نوشته‌ها

پاداش ها و جرائم مالیاتی

پــاداش  های مالــیاتی:

همان طور که عنوان شد، پاداش های مالیاتی برای ایجاد انگیزه در مردم برای توسعه سرمایه گذاری و هم چنین جهت دهی به سرمایه های مردم، اتخاذ شده است.

 1. براساس ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که از فعالیت هایی چون کشاورزی، دامپروری ، صیادی ، احیای مراتع و جنگل ها و سایر موارد این چنینی به دست می آید، مشمول معافیت از پرداخت مالیات می شوند.
 2. براساس ماده ۱۳۲ نیز درآمد فعالان تولیدی و معدنی که در بخش خصوصی و یا تعاونی مشغول به فعالیت هستند و از سال ۸۱ به  بعد برای آنها از سوی نهاد مربوطه پروانه بهره برداری یا استخراج یا … صادر شده است، از زمان شروع به کار تا مدت زمان ۴ سال می _توانند تا سقف ۸۰ درصد معاف از مالیات باشند. این رقم برای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال و ۱۰۰ درصد معافیت خواهد بود.
  • اما طبق تبصره ۲ این ماده، واحدهایی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری از تهران و یا ۵۰ کیلومتری از اصفهان و ۳۰ کیلومتری از مراکز استان ها و شهرهای دارای بیش از ۳۵۰ هزار نفر هستند، مشمول این معافیت ها نمی باشند.
  • در تبصره ۳ این ماده قانونی نیز تاکید شده است که تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که پروانه بهره برداری خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور دریافت کرده اند ، در هرسال از پرداخت ۵۰ درصد مالیات معاف خواهند بود.
 1. مطابق ماده ۱۳۸ این قانون نیز قسمتی از سود ابزاری شرکت ها (تعاونی و خصوصی) که صرف توسعه و بازسازی و … واحد های صنعتی و معدنی در آن سال می شوند ، از ۵۰ درصد مالیات مربوط به ماده ۱۰۵ این قانون معاف خواهند شد.
 2. ماده ۱۴۱ قانون نیز در دو بخش برخی معافیت ها را تشریح می کند. در بخش اول این قانون آمده است که صد درصد درآمد به دست آمده از صادرات تولیدات واحدهای صنعتی ، کشاورزی ، صنایع تبدیلی و  هم چنین پنجاه درصد درآمد حاصله از صادرات کالاهایی که برای رسیدن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی ، به خارج از ایران صادر می شوند ، معاف می باشند.
  • لازم به ذکر است فهرست کالاهای مشمول این قانون، توسط وزارتخانه های مربوطه پیشنهاد و توسط هیات وزیران، به تصویب می رسد.
  • در قسمت دیگر این قانون نیز ذکر شده است که صد درصد درآمد صادراتی کالاهایی که به صورت ترانزیت وارد کشور شده و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام برخی تغییرات، اقدام به صدور آن ها می شود از مالیات معاف می باشند.
 1. ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم نیز مربوط به شرکت های بورسی است. براساس این قانون، شرکت هایی که سهام آنان برای معامله در بورس وارد می شود، از زمان پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس خارج نشده اند، ۱۰ درصد از مالیات آن ها بخشوده می_ شود.
 2. مطابق ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت­های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند. معادل پنج درصد (۵%) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (۱۹۰) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی­های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد . جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
 3. مطابق ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود. مبدأ احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده و یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می­باشد.
  • تبصره ۱- مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد آرایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند. در موارد مذکور در ماده (۲۳۹) این قانون؛ هر گاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (۸۰%) جرائم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرائم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.
  • تبصره ۲- چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (۵/۲%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یکسال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.
 1. مطابق ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مسقیم تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلائل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می­باشد.

جــــرایم مالیاتی :

 • براساس ماده ۲۴۷ قانون مالیات مستقیم، برخی جرایم به شرح زیر می باشد:
  • تنظیم دفاتر و اسناد مالیاتی خلاف واقعیت و هم چنین استناد به آن
  • مخفی کردن برخی فعالیت های تجاری و کتمان سود حاصل از آن ها
  • جلوگیری از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات و حسابرسی های خود و یا اشخاص ثالث
  • تنظیم قراردادهای خود به نام اشخاص دیگر
  • استفاده غیرقانونی از کارت بازرگانی سایر افراد که به منظور فرار مالیاتی صورت گیرد و …
 • براساس ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم ،همانطور که در قبل گفته شد پرداخت مالیات بعد از پایان سررسید ها و مهلت های قانونی اعلام شده ، مشمول جریمه می شود. این جریمه براساس تعداد ماه های تعویق پرداخت مالیات و معادل ۵٫۲ درصد به ازای هر ماه است.
 • براساس تبصره ۳ ، ماده ۱۷۷ قانون مالیات های مستقیم ، عدم اعلام زمان شروع به کار فعالیت توسط صاحبان مشاغل به ادارات محلی، مشمول جریمه می شود.

توجه داشته باشید که این جریمه معادل ده درصد مالیات قطعی است و حتی در صورت تایید این تخلف، از اعطای تسهیلات نیز جلوگیری خواهد شد. براساس ماده ۱۲۱ قانون مالیات های مستقیم نیز درصورتی که مودی پس از دریافت برگ اجرایی پرداخت بدهی، نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، اموال منقول و غیرمنقول مودی به میزان بدهی و جرایم و همچنین به اضافه ده درصد بدهی، توقیف خواهد شد.

