cost Management

[۳] Liquidity Gap

[۴] Activity Optimization

[۵] Strategic

بررسی اثر سیستم های کاربردی بر مدیریت شرکت های هلدینگ

شیده دیانت

 

بررسی اثر سیستم های کاربردی بر مدیریت شرکت های هلدینگ

 

 

امروزه شرکت های توانمند جهت کسب سود بیشتر، معافیت های مالیاتی ، رعایت اصل مهم تنوع در سرمایه گذاری ([۱]پورتفولیو ) جهت کاهش ریسک بازار ، تضمین باز پرداخت وام ها و نیز شریک شدن در شهرت و خوش نامی شرکت های تابعه ، اقدام به تشکیل شرکت های [۲]هلدینگ می نمایند.

به تعریف ویکی پدیا ، شرکت هلدینگ ،  شرکتی سهامی است که دارای شرکت‌های زیرمجموعه دیگر بوده و کنترل شرکت‌های زیرمجموعه ( تابعه ) ، مستقیماً زیر نظر مدیران و هیئت مدیره ی شرکت اصلی ( مادر ) می باشد . بنابراین این شرکت ها از طریق مالکیت سهام ، فعالیت های شرکت های تابعه خود را کنترل می نمایندکه درصد این مالکیت بر اساس قانون تجارت ایران بیش از پنجاه درصد کل سهام شرکت های تابعه است. باید توجه داشت که اگر شرکت های هلدینگ کاری غیر از مدیریت و کنترل شرکت _های تابعه داشته باشند ، بعنوان یک شرکت سرمایه گذاری محسوب می شوند . اصطلاح [۳]گروه ،  شامل واحد اصلی و تمام واحدهای فرعی آن است که مشمول شرکت اصلی نیز میشود یعنی می توانیم به جای اینکه بگوییم شرکت هلدینگ ایران خودرو، از واژه گروه ایران خودرو استفاده نماییم.

دراینجا لازم است اشاره شود که شرکت تابعه یا فرعی با اصطلاحی بنام شرکت همبسته ،  متفاوت است . شرکت همبسته به شرکت _هایی اطلاق می گردد که شرکت اصلی در شرکت های تابعه آن سهامدار نبوده ولی حسب مورد ، دارای مدیریت مشترک می_ باشند که در این حالت تابع قانون هلدینگ نمی شوند.

 

انواع شرکت های هلدینگ:

در مجموع چهار نوع شرکت هلدینگ وجود دارد:

 1. هلدینگ هایی که از یک شرکت بزرگ ایجاد شده اند مانند هلدینگ ایران خودرو.
 2. هلدینگ های محصولی یعنی همه شرکتهای آن یک نوع محصول تولید می کنند.
 3. هلدینگ های زنجیره تامین یعنی همه شرکت های آن در راستای نیل به یک هدف مشترک فعالیت های گوناگون دارند مانند هلدینگهای نفتی از عملیات اکتشاف تا پخش.
 4. هلدینگ مختلط یعنی از شرکت هایی با فعالیتهای مختلف ایجاد شده است.

 

انواع روش‌های مدیریتی برای اداره و کنترل شرکت تابعه :

 

روش اول مدل برنامه ریزی استراتژیک در این روش، شرکت اصلی ، نقش طراح اصلی برنامه ها را داشته و مسئولیت های شرکت های تابعه را مشخص می کند. در این روش مدیران می بایست دارای اطلاعات کاملی از شرکت های تابعه باشند زیرا که کمبود دانش، سبب ایجاد خطرات اقتصادی می‌شود.

روش دوم مدل کنترل مالی ، در این روش افراطی ترین نوع تفویض اختیار است. شرکت اصلی، فقط در نقش یک سهامدار است و کنترل مالی شرکت اصلی، به مواردی چون تخصیص سرمایه، تعیین اهداف اقتصادی، ارزیابی کارآیی، مداخله برای اصلاح بازار مالی محدود میشود و شرکتهای تابعه با آزادی کامل به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

روش سوم مدل کنترل استراتژیک ،  در این روش بر پایه فرآیند توافق بر برنامه های اصلی طراحی شده توسط شرکت اصلی استوار است. شرکت اصلی با تسهیل ارتباطات و ایجاد اشتراک مساعی میان شرکت های تابعه، به ایجاد ارزش افزوده می پردازد.

از آنجایی که شرکت اصلی تنها براساس مسائل مالی شرکت های تابعه تصمیم گیری میکند ( قوانین بورس و اوراق بهادار )، به  هر اندازه که یک کسب و کار گسترش و توسعه یابد به همان میزان هم گردش مالی آن سازمان و یا شرکت ها بیشتر خواهد شد و نیز  تعداد کارکنان هم در این شرکت ها افزایش پیدا خواهند کرد. به عبارت دیگر می توانیم بگوییم که هرچه میزان فروش و یا همان گزارش های مالی بالا رود ، نیاز به سیستم کامل تری برای ثبت حساب مالی  شرکت و یا سازمان ایجاد خواهد شد. به همین دلیل شرکت های هلدینگ باید نرم افزاری را برای کارخود انتخاب کنند که بتواند جوابگوی این رشد و گسترش باشد.

درهمین راستا شرکت اصلی می بایست دسترسی کاملی جهت نظارت و بررسی مالی و نیز اخذ گزارشات مالی از شرکت های تابعه را داشته باشد. از آنجا که ممکن است شرکت های تابعه دارای فعالیت یکسان نباشند ، لذا میبایست شرکت اصلی و شرکت های فرعی از نرم افزارهای جامع و یکسانی ( اصطلاحا نرم افزارهای [۴]چند شرکته ) جهت تمرکز حساب ها ونیز انبارها استفاده نمایند.

از دیگر محاسن یک سیستم یکپارچه چند شرکته، استفاده از سیستم جامع انبار می باشد که یکسان سازی انبارها و یا انتقال اقلام بین انبارها ، کنترل و استفاده از روش های مختلف قیمت گذاری انبارها ، مدیریت انبارهای  شرکت های تابعه را برای شرکت اصلی میسر و ساده می سازد.

درصورتی که فعالیت های شرکت های تابعه متفاوت باشد ، پروژه محوری نرم افزار های مالی آنها می تواند به مدیریت مالی و کنترل هزینه ها و در نتیجه  افزایش میزان سودآوری شرکت های تابعه کمک شایانی نماید.

امکان تهیه گزارشات حرفه ای در نرم افزارهای حسابداری تکمیل کننده و تسهیل کننده تصمیم گیری های مدیریتی در جهت بررسی و تخمین چرخه عمر شرکت های تابعه می باشد.

بنابراین دقت و سهولت کاربری و امکانات بالای نرم افزارهای حسابداری ، سبب افزایش عمر فعالیت شرکت ها شده و دوام فعالیت اقتصادی شرکت های هلدینگ را تضمین می نماید.

 

 

◊ آشنایی بیشتر با یاس سیستم◊

 

_________________________________________

[۱] Portfolio

[۲] Holding company

[۳] GROUP

[۴] Holding Base

 

 

 

 

با ما همراه باشید …

حسابداری تحت استرس

حسابداری تحت استرس

 

شاید کسب و کارها در این زمان، بیش از هر زمان دیگری در معرض استرس قرار دارند. آشفتگی اقتصادی و عدم ثبات در بازار، امکان برنامه ریزی را محدودتر کرده و عوامل پیش بینی نشده می تواند هر برنامه ای را تحت الشعاع خود قرار دهد. بنابراین همه افراد جامعه از این نظر در معرض فشار روحی قرار دارند.

در این زمینه، حسابداران از دو نظر دیگر نیز در معرض استرس قرار دارند:

یکی استرس عمومی است که هر کارمندی می تواند با آن مواجه شود. استرس ناشی از حجم کار زیاد، ابهام در وظایف محوله، عدم وجود حمایت کافی در کار و مهم تر از همه متناسب نبودن دانایی و توانایی شخص نسبت به شغل محوله از این جمله است.

اما حسابداران علاوه بر عوامل فوق، به دلیل سرو کار داشتن با ارقام پولی و مالی، در کارهای روزمره نیاز به دقت و تمرکز و توجه بالایی دارند. به همین دلیل شغل حسابداری در دنیا از مشاغل پر استرس محسوب می شود. چراکه یک اشتباه کوچک در کار حسابداران می تواند مشکلات بزرگی را بوجود آورد.

گاهی اوقات ما خود را بیش از آنچه می دانیم و می توانیم نشان می دهیم و یا به اصطلاح پرزنته می کنیم. این کار می تواند برای استخدام در یک شغل یا پایه بالاتر حقوق صورت بگیرد. در این حالت، وقتی در معرض کار و توقعات مدیر و کارفرما قرار می گیریم، دائما این نگرانی را داریم که نکند متوجه شوند و در شرایط مختلف مدام باید در حال دفاع و توجیه کارهایمان باشیم که این هم یکی از عوامل مهم ایجاد استرس است.

محیط کار بی نظم و شلوغ نه تنها از نظر بصری ما را دچار آشفتگی می کند، بلکه به دلیل عدم امکان دسترسی به موقع به اسناد و اطلاعات، در ایجاد استرس نقش بسزایی دارد.

 

استرس چه می کند؟

 

استرس ناشی از عوامل بیرونی برای درست انجام نشده یک کار است. نکته اینجاست که وقتی استرس بوجود می آید امکان بروز اشتباه نیز می رود و وقتی اشتباهی رخ دهد، لاجرم استرس نیز تشدید می شود و دوباره امکان اشتباهات بیشتر وبزرگتر … و این چرخه ادامه پیدا می کند تا در نهایت:

 • اعتماد به نفس کم کم از بین می رود
 • پرخاشگری زیاد می شود
 • کم حوصلگی بوجود می آید
 • کم دقتی زیادتر می شود
 • ناراحتی های جسمی و اختلال در خواب بودود می آید و …

در واقع اگر استرس کنترل نشود، می تواند به بی اعتباری، بی کاری و به هم ریختن زندگی روزمره منجر شود.

مجددا یادآوری می کنیم که در شغل حسابداری، گاهی اشتباه و ببخشید به معنای از بین رفتن بخشی از سرمایه یا اعتبار شرکت و یا ایجاد پرونده های مالیاتی و بیمه سنگین است و البته حداقل آن می تواند از دست دادن شغل و اعتبار حسابدار باشد.

 

مقابله با استرس:

 

خوشبختانه و به همین دلیل که عوامل استرس قابل شناسایی هستند، راهکار مقابله با آن هم وجود دارد:

 • ورزش منظم و مجدانه
 • افزایش روزافزون سطح دانایی و توانایی در کار (و نشان ندادن دانایی و توانایی بیش از آنچه که هستیم)
 • ایجاد نظم بسیار ویژه و متمایز در کار و محیط کار
 • انجام کار در زمان معقول (و نه با عجله) و تمرکز بر کیفیت کار
 • ایجاد اعتماد در مدیر مربوطه با ارائه اطلاعات و گزارشات به موقع و منظم (که ناخودآگاه بار روانی حاصل از فشارهای مدیریتی را کم می کند و اعتماد به نفس ما را بالا می برد)
 • برخورد با ابلاغیه ها و اخطاریه ها و اعلامیه ها و بازرسی های سازمانهای دولتی (دارایی و تامین اجتماعی) به عنوان بخشی از روال کار

 

اگر به این توصیه ها عمل نکنیم، مانند این است که بر روی صفحه ای متحرک، علاوه بر حفظ تعادل باید سوزن هم نخ کنیم!

 

یکی از توصیه های مهم برای مقابله با استرس، مجهز شدن به ابزارهایی برای گذر از این مسیری است که ناخواسته خطرات و مشکلات زیادی می تواند داشته باشد. با وجود تجهیزات و ابزار مناسب، قدرت بالاتر می رود و قدرت بالاتر یعنی اشکالات کمتر و اعتکاد به نفس بیشتر.

یکی از مهمترین ابزارهایی که در استرس ما حسابداران تاثیر مستقیم دارد، نرم افزار حسابداری است. یک نرم افزار مالی اگر خوب باش، گزارشات حرفه ای و متنوع بدهد و در عین حال کار کردن با آن ساده باشد، با کنترل های هوشمند جلوی اشتباهات ناخواسته را بگیرد، نه تنها اعتبار و اعتماد را در شرکت نسبت به ما بالا می برد، بلکه استرس را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد.

و امان از آن روزی که نرم افزار هم کارایی لازم را نداشته باشد، پشتیبانی به موقع نداشته باشد و ….

 

 

سیستم های یاس را مشاهده کنید

 

 

سمینار هفته حسابدار در آذر بایجان غربی

همایش گرامی داشت هفته حسابدار با همکاری یاس سیستم و دانشگاه فنی مراغه ، در مراغه برگزار شد.

این همایش که حدود ۴۰۰ نفر از دانشجویان حسابداری ، مدیران مالی و صنعتگران و استان حضور داشتند ، ابتدا رئیس دانشگاه به صحبت در مورد اهداف آتی دانشگاه پرداختند ، سپس مهندس طباطبائی – مدیرعامل گروه شرکت های آرک به اهمیت توانمندی حسابداران و نقش آنان در نجات کسب و کارها پرداختند.

در بخش بعد مهندس الهیان – مدیر واحد فنی و پشتیبانی گروه شرکت های آرک مختصرا به توضیح امکانات سیستم پرداختند.

در انتها هم از تیم گروه آرک و یاس سیستم و مدیران ارشد دانشگاه ضمن اعطای لوح تقدیر ، قدردانی شد.

همچنین تفاهم نامه همکاری بین گروه شرکت های آرک و دانشگاه فنی مهندسی امضا گردید.