 • براساس ماده ۱۹۴ قانون مالیات های مستقیم، مؤدیانی که اظهارنامه آن­ها در اجرای مقررات ماده (۱۵۸) این قانون مورد رسیدگی قرار می­گیرد در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی یا رقم اظهارنامه از طرف مؤدی بیش از پانزده درصد (۱۵%) اختلاف داشته باشد، علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی­های مقرر در قانون مالیات­ها نیز محروم خواهد شد.
 • بر اساس ماده ۱۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه تخلف آخرین مدیران از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قانون ظرف مدت مقرر با تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارتست از: دو درصد (۲%) و یک درصد (۱%) سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال .
 • بر اساس ماده ۱۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع (۱۱۸) این قانون معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می­گردد.
 • بر اساس ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت با فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می­باشند، در صورتی که از تسلیم آن­ها در موعد مقرر خودداری یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از:
 • دو درصد (۲%) حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری یک درصد (۱%) کل مبلغ قرارداد در هر حال با مؤدی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود .
 • بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰% ) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (۲٫۵%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سر رسید پرداخت، خواهد بود.
 • چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم درصد (۲٫۵%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.
 • بر اساس ماده ۲۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم،در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سر دفتر یا مؤدی در پرداخت مالیات و یا مالیات­های متعلق مربوط به مشمول چریمه ای معادل بیست درصد (۲۰%) آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
 • بر اساس ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، هر گاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب یود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است، استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و سود و زیان خودداری کند، علاوه بر جریمه­ها و مجازات­های مقرر در این قانون از کلیه معافیت­ها و بخشودگی­های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.
 • بر اساس ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارت امور اقتصاد و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن­ها از « برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال میلیون ریال» بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.

دو نکته در ارتباط با این ماده:

 • حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات­های که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می­باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می­باشند.
 • حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست مراجع ذیربط اعزام کننده مبنی بر میسر نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی­باشد.

تبصره- در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید.

 

حسابداری تحت استرس

حسابداری تحت استرس

 

شاید کسب و کارها در این زمان، بیش از هر زمان دیگری در معرض استرس قرار دارند. آشفتگی اقتصادی و عدم ثبات در بازار، امکان برنامه ریزی را محدودتر کرده و عوامل پیش بینی نشده می تواند هر برنامه ای را تحت الشعاع خود قرار دهد. بنابراین همه افراد جامعه از این نظر در معرض فشار روحی قرار دارند.

در این زمینه، حسابداران از دو نظر دیگر نیز در معرض استرس قرار دارند:

یکی استرس عمومی است که هر کارمندی می تواند با آن مواجه شود. استرس ناشی از حجم کار زیاد، ابهام در وظایف محوله، عدم وجود حمایت کافی در کار و مهم تر از همه متناسب نبودن دانایی و توانایی شخص نسبت به شغل محوله از این جمله است.

اما حسابداران علاوه بر عوامل فوق، به دلیل سرو کار داشتن با ارقام پولی و مالی، در کارهای روزمره نیاز به دقت و تمرکز و توجه بالایی دارند. به همین دلیل شغل حسابداری در دنیا از مشاغل پر استرس محسوب می شود. چراکه یک اشتباه کوچک در کار حسابداران می تواند مشکلات بزرگی را بوجود آورد.

گاهی اوقات ما خود را بیش از آنچه می دانیم و می توانیم نشان می دهیم و یا به اصطلاح پرزنته می کنیم. این کار می تواند برای استخدام در یک شغل یا پایه بالاتر حقوق صورت بگیرد. در این حالت، وقتی در معرض کار و توقعات مدیر و کارفرما قرار می گیریم، دائما این نگرانی را داریم که نکند متوجه شوند و در شرایط مختلف مدام باید در حال دفاع و توجیه کارهایمان باشیم که این هم یکی از عوامل مهم ایجاد استرس است.

محیط کار بی نظم و شلوغ نه تنها از نظر بصری ما را دچار آشفتگی می کند، بلکه به دلیل عدم امکان دسترسی به موقع به اسناد و اطلاعات، در ایجاد استرس نقش بسزایی دارد.

 

استرس چه می کند؟

 

استرس ناشی از عوامل بیرونی برای درست انجام نشده یک کار است. نکته اینجاست که وقتی استرس بوجود می آید امکان بروز اشتباه نیز می رود و وقتی اشتباهی رخ دهد، لاجرم استرس نیز تشدید می شود و دوباره امکان اشتباهات بیشتر وبزرگتر … و این چرخه ادامه پیدا می کند تا در نهایت:

 • اعتماد به نفس کم کم از بین می رود
 • پرخاشگری زیاد می شود
 • کم حوصلگی بوجود می آید
 • کم دقتی زیادتر می شود
 • ناراحتی های جسمی و اختلال در خواب بودود می آید و …

در واقع اگر استرس کنترل نشود، می تواند به بی اعتباری، بی کاری و به هم ریختن زندگی روزمره منجر شود.

مجددا یادآوری می کنیم که در شغل حسابداری، گاهی اشتباه و ببخشید به معنای از بین رفتن بخشی از سرمایه یا اعتبار شرکت و یا ایجاد پرونده های مالیاتی و بیمه سنگین است و البته حداقل آن می تواند از دست دادن شغل و اعتبار حسابدار باشد.