 

 

 

 

 

با همان کار روزمره، حرفه ای و توانمند عمل کنیم!

 

یک قائده عمومی این است که اگر کسی اطلاعات دقیق تر و منظم تری ارائه دهد، از نظر دیگران به عنوان فرد حرفه ای تری شناخته می شود. حوزه حسابداری هم از این قائده مستثنی نیست. روش ساده و تاثیر گذار، دسته بندی مناسب اطلاعات و اسناد است. چگونه؟

یکی از روشهای مناسب برای دسته بندی اطلاعات، تخصیص آنها به یک کار مشخص است. این کار به صورت متداول پروژه نامیده می شود.

 

پروژه چیست؟

وقتی صحبت از پروژه به میان می آید، معمولا در ذهن ما عملیات راه سازی، ساخت خانه یا سد شکل می گیرد. در صورتیکه پروژه در صنعت کاربرد ویژه ای دارد و با استفاده از پروژه، سطح دقیق تری از اطلاعات در اختیار ما قرار گرفته و ثبتهای منظم تر و دقیق تری را انجام دهیم.

پروژه کاری است که ابتدا و انتهای مشخصی دارد مثل یک سفارش تولید، قرارداد فروش یا خرید، یک پروژه ساختمانی یا راه سازی و یا حتی یک برنامه آموزشی. در حقیقت، پروژه چیزی است که در یک سازمان یک کد و یا یک نام می گیرد و همه آن کار را با آن کد یا نام تشخیص داده و صدا می کنند.

سه عامل مهم شناسایی حد و مرز هر پروژه، زمان، میزان درآمد یا دریافتی و میزان هزینه پروژه است. اما شرکتها معمولا در ارتباط با پروژه تنها چیزی که می توانند به خوبی گزارش دهند، زمان است و در دو مورد دیگر در گزارش گیری از سیستم مالی دچار مشکل می شوند. چرا؟

چون پروژه در اصل به عنوان یک سرفصل حساب نیست، بلکه پروژه یک شخصیت مستقل است. پروژه، می تواند تفضیلی های مختلفی داشته و یا در مراکز هزینه مختلفی در جریان باشد و باید بتوان از اطلاعات پروژه در هر سیستمی فقط با وارد نمودن نام یا کد پروژه یا کار مشخص، گزارش گرفت.

 

بگذارید مثالی بزنیم:

از پروژه ای ساختمانی و فیزیکی که بگذریم (چون نقش پروژه در این موارد کاملا مشخص است)، یک سفارش کار یا قرارداد فروش هم یک پروژه است. به عنوان مثال، ما قراردادی را می بندیم و تعهد می کنیم در طول سال تعداد مشخصی از محصول را به مشتری تحویل دهیم. مشخص است که این محصول در طول سال تولید شده و مرحله به مرحله به مشتری تحویل می گردد.

 

l انبار: مثلا برای یک پروژه کالاهایی خریداری شده و کالاهایی نیز برای مصرف یا تولید آن پروژه ارسال می شود. در این حالت باید بتوان رسید یا حواله کالا را بر روی پروژه مورد نظر ثبت و از سیستم انبار گزارش خرید و یا تحویل کالا به مرکز هزینه را بر روی آن پروژه دریافت کرد. ما در حالت عادی، حواله ای را برای یک مرکز هزینه جهت ارسال کالاهایی مشخص ثبت می کنیم. اما وقتی بتوانیم مصرف مواد و کالا را به پروژه ای خاص تخصیص دهیم، حواله کالا را به مرکز هزینه مشخص و بر روی یک قرارداد و یا پروژه خاص صادر می کنیم. در این حال می توانیم مجموع مصرف مواد بر روی آن پروژه یا قرارداد را در گزارش بگیریم و همین اتفاق در مورد خریدها نیز خواهد افتاد.

 

l خزانه داری: پروژه حتما دریافتی و پرداختی هایی بابت فاکتورهای فروش و خرید خواهد داشت و در این حالت در سیستم خزانه داری باید بتوان دریافتی ها و پرداختی ها را بر روی آن پروژه ثبت نموده و با جزئیات گزارش گرفت.

 

l تنخواه: پروژه می تواند تنخواه خاص خودش را داشته باشد، لذا باید بتوانیم هزینه های جاری آن پروژه را به صورت مستقل ثبت و مدیریت کنیم در حالی که بقیه شرکت و بنگاه اقتصادی، باید بتواند تنخواه عمومی خودش را نگهداری کند.

 

l فروش: در سیستم فروش نیز باید بتوانیم فاکتور یا احیانا برگشتی را بر روی آن پروژه صادر کنیم و گزارش از جزئیات کالاهای فاکتور شده و خالص تعهدات انجام شده را از این سیستم بگیریم. همزمان، مجموعه هم باید بتواند کارِ صدور فاکتورهای عمومی (خارج از پروژه یا یک قرارداد فروش) را ادامه دهد.

 

l حسابداری: و در نهایت در سیستم حسابداری علاوه بر امکان صدرو اسناد عمومی، با توجه به اینکه سندها با تخصیص پروژه از سایر سیستمها به صورت اتوماتیک به سیستم مالی منتقل می گردد، باید بتوان دفتر یا تراز یا گردش حساب یک پروژه را به صورت مستقل دریافت نمود.

 

قیمت تمام شده پروژه:

وقتی ما موفق به انجام این کار شدیم، آنوقت می توانیم قیمت تمام شده پروژه را هم به راحتی در اختیار داشته باشیم. یعنی ما کار روزمره مان را انجام می دهیم اما قیمت تمام شده پروژه، در سطح بسیار قابل قبولی به موازات در حال محاسبه است. چرا؟

چون هزینه ها، مصرف مواد و دستمزدها را بر روی پروژه ثبت و مشخص کرده ایم. بنابراین ما سه المان اساسی برای محاسبه بهای تمام شده پروژه را در اختیار داریم.

این کار نه تنها یک حسابدار را در دیدگاه مدیرعامل و مدیران مجموعه دقیق و حرفه ای نشان می دهد، بلکه اطلاعات مناسب و ارزشمندی را در اختیار شرکت قرار می دهد و قدرت تصمیم گیری را برای بنگاه اقتصادی بالاتر می برد. ضمنا وقتی اطلاعات برای ممیز یا حسابرس ارائه می گردد، به دلیل نظم و دقت در کار، این اعتماد و اطمینان را در نماینده امور مالیاتی ایجاد می کند که اطلاعات این بنگاه اقتصادی دقیق و منظم است و جایی برای رد هزینه و یا تشکیک در حسابها نمی ماند.

به نکته مهم دقت کردید؟!

سیستم مالی، سیستم مالی است و قرار نیست یک نرم افزار حسابداری گزارش دفتر ندهد و یا در ارائه گردش حساب عاجز باشد و قرار نیست یک حسابدار نتواند کالاها و هزینه های یک پروژه را با ماشین حساب جمع کند!!