 

مقابله با استرس:

 

خوشبختانه و به همین دلیل که عوامل استرس قابل شناسایی هستند، راهکار مقابله با آن هم وجود دارد:

 • ورزش منظم و مجدانه
 • افزایش روزافزون سطح دانایی و توانایی در کار (و نشان ندادن دانایی و توانایی بیش از آنچه که هستیم)
 • ایجاد نظم بسیار ویژه و متمایز در کار و محیط کار
 • انجام کار در زمان معقول (و نه با عجله) و تمرکز بر کیفیت کار
 • ایجاد اعتماد در مدیر مربوطه با ارائه اطلاعات و گزارشات به موقع و منظم (که ناخودآگاه بار روانی حاصل از فشارهای مدیریتی را کم می کند و اعتماد به نفس ما را بالا می برد)
 • برخورد با ابلاغیه ها و اخطاریه ها و اعلامیه ها و بازرسی های سازمانهای دولتی (دارایی و تامین اجتماعی) به عنوان بخشی از روال کار

 

اگر به این توصیه ها عمل نکنیم، مانند این است که بر روی صفحه ای متحرک، علاوه بر حفظ تعادل باید سوزن هم نخ کنیم!

 

یکی از توصیه های مهم برای مقابله با استرس، مجهز شدن به ابزارهایی برای گذر از این مسیری است که ناخواسته خطرات و مشکلات زیادی می تواند داشته باشد. با وجود تجهیزات و ابزار مناسب، قدرت بالاتر می رود و قدرت بالاتر یعنی اشکالات کمتر و اعتکاد به نفس بیشتر.

یکی از مهمترین ابزارهایی که در استرس ما حسابداران تاثیر مستقیم دارد، نرم افزار حسابداری است. یک نرم افزار مالی اگر خوب باش، گزارشات حرفه ای و متنوع بدهد و در عین حال کار کردن با آن ساده باشد، با کنترل های هوشمند جلوی اشتباهات ناخواسته را بگیرد، نه تنها اعتبار و اعتماد را در شرکت نسبت به ما بالا می برد، بلکه استرس را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد.

و امان از آن روزی که نرم افزار هم کارایی لازم را نداشته باشد، پشتیبانی به موقع نداشته باشد و ….

 

 

سیستم های یاس را مشاهده کنید

 

 

سمینار هفته حسابدار در آذر بایجان غربی

همایش گرامی داشت هفته حسابدار با همکاری یاس سیستم و دانشگاه فنی مراغه ، در مراغه برگزار شد.

این همایش که حدود ۴۰۰ نفر از دانشجویان حسابداری ، مدیران مالی و صنعتگران و استان حضور داشتند ، ابتدا رئیس دانشگاه به صحبت در مورد اهداف آتی دانشگاه پرداختند ، سپس مهندس طباطبائی – مدیرعامل گروه شرکت های آرک به اهمیت توانمندی حسابداران و نقش آنان در نجات کسب و کارها پرداختند.

در بخش بعد مهندس الهیان – مدیر واحد فنی و پشتیبانی گروه شرکت های آرک مختصرا به توضیح امکانات سیستم پرداختند.

در انتها هم از تیم گروه آرک و یاس سیستم و مدیران ارشد دانشگاه ضمن اعطای لوح تقدیر ، قدردانی شد.

همچنین تفاهم نامه همکاری بین گروه شرکت های آرک و دانشگاه فنی مهندسی امضا گردید.

 

 

 

 

 

با همان کار روزمره، حرفه ای و توانمند عمل کنیم!

 

یک قائده عمومی این است که اگر کسی اطلاعات دقیق تر و منظم تری ارائه دهد، از نظر دیگران به عنوان فرد حرفه ای تری شناخته می شود. حوزه حسابداری هم از این قائده مستثنی نیست. روش ساده و تاثیر گذار، دسته بندی مناسب اطلاعات و اسناد است. چگونه؟

یکی از روشهای مناسب برای دسته بندی اطلاعات، تخصیص آنها به یک کار مشخص است. این کار به صورت متداول پروژه نامیده می شود.

 

پروژه چیست؟

وقتی صحبت از پروژه به میان می آید، معمولا در ذهن ما عملیات راه سازی، ساخت خانه یا سد شکل می گیرد. در صورتیکه پروژه در صنعت کاربرد ویژه ای دارد و با استفاده از پروژه، سطح دقیق تری از اطلاعات در اختیار ما قرار گرفته و ثبتهای منظم تر و دقیق تری را انجام دهیم.

پروژه کاری است که ابتدا و انتهای مشخصی دارد مثل یک سفارش تولید، قرارداد فروش یا خرید، یک پروژه ساختمانی یا راه سازی و یا حتی یک برنامه آموزشی. در حقیقت، پروژه چیزی است که در یک سازمان یک کد و یا یک نام می گیرد و همه آن کار را با آن کد یا نام تشخیص داده و صدا می کنند.

سه عامل مهم شناسایی حد و مرز هر پروژه، زمان، میزان درآمد یا دریافتی و میزان هزینه پروژه است. اما شرکتها معمولا در ارتباط با پروژه تنها چیزی که می توانند به خوبی گزارش دهند، زمان است و در دو مورد دیگر در گزارش گیری از سیستم مالی دچار مشکل می شوند. چرا؟

چون پروژه در اصل به عنوان یک سرفصل حساب نیست، بلکه پروژه یک شخصیت مستقل است. پروژه، می تواند تفضیلی های مختلفی داشته و یا در مراکز هزینه مختلفی در جریان باشد و باید بتوان از اطلاعات پروژه در هر سیستمی فقط با وارد نمودن نام یا کد پروژه یا کار مشخص، گزارش گرفت.

 

بگذارید مثالی بزنیم:

از پروژه ای ساختمانی و فیزیکی که بگذریم (چون نقش پروژه در این موارد کاملا مشخص است)، یک سفارش کار یا قرارداد فروش هم یک پروژه است. به عنوان مثال، ما قراردادی را می بندیم و تعهد می کنیم در طول سال تعداد مشخصی از محصول را به مشتری تحویل دهیم. مشخص است که این محصول در طول سال تولید شده و مرحله به مرحله به مشتری تحویل می گردد.

 

l انبار: مثلا برای یک پروژه کالاهایی خریداری شده و کالاهایی نیز برای مصرف یا تولید آن پروژه ارسال می شود. در این حالت باید بتوان رسید یا حواله کالا را بر روی پروژه مورد نظر ثبت و از سیستم انبار گزارش خرید و یا تحویل کالا به مرکز هزینه را بر روی آن پروژه دریافت کرد. ما در حالت عادی، حواله ای را برای یک مرکز هزینه جهت ارسال کالاهایی مشخص ثبت می کنیم. اما وقتی بتوانیم مصرف مواد و کالا را به پروژه ای خاص تخصیص دهیم، حواله کالا را به مرکز هزینه مشخص و بر روی یک قرارداد و یا پروژه خاص صادر می کنیم. در این حال می توانیم مجموع مصرف مواد بر روی آن پروژه یا قرارداد را در گزارش بگیریم و همین اتفاق در مورد خریدها نیز خواهد افتاد.

 

l خزانه داری: پروژه حتما دریافتی و پرداختی هایی بابت فاکتورهای فروش و خرید خواهد داشت و در این حالت در سیستم خزانه داری باید بتوان دریافتی ها و پرداختی ها را بر روی آن پروژه ثبت نموده و با جزئیات گزارش گرفت.

 

l تنخواه: پروژه می تواند تنخواه خاص خودش را داشته باشد، لذا باید بتوانیم هزینه های جاری آن پروژه را به صورت مستقل ثبت و مدیریت کنیم در حالی که بقیه شرکت و بنگاه اقتصادی، باید بتواند تنخواه عمومی خودش را نگهداری کند.

 

l فروش: در سیستم فروش نیز باید بتوانیم فاکتور یا احیانا برگشتی را بر روی آن پروژه صادر کنیم و گزارش از جزئیات کالاهای فاکتور شده و خالص تعهدات انجام شده را از این سیستم بگیریم. همزمان، مجموعه هم باید بتواند کارِ صدور فاکتورهای عمومی (خارج از پروژه یا یک قرارداد فروش) را ادامه دهد.

 

l حسابداری: و در نهایت در سیستم حسابداری علاوه بر امکان صدرو اسناد عمومی، با توجه به اینکه سندها با تخصیص پروژه از سایر سیستمها به صورت اتوماتیک به سیستم مالی منتقل می گردد، باید بتوان دفتر یا تراز یا گردش حساب یک پروژه را به صورت مستقل دریافت نمود.

 

قیمت تمام شده پروژه:

وقتی ما موفق به انجام این کار شدیم، آنوقت می توانیم قیمت تمام شده پروژه را هم به راحتی در اختیار داشته باشیم. یعنی ما کار روزمره مان را انجام می دهیم اما قیمت تمام شده پروژه، در سطح بسیار قابل قبولی به موازات در حال محاسبه است. چرا؟

چون هزینه ها، مصرف مواد و دستمزدها را بر روی پروژه ثبت و مشخص کرده ایم. بنابراین ما سه المان اساسی برای محاسبه بهای تمام شده پروژه را در اختیار داریم.

این کار نه تنها یک حسابدار را در دیدگاه مدیرعامل و مدیران مجموعه دقیق و حرفه ای نشان می دهد، بلکه اطلاعات مناسب و ارزشمندی را در اختیار شرکت قرار می دهد و قدرت تصمیم گیری را برای بنگاه اقتصادی بالاتر می برد. ضمنا وقتی اطلاعات برای ممیز یا حسابرس ارائه می گردد، به دلیل نظم و دقت در کار، این اعتماد و اطمینان را در نماینده امور مالیاتی ایجاد می کند که اطلاعات این بنگاه اقتصادی دقیق و منظم است و جایی برای رد هزینه و یا تشکیک در حسابها نمی ماند.

به نکته مهم دقت کردید؟!

سیستم مالی، سیستم مالی است و قرار نیست یک نرم افزار حسابداری گزارش دفتر ندهد و یا در ارائه گردش حساب عاجز باشد و قرار نیست یک حسابدار نتواند کالاها و هزینه های یک پروژه را با ماشین حساب جمع کند!!

نکته و تفاوت در نگرش ما به همان کار عادی و روزمره ای است که حسابدار انجام می دهد! اسناد مالی، در ساده ترین سیستمهای حسابداری هم ثبت و گزارش گیری است، اما وقتی همین اسناد قابلیت ثبت در سطح پروژه را داشته باشد، آنوقت امکان دریافت گزارشات در سطح پروژه هم خواهیم بود.

 

رمز موفقیت این است که اطلاعات را در مبدا دسته بندی و منظم می شود، به جای اینکه پس از ثبت دسته ای و فله ای اطلاعات، اقدام به جداسازی آن نموده و با زحمت، اطلاعات غیر دقیقی را به دست آوریم.

یادمان باشد اطلاعات دقیق و صحیح و جداسازی شده در مبدا، اعتماد به نفس ما را در برخورد با مجموعه های گزارش گیر، اعم از مدیران بالا دستی و یا سازمانهای بیرونی به مراتب افزایش می دهدو می تواند نقش بسیار موثری در نشان دادن عملکرد حرفه ای ما و در نهایت ارتقاء شغلی ما داشته باشد.