نکته و تفاوت در نگرش ما به همان کار عادی و روزمره ای است که حسابدار انجام می دهد! اسناد مالی، در ساده ترین سیستمهای حسابداری هم ثبت و گزارش گیری است، اما وقتی همین اسناد قابلیت ثبت در سطح پروژه را داشته باشد، آنوقت امکان دریافت گزارشات در سطح پروژه هم خواهیم بود.

 

رمز موفقیت این است که اطلاعات را در مبدا دسته بندی و منظم می شود، به جای اینکه پس از ثبت دسته ای و فله ای اطلاعات، اقدام به جداسازی آن نموده و با زحمت، اطلاعات غیر دقیقی را به دست آوریم.

یادمان باشد اطلاعات دقیق و صحیح و جداسازی شده در مبدا، اعتماد به نفس ما را در برخورد با مجموعه های گزارش گیر، اعم از مدیران بالا دستی و یا سازمانهای بیرونی به مراتب افزایش می دهدو می تواند نقش بسیار موثری در نشان دادن عملکرد حرفه ای ما و در نهایت ارتقاء شغلی ما داشته باشد.

 

 

 

راز یک پرونده جنایی !!!

وقتی علت مرگ یک کسب و کار، حسابدار شناخته می شود!

اثر انگشت یک حسابدار در پرونده مرگ یک کسب و کار!

 

گاهی ما فراموش می کنیم که هر کسب و کار، یک موجود زنده است و گاهی ارزش و شآن یک کسب و کار را معادل ساختمان آن می دانیم. اما امروز می خواهم از زاویه ای دیگر به کسب و کار نگاه کنیم.

هر کسب و کار یک موجود زنده است. در هنگام تاسیس و تجهیز متولد می شود و در طول زمانِ فعالیت، همراه با نفس های ما، نفس     می کشد. بیمار می شود، خوشحال می شود، گریان می شود و ….    می میرد.

 

 

اما یک کسب و کار به خودی خود نمی میرد، چون برای مردن، متولد نشده. برای زندگی کردن و رشد کردن و بزرگ شدن متولد شده. بسیاری از کسب و کارها سالها و حتی قرنها پس از مرگِ موسس آن زندگی می کنند.

پس مرگِ یک کسب و کار هم حتما علتی دارد. کسب و کار را بی پولی و بی امکاناتی و … از بین نمی برد، کسب و کار را انسانها از بین می برند. گاهی تصمیم غلطِ مدیر کسب و کار(چه در زمینه انتخاب نوع خدمت یا محصول تولیدی، و یا انتخاب روش تولید و یا ارائه خمت، یا صرفه جویی ها و گاهی هم بریز و بپاش های بی مورد) از بین می برد و گاهی هم اثری از انگشتان ما حسابداران در این مرگ پیدا می شود.

اما مرگ یک کسب و کار به حسابدار چه ارتباطی دارد؟ عرض می کنم…

پس از مدتها فرصتی شد تا برای انتخاب یک حسابدار برای شرکت، شخصا مصاحبه کنم. افراد مختلفی برای مصاحبه آمده بودند، با انگیزه، بی انگیزه، با تجربه، کم تجربه، با سواد، کم سواد و …

 

 

یکی از نکات مهم برای من، کاری بود که آنها در محل کار قبلی (فعلی شان) انجام داده بودند. داستان واقعی مصاحبه من با بعضی از آنها شنیدنی و جالب! است:

یکی از این عزیزان علت تغییر کار خودش را کسب تجربه بیشتر و مشکلِ شرکت فعلی در پرداخت حقوق اعلام کرد. گفت: صاحب آن کسب و کار تمام توانش را جمع کرده، ماشین آلاتی تهیه کرده و کارگاهی راه انداخته و ادامه داد: سه ماه است حقوق نگرفته، ولی این موضوع علت اصلی تغییر کارش نیست و می خواهد تجربه بیشتری کسب کند. گفتم: تسلط به کارهای مالیاتی داری؟ گفت تا حدودی. سوالاتی در مورد ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی کردم … دیدم انگار با این موضوعات آشنا نیست. گفتم پس در شرکت فعلی چه می کنی؟ با تردید گفت: ما معاف هستیم. گفتم طبق اصلاحیه ق.م.م دیگر معافیت (به معنی عدم اظهار) وجود ندارد و نرخ صفرِ مالیاتی جایگزین شده و اگر اعلام نکنی، نه تنها نرخ صفر از بین می رود، بلکه جریمه هم می گیرند. گفت: مدیر عامل گفته من نمی خواهم درگیر دارایی بشوم!

گفتم: پس شما آنجا چه کاره ای؟ گفت: آخر مدیر مالی بالای سر من نبود! گفتم: تاوان کم اطلاعی شما را باید صاحب آن کسب و کار بدهد؟ او به تو اعتماد کرده، لا اقل می گفتی نمی دانم. ساکت بود! گفتم: این موضوعات را مدیرعامل می داند؟ نگاهی کرد که معنی آن “نه” بود. گفتم می دانی که آن بیچاره را به خاک سیاه نشاندی؟ سرش را پایین انداخت. گفتم: آن کسب و کار را از همین الان مرده بدان. چون سه چهار سال فروش داشته و اعلام نکرده. هم معافیتش از بین رفته و هم جریمه غیر قابل بخشش به آن تعلق گرفته. با این وضعِ مالی که آن بنگاه دارد، باید ماشین آلاتش را هم بفروشد، بلکه حساب دارایی را صاف کند، تازه اگر ممنوع الخروج نشود و مشکلات دیگر برایش بوجود نیاید و مقصر همه اینها شمایی. هیچ نمی گفت و پایین را نگاه می کرد….

 

 

با دوست دیگری مصاحبه کردم. در یک شرکت بازرگانی کار می کرد که فروش چندین میلیاردی داشت و در حال راه اندازی یک کارگاه تولیدی هم بود. می گفت صاحب کسب و کار از امور مالی چیزی نمی داند. سال قبل فاکتور غیر مجاز (از کد فروش) گرفته بودند که خودش با افتخار می گفت می دانیم که دفاترمان رد است! امسال هم به قول خودش زرنگی کرده بود و برای اینکه بلای سال قبل به سرشان نیاید، اصلا خرید و فروش را (به ارزش افزوده) اعلام نکرده بودند! گفتم: می دانی که علاوه بر مالیات و جریمه عدم پرداخت، جریمه عدم اظهار هم مشمول شما می شود که غیر قابل بخشش است؟ و می دانی که سالها بعد که به این اطلاعات رسیدگی می کنند (زمانی که به احتمال بسیار زیاد شما آنجا نیستی)، آن شرکت چه جریمه سنگینی باید بپردازد؟ ساکت بود ….

 

این سکوتها، همان سکوتی است که در مرگ یک موجود زنده اتفاق می افتد. بله مرگ یک کسب و کار . .  و بدتر از همه اینکه می دانی که این کسب و کار به عنوان موجود زنده، به بیماری صعب العلاجی گرفتار شده که خودش هم نمی داند. فقط می توانی نگاهش کنی، تلاش موسس اش را ببینی و افسوس بخوری که بیچاره نمی داند که مرگ کسب و کارش نزدیک است!

 

 

ممکن است این موارد برای شما خنده آور باشد، اما آیا مطمئن هستید در کارهای شما مواردی پیدا نمی شود که موجب خنده دیگران بشود؟

 

دانش مالی و مالیاتی، دو بال پرواز یک حسابدار هستند. طبعا اطلاع از جزئیات و نکات ریز مالیاتی نیاز به تجربه و مطالعه دارد، اما اطلاع از حداقل هایی که حیات و ممات یک کسب و کار به آن وابسته است، وظیفه و مسوولیت ما حسابداران است.

به بیان دیگر، ما حسابداران، جراحانِ اطلاعاتِ کسب و کار هستیم و اگر تازه وارد بازار کار شده ایم، اطلاع از کمک های اولیه، حداقل چیزی است که باید بدست آوریم و اگر نداشتیم، نباید به عنوان یک حسابدارِ کار بلد وارد امور مالیِ یک کسب و کار بشویم.

 

 

و خلاصه اینکه، یادمان باشد که نباید این تجربه را به قیمت زندگی و سرمایه افراد دیگر  (همانها که به ما اعتماد کرده اند) به دست آوریم.

 

 

۷ توصیه مالی برای رقابتی کردن کسب و کارهای کوچک و متوسط

 

در هر کسب و کار، نوسانات درآمد عادی است و صاحبان سرمایه تلاش می کنند تا درآمد ثابت داشته باشند. افزایش هزینه های نیروی انسانی و هزینه های تکنولوژی مسئولیت مدیران کسب و کار و البته مدیران مالی را سنگین تر می کند.

صاحبان  و تصمیم گیران کسب و کار کوچک می توانند از نکات مدیریت مالی زیر استفاده کنند که به آنها کمک می کند تا از چالش های اولیه مالی گذر کنند و حتی از پیش این مشکلات را بدانند.

 

 

 1. بر اساس اطلاعات صحیح و به موقع تصمیم بگیرید

مدیریت صورتحساب ها و امور مالی کار پیچیده هی نیست، اما می تواند به شدت استرس زا باشد. ثبت منظم حسابها و دریافت گزارشات صحیح و به موقع، می تواند فرصتی برای رقابت بوده و یک کسب و کار را به سادگی از رقبای همتراز خود جلوتر انداخته و در سطح رقبای بزرگتر قرار دهد. بسیاری از مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط این را فرصتی برای کمک به رقابتی کردن شرکت می بینند. استفاده از یک نرم افزار مالی حرفه ای و در عین حال ساده و با قیمت مناسب، به حسابداران، مدیران مالی و مشاوران کمک می کند تا به سادگی اطلاعات شرکت را ثبت و نگهداری نمایند و در نتیجه، نه تنها صرفه جویی در هزینه ها و انجام فعالیتها در امور مالی را بیشتر و بهتر کنند، بلکه در تصمیم گیری های موثر و مفید و به موقع برای کسب و کار کمک نمایند.

 

 

 1. زنجیره منبع مالی خود را مدیریت کنید

یکی از مشکلات بزرگ شرکتها، ارائه گزارشات صحیح و به موقع به سازمانهای قانونی (بیمه و مالیات) است که شرکتها عمدتا به صورت ناخواسته و در اثر یک بی توجهی یا اشتباه کوچک، دچار هزینه های گزافی که قانونی هست اما به حق نیست می شوند. به منظور مدیریت زنجیره منبع مالی به طور صحیح، صاحبان کسب و کار کوچک باید اطمینان حاصل کنند که نظارت دقیق در این فرایند وجود دارد همچنین از امکان وجود افراد واسطه که ممکن است هزینه ها را بیشتر کنند، جلوگیری کنند. کسب و کارهای کوچک قادرند روند زنجیره اطلاعات را هر زمان به صورت دقیق ثبت نموده و در قالب یکپارچگی کامل، اطلاعات صحیحی در اختیار داشته باشند. با این کار، امکان بروز اشکال و اشتباه در گزارشات برون شرکتی و قانونی (لیست های بیمه، گزارشات ارزش افزوده، گزارشات فصلی و اظهارنامه عملکرد) به حداقل ممکن رسیده و هزینه های بی مورد و اضافی بر شرکت تحمیل نمی کردد.

 

۳٫ برای ریسک آماده باشید

بحران های مالی پی در پی و گاها پیش بینی نشده، به کسب و کارها آموخته است برای انواع خطرات احتمالی آماده باشند. از این رو، ارزیابی ریسک، پیش بینی هزینه ها، محاسبه بهای تمام شده محصول یا خدمت، گزارش از وضعیت پروژه ها و … باید جزء جدایی ناپذیر از برنامه ریزی کسب و کار و مالی باشد. کسب و کارهای کوچک باید در هنگام مدیریت جریان نقدی بسیار مراقب باشند و اطمینان حاصل کنند که در صورت هرگونه آشفتگی در محیط کسب و کار، یک استراتژی خطر وجود دارد. قطعا برای انتخاب راهکار مناسب، نیاز به اطلاعات صحیح و به موقع است.

 

 

 1. بدون کاغذ و کم هزینه کار کنید

 وقتی تصمیم بگیرید بدون کاغذ کار کنید حتما از میزان صرف جویی شگفت زده می شوید چون نه تنها کاهش هزینه در کسب و کار را تضمین می کند، بلکه به بهبود محیط زیست هم کمک می نماید. همه دوست دارند  هزینه های کمتری در شرکت خود داشته باشند و البته از جمله کسب و کارهایی باشند که بیشتر از نیازهای اجتماعی و زیست محیطی آگاهی دارند و برای حفظ آن تلاش می کنند. در نرم افزار یاس سیستم، بخشی تحت عنوان “پیام رسان” قرار داده شده که بوسیله آن کاربران می توانند به راحتی یادداشتها و مستندات مورد نیاز را برای افراد مورد نظر (با در نظر گرفتن امنیت و حقوق دسترسی) به اشتراک بگذارند.

 

 

 1. تلفن همراه، اطلاعات همراه!

احتمالا تصوری از داشتن اطلاعات کسب و کار خود بر روی تلفن همراه به صورت لحظه ای، آنهم بدون استفاده از اینترنت و فقط با استفاده از پیامک ندارید. وقتی اطلاعات را در هر لحظه در اختیار دارید، اعتماد به نفس شما در جلسات و در مقابل مشتری بالا می رود و طرف مقابل شما را یک فرد توانمند و سوار بر کار می بیند. افزونه “ارتباطات ویژه” یاس سیستم، امکانی است که می توانید به راحتی به این رویا تحقق ببخشید. این افزونه، همچنین بر اساس برنامه ای که شما آن را مشخص نموده اید، اطلاعات رسانی لازم را برای مشتریان شما انجام می دهد!