 

 

 

راز یک پرونده جنایی !!!

وقتی علت مرگ یک کسب و کار، حسابدار شناخته می شود!

اثر انگشت یک حسابدار در پرونده مرگ یک کسب و کار!

 

گاهی ما فراموش می کنیم که هر کسب و کار، یک موجود زنده است و گاهی ارزش و شآن یک کسب و کار را معادل ساختمان آن می دانیم. اما امروز می خواهم از زاویه ای دیگر به کسب و کار نگاه کنیم.

هر کسب و کار یک موجود زنده است. در هنگام تاسیس و تجهیز متولد می شود و در طول زمانِ فعالیت، همراه با نفس های ما، نفس     می کشد. بیمار می شود، خوشحال می شود، گریان می شود و ….    می میرد.

 

 

اما یک کسب و کار به خودی خود نمی میرد، چون برای مردن، متولد نشده. برای زندگی کردن و رشد کردن و بزرگ شدن متولد شده. بسیاری از کسب و کارها سالها و حتی قرنها پس از مرگِ موسس آن زندگی می کنند.

پس مرگِ یک کسب و کار هم حتما علتی دارد. کسب و کار را بی پولی و بی امکاناتی و … از بین نمی برد، کسب و کار را انسانها از بین می برند. گاهی تصمیم غلطِ مدیر کسب و کار(چه در زمینه انتخاب نوع خدمت یا محصول تولیدی، و یا انتخاب روش تولید و یا ارائه خمت، یا صرفه جویی ها و گاهی هم بریز و بپاش های بی مورد) از بین می برد و گاهی هم اثری از انگشتان ما حسابداران در این مرگ پیدا می شود.

اما مرگ یک کسب و کار به حسابدار چه ارتباطی دارد؟ عرض می کنم…

پس از مدتها فرصتی شد تا برای انتخاب یک حسابدار برای شرکت، شخصا مصاحبه کنم. افراد مختلفی برای مصاحبه آمده بودند، با انگیزه، بی انگیزه، با تجربه، کم تجربه، با سواد، کم سواد و …

 

 

یکی از نکات مهم برای من، کاری بود که آنها در محل کار قبلی (فعلی شان) انجام داده بودند. داستان واقعی مصاحبه من با بعضی از آنها شنیدنی و جالب! است:

یکی از این عزیزان علت تغییر کار خودش را کسب تجربه بیشتر و مشکلِ شرکت فعلی در پرداخت حقوق اعلام کرد. گفت: صاحب آن کسب و کار تمام توانش را جمع کرده، ماشین آلاتی تهیه کرده و کارگاهی راه انداخته و ادامه داد: سه ماه است حقوق نگرفته، ولی این موضوع علت اصلی تغییر کارش نیست و می خواهد تجربه بیشتری کسب کند. گفتم: تسلط به کارهای مالیاتی داری؟ گفت تا حدودی. سوالاتی در مورد ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی کردم … دیدم انگار با این موضوعات آشنا نیست. گفتم پس در شرکت فعلی چه می کنی؟ با تردید گفت: ما معاف هستیم. گفتم طبق اصلاحیه ق.م.م دیگر معافیت (به معنی عدم اظهار) وجود ندارد و نرخ صفرِ مالیاتی جایگزین شده و اگر اعلام نکنی، نه تنها نرخ صفر از بین می رود، بلکه جریمه هم می گیرند. گفت: مدیر عامل گفته من نمی خواهم درگیر دارایی بشوم!

گفتم: پس شما آنجا چه کاره ای؟ گفت: آخر مدیر مالی بالای سر من نبود! گفتم: تاوان کم اطلاعی شما را باید صاحب آن کسب و کار بدهد؟ او به تو اعتماد کرده، لا اقل می گفتی نمی دانم. ساکت بود! گفتم: این موضوعات را مدیرعامل می داند؟ نگاهی کرد که معنی آن “نه” بود. گفتم می دانی که آن بیچاره را به خاک سیاه نشاندی؟ سرش را پایین انداخت. گفتم: آن کسب و کار را از همین الان مرده بدان. چون سه چهار سال فروش داشته و اعلام نکرده. هم معافیتش از بین رفته و هم جریمه غیر قابل بخشش به آن تعلق گرفته. با این وضعِ مالی که آن بنگاه دارد، باید ماشین آلاتش را هم بفروشد، بلکه حساب دارایی را صاف کند، تازه اگر ممنوع الخروج نشود و مشکلات دیگر برایش بوجود نیاید و مقصر همه اینها شمایی. هیچ نمی گفت و پایین را نگاه می کرد….

 

 

با دوست دیگری مصاحبه کردم. در یک شرکت بازرگانی کار می کرد که فروش چندین میلیاردی داشت و در حال راه اندازی یک کارگاه تولیدی هم بود. می گفت صاحب کسب و کار از امور مالی چیزی نمی داند. سال قبل فاکتور غیر مجاز (از کد فروش) گرفته بودند که خودش با افتخار می گفت می دانیم که دفاترمان رد است! امسال هم به قول خودش زرنگی کرده بود و برای اینکه بلای سال قبل به سرشان نیاید، اصلا خرید و فروش را (به ارزش افزوده) اعلام نکرده بودند! گفتم: می دانی که علاوه بر مالیات و جریمه عدم پرداخت، جریمه عدم اظهار هم مشمول شما می شود که غیر قابل بخشش است؟ و می دانی که سالها بعد که به این اطلاعات رسیدگی می کنند (زمانی که به احتمال بسیار زیاد شما آنجا نیستی)، آن شرکت چه جریمه سنگینی باید بپردازد؟ ساکت بود ….

 

این سکوتها، همان سکوتی است که در مرگ یک موجود زنده اتفاق می افتد. بله مرگ یک کسب و کار . .  و بدتر از همه اینکه می دانی که این کسب و کار به عنوان موجود زنده، به بیماری صعب العلاجی گرفتار شده که خودش هم نمی داند. فقط می توانی نگاهش کنی، تلاش موسس اش را ببینی و افسوس بخوری که بیچاره نمی داند که مرگ کسب و کارش نزدیک است!

 

 

ممکن است این موارد برای شما خنده آور باشد، اما آیا مطمئن هستید در کارهای شما مواردی پیدا نمی شود که موجب خنده دیگران بشود؟

 

دانش مالی و مالیاتی، دو بال پرواز یک حسابدار هستند. طبعا اطلاع از جزئیات و نکات ریز مالیاتی نیاز به تجربه و مطالعه دارد، اما اطلاع از حداقل هایی که حیات و ممات یک کسب و کار به آن وابسته است، وظیفه و مسوولیت ما حسابداران است.

به بیان دیگر، ما حسابداران، جراحانِ اطلاعاتِ کسب و کار هستیم و اگر تازه وارد بازار کار شده ایم، اطلاع از کمک های اولیه، حداقل چیزی است که باید بدست آوریم و اگر نداشتیم، نباید به عنوان یک حسابدارِ کار بلد وارد امور مالیِ یک کسب و کار بشویم.

 

 

و خلاصه اینکه، یادمان باشد که نباید این تجربه را به قیمت زندگی و سرمایه افراد دیگر  (همانها که به ما اعتماد کرده اند) به دست آوریم.

 

 

اشتباه مرگ بار در عملیات حقوق و دستمزد

در انجام عملیات حسابداری دستمزد، اشتباه مرگبار نکنیم:

 

در طی آموزش حسابداری طیف گسترده‌ای از وظایفی که بخش حسابداری حقوق و دستمزد را پوشش می‌دهد و یک بخش مهم در هر کسب و کار موفق است. نکات ریز و چند لایه ای و نیز مقررات مختلف بیمه ای و مالیاتی و قانون کار که در محاسبات دستمزد وجود دارد، نشانگر اهمیت این بخش از فعالیت های امور مالی است به نحوی که امروزه و با جدی تر شدن هرچه بیشتر اجرای قوانین و وضع جرائم سنگین بیمه ای و مالیاتی،  کسب و کارهای کوچک و متوسط را نیز مجاب به استفاده از مکانیزم قابل اطمینانی برای انجام این محاسبات کرده است. چرا که اشتباه یا عدم توجهی کوچک در این زمینه، هزینه های هنگفتی را برای بنگاه اقتصادی به بار خواهد آورد.

در این مقاله برخی نکات مهم در محاسبات دستمزد و قوانین و مقررات مربوطه آموزش داده شده است.

 

 • موارد معاف از مالیات و بیمه در حقوق و دستمزد چیست؟

 

الف) معافیت های مالیاتی:

ابتدا باید بدانیم از کدام اقلام حقوق مالیات کسر می شود؟ اقلامی از حقوق که مشمول مالیات بر درآمد حقوق می شوند نیز در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم به ترتیب زیر هستند:

 • در آمد نقدی مزد یا مقرری یا حقوق اصلی و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از وضع کسور معافیت ها مقرر در این قانون.
 • درآمد غیر نقدی مسکن ، اتومبیل و سایر مزایا.

 

۱- اما معافیت های مالیاتی حقوق بر اساس ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر است:

 1. سنوات پایان خدمت
 2. خسارت اخراج و بازخرید خدمت
 3. حق سنوات
 4. حقوق ایام مرخصی استفاده نشده
 5. هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
 6. مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه و خانه های ارزان قیمت سازمانی محل کارخانه یا خارج از آن
 7. مبالغ حاصل از بیمه جبران خسارت بدنی ومعالجه و امثال آن.
 8. عیدی و پاداش پایان سال تا سقف یک دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه
 9. منازل سازمانی در اختیار ماموران کشوری
 10. مبالغ پرداختی از جانب کارفرما برای معالجه کارکنان یا افراد تحت تکلف آنان که به پزشک یا بیمارستان پرداخت می شود و باید اسناد و مدارک آن ارائه شود.
 11. مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان تا سقف دو دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه مبلغ معادل اقلام

 

ب) معافیت های بیمه:

بر اساس قانون، برخی از اقلام حقوق از شمول محاسبه بیمه معاف هستند. مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است :

 1. بازخرید ایام مرخصی
 2. هزینه عائلمه مندی
 3. هزینه سفر و فوق العاده مأموریت
 4. عیدیو پاداش پایان سال
 5. مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری
 6. حق شیر
 7. پاداش نهضت سواد آموزی
 8. حق التضمین یا کسر صندوق
 9. خسارت اخراج و مزایای پایان کار
 10. پاداش افزایش تولید

 

 

۲- روش محاسبه برخی از مزایا:

برخی از روشهای محاسباتی پرکاربرد در حقوق و دستزد در زیر آورده شده است:

 • اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
 • ماده ۵۸ – برای هر ساعت کار درشب تنها به کارگران غیر‌نوبتی ۳۵% اضافه بر‌مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد. ( کارهای نوبت کاری)
 • ماده ۵۹ – در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : (ساعات شب کاری از ۲۲ تا ۶ بامداد می باشد)
  • الف – موافقت کارگر
  • ب – پرداخت ۴۰% اضافه بر‌مزد هر ساعت کار عادی.
 • نحوه محاسبه تعطیل‌کاری = ساعات تعطیل کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
 • ماده ۶۲ – روز جمعه، روز تعطیل هفتگى کارگران با استفاده از مزد مى‌باشد.
 • کارگرانى که به هر عنوان روزهاى جمعه کار مى‌کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.
 • شب کاری = ساعات شب کاری * ۱۳۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
  • کار نوبت کاری که بین صبح و عصر قرار میگیرد : حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۱۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
  • کار نوبت کاری که بین صبح و عصر و شب قرار گیرد : حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۱۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
  • کار نوبت کاری که صبح و شب یا عصر و شب قرار گیرد : حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۲۲٫۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه
 • در رابطه با محاسبه ‌ی مزایای پایان خدمت و عیدی : سنوات = تعداد روزهای کارکرد * ۳۶۵ روز / حقوق پایه
 • ماده ۲۴ – کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار پرداخت نماید.
 • عیدی = دو‌برابر حقوق پایه مشروط به اینکه از سه‌برابر حداقل حقوق همان سال بیشتر نباشد.
 • اگر بیشتر نبود = دو برابر پایه حقوق اگر بیشتر بود = روزهای کارکرد * ۳۶۵ / ۳ * حداقل پایه حقوق

 

 

 • معافیت دوهفتم مالیات حق بیمه حقوق

یکی از معافیت های قانونی مالیات حقوق است که در بند  ۲ بخشنامه ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ ذکر شده است. طبق بخشنامه فوق، درآمد مالیات بر حقوق به میزان دو هفتم بیمه سهم کارگر از پرداخت مالیات معاف است. کارفرمایان باید معافیت دو هفتم حق بیمه سهم کارکنان خود را محاسبه و به همراه سایر موارد معاف از حقوق و مزایا شخص (معافیت سالیانه حقوق ، حق سنوات، حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل ….) کسر نمایند تا حقوق و مزایای مشمول مالیات شخص بدست آید.متن کامل بند ۲ بخشنامه ذکر شده به شرح زیر است:

 

کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره اموز مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند.

۳- نحوه محاسبه معافیت دو هفتم مالیات حق بیمه حقوق

حالا که با مفهوم معافیت دو هفتم مالیات آشنا شدیم قصد داریم با یک مثال آن را بیشتر توضیح دهیم.فرض کنید حقوق و مزایای مشمول بیمه شخصی ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.حال باید مبلغ ۲۳درصد حق بیمه سهم کارفرما و  ۷درصد حق بیمه سهم کارگر محاسبه گردد که به شرح زیر می باشد:

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ * ۷درصد=۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

حال مبلغ بیمه سهم کارگر باید در دو هفتم ضرب شود تا مبلغ معافیت دو هفتم مالیات حقوق بدست آید:

۲٫۸۰۰٫۰۰۰*۲/۷ =۸۰۰٫۰۰۰ ریال

بعد از بدست آوردن مبلغ معافیت دو هفتم حق بیمه،حقوق و مزایای مشمول مالیات با توجه به مبلغ معافیت حقوق اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی که در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد به شرح زیر محاسبه می شود:

۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰-۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰-۸۰۰٫۰۰۰ =۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۱۶٫۲۰۰٫۰۰۰*۱۰درصد =۱٫۶۲۰٫۰۰۰ ریال

با توجه به در نظر گرفتن معافیت دو هفتم مالیات حق بیمه،محاسبات حقوق و مالیات متعلقه را انجام دادیم.این مبحث یکی از سوالات همیشگی مصاحبه های استخدامی حسابداری است و شما می توانید این آموزش را نزد خود نگهداری کرده و مطالعه نمایید.

 

 

* چند نکته مهم در رابطه با معافیت دو هفتم مالیات حق بیمه حقوق :

 1. محاسبه معافیت دو هفتم حق بیمه،فقط بابت بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی است.
 2. بیمه شدگان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی به میزان کل بیمه سهم خود می توانند از معافیت استفاده کنند.
 3. شرط استفاده از این معافیت،ذکر آن در لیست مالیات حقوق ارسالی می باشد.

 

 

استفاده از نرم افزار برای انجام محاسبات دستمزد و ارائه گزارشات و فایل ها به مراکز قانونی اعم از سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، علاوه بر اینکه از بروز اشتباهات ناخواسته جلوگیری می نماید، استفاده از وقت را نیز برای حسابدار مفیدتر نموده و از محاسبات چندباره به صورت ماهانه باز می دارد.

 

 

 

برای مشاهده امکانات نرم افزار دستمزد یاس سیستم کلیک نمایید…

 

صفر تا صد سند حسابداری حقوق و دستمزد

 

ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد از اصلی ترین اسناد ثبتی در حسابداری می باشد و در پایان هر ماه به عنوان آخرین سند ثبت می گردد. جهت انجام امور ثبتی این سند نیازمند محاسبه حقوق و دستمزد می باشد و نتیجه ای که از ثبت این محاسبات بدست می اید، اطلاعات اولیه ثبت سند است.یکی از اسناد مفصل در حسابداری سند حقوق و دستمزد می باشد.

پیش از ثبت سند حسابدرای حقوق و دستمزد باید محاسبات حقوق و دستمزد انجام شده باشد. نتیجه محاسبات حقوق و دستمزد جهت ثبت سند در نرم افزار حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد.