 

 1. دقیق تر و حرفه ای تر کار کنید

درست است که کسب و کارهای کوچک، حجم اطلاعات کمتری دارند، اما این اصلا به معنی دقیق نبودن نیست. در هر کاری، چه کسب و کار بزرگ باشد و چه کوچک، اصل رفتار حرفه ای، اصلی قطعی و مسلم است و هرچه دقیق تر کار کنید، حرفه ای تر به نظر می رسید. افزونه “مالی پیشرفته” در نرم افزار مالی یاس سیستم، با یک سطح حساب بیشتر، امکان کارکرد حرفه ای و دقیقی را برای شما ایجاد می کند.

 

 1. و در نهایت می توانید از راه حل های رایانش ابری استفاده کنید

اگر شرکت شما علاقه ای به سرمایه گذاری برای خرید نرم افزار ندارد و در عین حال نیازمند به استفاده از نرم افزار مالی مطمئن و جامع و کارآمد است، می توانید از تکنولوژی جدید در این زمینه استفاده نمایید. آخرین گزارش ها حاکی است که برخی کسب و کارهای کوچک در دنیا برای راه حل های مدیریت مالی موجود خود از ساختار ابری استفاده می کنند. این روند به سرعت در حال پیشروی است؛ چرا که هزینه های تکنولوژی بسیار ارزان تر از استخدام کارمندان بیشتر است.

نرم افزار یاس سیستم، راهکار مبتنی بر ابر را با هزینه ای به مراتب کمتر از خرید نرم افزار و شرایطی جالب و مقرون به صرفه ارائه می دهد.

 

اشتباه مرگ بار در عملیات حقوق و دستمزد

در انجام عملیات حسابداری دستمزد، اشتباه مرگبار نکنیم:

 

در طی آموزش حسابداری طیف گسترده‌ای از وظایفی که بخش حسابداری حقوق و دستمزد را پوشش می‌دهد و یک بخش مهم در هر کسب و کار موفق است. نکات ریز و چند لایه ای و نیز مقررات مختلف بیمه ای و مالیاتی و قانون کار که در محاسبات دستمزد وجود دارد، نشانگر اهمیت این بخش از فعالیت های امور مالی است به نحوی که امروزه و با جدی تر شدن هرچه بیشتر اجرای قوانین و وضع جرائم سنگین بیمه ای و مالیاتی،  کسب و کارهای کوچک و متوسط را نیز مجاب به استفاده از مکانیزم قابل اطمینانی برای انجام این محاسبات کرده است. چرا که اشتباه یا عدم توجهی کوچک در این زمینه، هزینه های هنگفتی را برای بنگاه اقتصادی به بار خواهد آورد.

در این مقاله برخی نکات مهم در محاسبات دستمزد و قوانین و مقررات مربوطه آموزش داده شده است.

 

 • موارد معاف از مالیات و بیمه در حقوق و دستمزد چیست؟

 

الف) معافیت های مالیاتی:

ابتدا باید بدانیم از کدام اقلام حقوق مالیات کسر می شود؟ اقلامی از حقوق که مشمول مالیات بر درآمد حقوق می شوند نیز در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم به ترتیب زیر هستند:

 • در آمد نقدی مزد یا مقرری یا حقوق اصلی و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از وضع کسور معافیت ها مقرر در این قانون.
 • درآمد غیر نقدی مسکن ، اتومبیل و سایر مزایا.

 

۱- اما معافیت های مالیاتی حقوق بر اساس ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر است:

 1. سنوات پایان خدمت
 2. خسارت اخراج و بازخرید خدمت
 3. حق سنوات
 4. حقوق ایام مرخصی استفاده نشده
 5. هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
 6. مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه و خانه های ارزان قیمت سازمانی محل کارخانه یا خارج از آن
 7. مبالغ حاصل از بیمه جبران خسارت بدنی ومعالجه و امثال آن.
 8. عیدی و پاداش پایان سال تا سقف یک دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه
 9. منازل سازمانی در اختیار ماموران کشوری
 10. مبالغ پرداختی از جانب کارفرما برای معالجه کارکنان یا افراد تحت تکلف آنان که به پزشک یا بیمارستان پرداخت می شود و باید اسناد و مدارک آن ارائه شود.
 11. مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان تا سقف دو دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه مبلغ معادل اقلام

 

ب) معافیت های بیمه:

بر اساس قانون، برخی از اقلام حقوق از شمول محاسبه بیمه معاف هستند. مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است :

 1. بازخرید ایام مرخصی
 2. هزینه عائلمه مندی
 3. هزینه سفر و فوق العاده مأموریت
 4. عیدیو پاداش پایان سال
 5. مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری
 6. حق شیر
 7. پاداش نهضت سواد آموزی
 8. حق التضمین یا کسر صندوق
 9. خسارت اخراج و مزایای پایان کار
 10. پاداش افزایش تولید

 

 

۲- روش محاسبه برخی از مزایا:

برخی از روشهای محاسباتی پرکاربرد در حقوق و دستزد در زیر آورده شده است:

 • اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
 • ماده ۵۸ – برای هر ساعت کار درشب تنها به کارگران غیر‌نوبتی ۳۵% اضافه بر‌مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد. ( کارهای نوبت کاری)
 • ماده ۵۹ – در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : (ساعات شب کاری از ۲۲ تا ۶ بامداد می باشد)
  • الف – موافقت کارگر
  • ب – پرداخت ۴۰% اضافه بر‌مزد هر ساعت کار عادی.
 • نحوه محاسبه تعطیل‌کاری = ساعات تعطیل کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
 • ماده ۶۲ – روز جمعه، روز تعطیل هفتگى کارگران با استفاده از مزد مى‌باشد.
 • کارگرانى که به هر عنوان روزهاى جمعه کار مى‌کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.
 • شب کاری = ساعات شب کاری * ۱۳۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
  • کار نوبت کاری که بین صبح و عصر قرار میگیرد : حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۱۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
  • کار نوبت کاری که بین صبح و عصر و شب قرار گیرد : حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۱۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
  • کار نوبت کاری که صبح و شب یا عصر و شب قرار گیرد : حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۲۲٫۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
 • در رابطه با محاسبه ‌ی مزایای پایان خدمت و عیدی : سنوات = تعداد روزهای کارکرد * ۳۶۵ روز / حقوق پایه
 • ماده ۲۴ – کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار پرداخت نماید.
 • عیدی = دو‌برابر حقوق پایه مشروط به اینکه از سه‌برابر حداقل حقوق همان سال بیشتر نباشد.
 • اگر بیشتر نبود = دو برابر پایه حقوق اگر بیشتر بود = روزهای کارکرد * ۳۶۵ / ۳ * حداقل پایه حقوق

 

 

 • معافیت دوهفتم مالیات حق بیمه حقوق

یکی از معافیت های قانونی مالیات حقوق است که در بند  ۲ بخشنامه ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ ذکر شده است. طبق بخشنامه فوق، درآمد مالیات بر حقوق به میزان دو هفتم بیمه سهم کارگر از پرداخت مالیات معاف است. کارفرمایان باید معافیت دو هفتم حق بیمه سهم کارکنان خود را محاسبه و به همراه سایر موارد معاف از حقوق و مزایا شخص (معافیت سالیانه حقوق ، حق سنوات، حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل ….) کسر نمایند تا حقوق و مزایای مشمول مالیات شخص بدست آید.متن کامل بند ۲ بخشنامه ذکر شده به شرح زیر است:

 

کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره اموز مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند.

۳- نحوه محاسبه معافیت دو هفتم مالیات حق بیمه حقوق

حالا که با مفهوم معافیت دو هفتم مالیات آشنا شدیم قصد داریم با یک مثال آن را بیشتر توضیح دهیم.فرض کنید حقوق و مزایای مشمول بیمه شخصی ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.حال باید مبلغ ۲۳درصد حق بیمه سهم کارفرما و  ۷درصد حق بیمه سهم کارگر محاسبه گردد که به شرح زیر می باشد:

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۷درصد=۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

حال مبلغ بیمه سهم کارگر باید در دو هفتم ضرب شود تا مبلغ معافیت دو هفتم مالیات حقوق بدست آید:

۲٫۸۰۰٫۰۰۰*۲/۷ =۸۰۰٫۰۰۰ ریال

بعد از بدست آوردن مبلغ معافیت دو هفتم حق بیمه،حقوق و مزایای مشمول مالیات با توجه به مبلغ معافیت حقوق اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی که در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد به شرح زیر محاسبه می شود:

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰-۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰-۸۰۰٫۰۰۰ =۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰*۱۰درصد =۱٫۶۲۰٫۰۰۰ ریال

با توجه به در نظر گرفتن معافیت دو هفتم مالیات حق بیمه،محاسبات حقوق و مالیات متعلقه را انجام دادیم.این مبحث یکی از سوالات همیشگی مصاحبه های استخدامی حسابداری است و شما می توانید این آموزش را نزد خود نگهداری کرده و مطالعه نمایید.

 

 

* چند نکته مهم در رابطه با معافیت دو هفتم مالیات حق بیمه حقوق :

 1. محاسبه معافیت دو هفتم حق بیمه،فقط بابت بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی است.
 2. بیمه شدگان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی به میزان کل بیمه سهم خود می توانند از معافیت استفاده کنند.
 3. شرط استفاده از این معافیت،ذکر آن در لیست مالیات حقوق ارسالی می باشد.

 

 

استفاده از نرم افزار برای انجام محاسبات دستمزد و ارائه گزارشات و فایل ها به مراکز قانونی اعم از سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، علاوه بر اینکه از بروز اشتباهات ناخواسته جلوگیری می نماید، استفاده از وقت را نیز برای حسابدار مفیدتر نموده و از محاسبات چندباره به صورت ماهانه باز می دارد.

 

 

 

برای مشاهده امکانات نرم افزار دستمزد یاس سیستم کلیک نمایید…

 

صفر تا صد سند حسابداری حقوق و دستمزد

 

ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد از اصلی ترین اسناد ثبتی در حسابداری می باشد و در پایان هر ماه به عنوان آخرین سند ثبت می گردد. جهت انجام امور ثبتی این سند نیازمند محاسبه حقوق و دستمزد می باشد و نتیجه ای که از ثبت این محاسبات بدست می اید، اطلاعات اولیه ثبت سند است.یکی از اسناد مفصل در حسابداری سند حقوق و دستمزد می باشد.

پیش از ثبت سند حسابدرای حقوق و دستمزد باید محاسبات حقوق و دستمزد انجام شده باشد. نتیجه محاسبات حقوق و دستمزد جهت ثبت سند در نرم افزار حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد.

سند حقوق و دستمزد یک سند هزینه ای می باشد، بخش عمده این سند مربوط به ثبت بدهکار هزینه های پرسنلی می شود و در طرف بستانکار ثبت جاری کارکنان سازمان بیمه و مالیات را خواهیم داشت.

 

فهرست حقوق و دستمزد جهت سند

در ابتدا ثبت سند حسابداری به عنوان هزینه های عملیاتی سازمان نیازمند محاسبه حقوق و دستمزد طبق قوانین کار تعیین شده وزارت کار ثبت می شود. پارامترهای حقوق در محاسبه حقوق ماهانه به صورت معین در سر فصل حساب کل (هزینه های حقوق و دستمزد ) با عنوان بدهکار ثبت می گردد. در صورتی که شرکت به صورت پروژه ای فعالیت می کند، باید تمامی هزینه ها را به گونه ای در اسناد حسابداری ثبت کرد، که بتوان به صورت تفکیک هر پروژه و به صورت تجمیعی از کل پروژه ها بدست آورد. بدین منظور لازم است که تمامی هزینه ها را به تفکیک پروژه در سطح تفضیلی با عنوان هزینه حقوق ثبت گردد.

 

l ثبتهای حسابداری حقوق و دستمزد:

 

۱ثبت بدهکار سند حقوق و دستمزد

پارامتر های حقوق بر اساس هر شرکت متفاوت است این پارامتر ها شامل حقوق کارکرد، حق مسکن، حق اولاد، اضافه کار، نوبت کاری و … می باشد.

تعریف این پارامتر ها در حسابداری بصورت معین در سرفصل کل هزینه حقوق و دستمزد صورت می گیرد بنا به تشخیص حسابدار این پارامتر ها ممکن است بصورت تجمیع چند پارامتر در یک معین نیز ثبت گردد.

 

 

بخشی دیگر از هزینه حقوق بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری می باشد که شامل ۲۳ درصد حقوق مشمول بیمه می باشد. پس در طرف بدهکار داریم:

هزینه حقوق کارکرد

هزینه ماموریت

بن کارگری

اضافه کار


۲۳ درصد بیمه سهم کارفرما

در صورتی که شرکت پروژه یا مرکز هزینه داشته باشد این هزینه ها در سطح تفصیلی به تفکیک مراکز هزینه ثبت خواهند شد. تفکیک هزینه حقوق در سطح تفصیل کمک زیادی به محاسبه هزینه پروژه ها خواهد کرد. ثبت دقیق تر حسابها در سطح مرکز یا پروژه، خروجی اطلاعات ارزشمندی را در اختیار شما قرار خواهد داد. از جمله آن هزینه دستمزد مستقیم هر پروژه و هزینه دستمزد مستقیم هر مرکز هزینه می باشد.

نکته : اگر مرکز هزینه دارید حتما در سطح تفصیل هزینه حقوق از مراکز هزینه استفاده کنید.

 

 

 

۲ثبت بستانکار سند حقوق و دستمزد

در قسمت بستانکار سند حقوق و دستمزد مطالبات کارکنان (از جمله مساعده ها و علی الحساب ها و … ) که به مبلغ حقوق در سر فصل کل حساب های دریافتنی بستانکار می شود و سایر بستانکاران ( از جمله بستانکاران تجاری و غیر تجاری ) که اداره دارایی (به مبلغ کسورات حقوق) و اداره تامین اجتماعی (به جمع مبالغ ۷% سهم بیمه شده، ۳% بیمه بیکاری – البته معافیت بیمه ای مد نظر باید گرفته شود برای مثال سهام دار از بیمه بیکاری معافبت دارد و ۲۰% سهم کارفرما )در معین با سر فصل اداره دارایی و اداره تامین اجتماعی در زیر مجموعه حساب کل بستانکاران غیر تجاری دولتی ثبت می گردد.

 

هنگام ثبت سند

جاری کارکنان به مبلغ حقوق قابل پرداخت بستانکار می شود.

بستانکاران غیر تجاری – مالیات حقوق و دستمزد به مبلغ کسورات مالیات بستانکار می شود.

بستانکاران غیر تجاری – سازمان تامین اجتماعی به جمع مبالغ ۷% سهم بیمه شده، ۳% بیمه بیکاری، ۲۰% بیمه سهم کارفرما بستانکار می شود.

جمع هزینه حقوق = مبلغ قابل پرداخت به کارکنان + مالیات + حق بیمه + بیمه تکمیلی

 

 اثر جرائم و خسارات در سند حقوق و دستمزد

در محاسبات حقوق بخشی از کسورات بابت جرائم و خسارات ناشی از عملکرد کارکنان میباشد.

این جرائم توسط کارفرما پرداخت نمی شود و در نتیجه بعنوان هزینه ثبت نمی گردد.

جهت ثبت در سند حسابداری جرائم باید از هزینه های حقوق کسرشود یا بصورت بستانکار در سر فصل مجزا ثبت شود.

 

 نحوه ثبت مساعده یا علی الحساب

بخشی از کسورات حقوق قابل پرداخت مساعده یا علی الحساب می باشد.

پرداخت مساعده یا علی الحساب اثر بر میزان هزینه حقوق در ثبت حسابداری ندارد این مبلغ قبلا توسط کارفرما پرداخت شده و میزان هزینه حقوق کارفرما را تغییر نمی دهد اما از مبلغ قابل پرداخت کسر می شود.

برای ثبت آن باید دقت داشت کارگری که مساعده گرفته در زمان پرداخت مساعده طی سند پرداخت بدهکار شده اگر مبلغ مساعده مجدد از میزان بستانکاری شخص کسر شود دوبار شخص را بدهکار کردیم و سند حقوق و دستمزد نیز بالانس نمی شود.

در نتیجه میزان بستانکاری جاری کارکنان مبلغ قابل پرداخت بعلاوه مساعده یا علی الحساب یا سایر موراد مشابه می باشد.

 

 

 معادله کلی سند حقوق و دستمزد

جمع هزینه حقوق – جرائم = حقوق قابل پرداخت + مالیات + انواع حق بیمه + مساعده و علی الحساب

 

 اضافه کاری در ماموریت

در مأموریت ها انجام کار اضافی منجمله کار در روز تعطیل یا جمعه و پرداخت فوق العاده اضافه کاری در صورتی که در این زمینه در کارگاه عرف و روالی وجود نداشته باشد موکول به توافق طرفین است و در این زمینه در قانون کار مقرراتی پیش بینی نشده است.

ضمناً حکم ماده ۶۲ قانون کار در زمینه اجباری بودن تعطیل یک روز معین در ایام مأموریت نیز نافذ و جاری می باشد.

به بیان دیگر اگر در کارگاه پرداخت اضافه کار روال باشد ، در صورت انجام کار اضافی در خارج از ساعات کار عادی در حین ماموریت با توافق کارفرما، اضافه کاری نیز محاسبه و پرداخت میگردد.

 

 عدم محاسبه حق ماموریت برای کسانی که ماهیت شغلشان سفر است

کسانیکه از بدو استخدام و مطابق با قرارداد کار اولیه یا اقتضای شغل در حوزه فعالیت کارگاه بکار اشتغال و به این صورت شرایط کار مورد عمل را پذیرفته اند، رفت و آمد آنان در محدوده حوزه فعالیت کارگاه مشمول مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار تلقی نمی شود.

بدیهی است چنانچه در این زمینه از قبل وجهی به کارگران پرداخت می شده است کما کان رویه معمول کارگاه به قوت خود باقی خواهد بود.

 

 

نحوه صدورسندحسابداری حقوق ودستمزد:

 

۱- سند شناسایی حقوق و دستمزد در هر ماه

n بابت شناسایی حقوق و دستمزد

هزینه حقوق ودستمزد- حقوق پایه                           ×

هزینه حقوق ودستمزد- اضافه کاری                          ×

هزینه حقوق ودستمزد- حق مسکن وبن                     ×

هزینه حقوق ودستمزد- بیمه سهم کارفرما                  ×

………………………… سایرحسابهای پرداختنی- بیمه پرداختنی                    ×

………………………… سایرحسابهای پرداختنی- مالیات پرداختنی                 ×

………………………… سایرحسابهای پرداختنی- حقوق پرداختنی                 ×

 

n بابت پرداخت بدهی های مزبور

سایرحسابهای پرداختنی- بیمه پرداختنی           ×

سایرحسابهای پرداختنی- مالیات پرداختنی        ×

سایرحسابهای پرداختنی- حقوق پرداختنی        ×

………………………… موجودی نقد – بانکها ×

 

 

۲- بابت محاسبه و ثبت لیست حقوق و دستمزد

هزینه ی حقوق و دستمزد        ×××××××

………………………… بیمه سهم کارفرما                   ××××

………………………… مالیات حقوق و دستمزد           ××××

………………………… وام                                       ××××

………………………… مساعده                                ××××

………………………… بدهی به شرکت تعاونی           ××××

………………………… صندوق و اجرا                         ××××

………………………… حقوق و دستمزد پرداختنی       ××××

 

n بابت محاسبه و ثبت بیمه ۳% و ۲۰% پرداختنی

هزینه ی بیمه های اجتماعی      ××××××××

………………………… بیمه اجتماعی پرداختنی            ××××

………………………… بیمه بیکاری پرداختنی               ××××

 

n بابت پرداخت بیمه های پرداختنی ۳% و ۲۰% و۷%

حقوق و دستمزد پرداختنی     ××××××

………………………… حساب بانک                        ××××××

بابت پرداخت حقوق و دستمزد کارگران موسسه

بیمه اجتماعی پرداختنی           ××××××

بیمه بیکاری پرداختنی              ××××××

………………………… حساب بانک                        ××××××

 

 

مشاهده سیستم دستمزد یاس سیستم …