سند حقوق و دستمزد یک سند هزینه ای می باشد، بخش عمده این سند مربوط به ثبت بدهکار هزینه های پرسنلی می شود و در طرف بستانکار ثبت جاری کارکنان سازمان بیمه و مالیات را خواهیم داشت.

 

فهرست حقوق و دستمزد جهت سند

در ابتدا ثبت سند حسابداری به عنوان هزینه های عملیاتی سازمان نیازمند محاسبه حقوق و دستمزد طبق قوانین کار تعیین شده وزارت کار ثبت می شود. پارامترهای حقوق در محاسبه حقوق ماهانه به صورت معین در سر فصل حساب کل (هزینه های حقوق و دستمزد ) با عنوان بدهکار ثبت می گردد. در صورتی که شرکت به صورت پروژه ای فعالیت می کند، باید تمامی هزینه ها را به گونه ای در اسناد حسابداری ثبت کرد، که بتوان به صورت تفکیک هر پروژه و به صورت تجمیعی از کل پروژه ها بدست آورد. بدین منظور لازم است که تمامی هزینه ها را به تفکیک پروژه در سطح تفضیلی با عنوان هزینه حقوق ثبت گردد.

 

l ثبتهای حسابداری حقوق و دستمزد:

 

۱ثبت بدهکار سند حقوق و دستمزد

پارامتر های حقوق بر اساس هر شرکت متفاوت است این پارامتر ها شامل حقوق کارکرد، حق مسکن، حق اولاد، اضافه کار، نوبت کاری و … می باشد.

تعریف این پارامتر ها در حسابداری بصورت معین در سرفصل کل هزینه حقوق و دستمزد صورت می گیرد بنا به تشخیص حسابدار این پارامتر ها ممکن است بصورت تجمیع چند پارامتر در یک معین نیز ثبت گردد.

 

 

بخشی دیگر از هزینه حقوق بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری می باشد که شامل ۲۳ درصد حقوق مشمول بیمه می باشد. پس در طرف بدهکار داریم:

هزینه حقوق کارکرد

هزینه ماموریت

بن کارگری

اضافه کار


۲۳ درصد بیمه سهم کارفرما

در صورتی که شرکت پروژه یا مرکز هزینه داشته باشد این هزینه ها در سطح تفصیلی به تفکیک مراکز هزینه ثبت خواهند شد. تفکیک هزینه حقوق در سطح تفصیل کمک زیادی به محاسبه هزینه پروژه ها خواهد کرد. ثبت دقیق تر حسابها در سطح مرکز یا پروژه، خروجی اطلاعات ارزشمندی را در اختیار شما قرار خواهد داد. از جمله آن هزینه دستمزد مستقیم هر پروژه و هزینه دستمزد مستقیم هر مرکز هزینه می باشد.

نکته : اگر مرکز هزینه دارید حتما در سطح تفصیل هزینه حقوق از مراکز هزینه استفاده کنید.

 

 

 

۲ثبت بستانکار سند حقوق و دستمزد

در قسمت بستانکار سند حقوق و دستمزد مطالبات کارکنان (از جمله مساعده ها و علی الحساب ها و … ) که به مبلغ حقوق در سر فصل کل حساب های دریافتنی بستانکار می شود و سایر بستانکاران ( از جمله بستانکاران تجاری و غیر تجاری ) که اداره دارایی (به مبلغ کسورات حقوق) و اداره تامین اجتماعی (به جمع مبالغ ۷% سهم بیمه شده، ۳% بیمه بیکاری – البته معافیت بیمه ای مد نظر باید گرفته شود برای مثال سهام دار از بیمه بیکاری معافبت دارد و ۲۰% سهم کارفرما )در معین با سر فصل اداره دارایی و اداره تامین اجتماعی در زیر مجموعه حساب کل بستانکاران غیر تجاری دولتی ثبت می گردد.

 

هنگام ثبت سند

جاری کارکنان به مبلغ حقوق قابل پرداخت بستانکار می شود.

بستانکاران غیر تجاری – مالیات حقوق و دستمزد به مبلغ کسورات مالیات بستانکار می شود.

بستانکاران غیر تجاری – سازمان تامین اجتماعی به جمع مبالغ ۷% سهم بیمه شده، ۳% بیمه بیکاری، ۲۰% بیمه سهم کارفرما بستانکار می شود.

جمع هزینه حقوق = مبلغ قابل پرداخت به کارکنان + مالیات + حق بیمه + بیمه تکمیلی

 

 اثر جرائم و خسارات در سند حقوق و دستمزد

در محاسبات حقوق بخشی از کسورات بابت جرائم و خسارات ناشی از عملکرد کارکنان میباشد.

این جرائم توسط کارفرما پرداخت نمی شود و در نتیجه بعنوان هزینه ثبت نمی گردد.

جهت ثبت در سند حسابداری جرائم باید از هزینه های حقوق کسرشود یا بصورت بستانکار در سر فصل مجزا ثبت شود.

 

 نحوه ثبت مساعده یا علی الحساب

بخشی از کسورات حقوق قابل پرداخت مساعده یا علی الحساب می باشد.

پرداخت مساعده یا علی الحساب اثر بر میزان هزینه حقوق در ثبت حسابداری ندارد این مبلغ قبلا توسط کارفرما پرداخت شده و میزان هزینه حقوق کارفرما را تغییر نمی دهد اما از مبلغ قابل پرداخت کسر می شود.

برای ثبت آن باید دقت داشت کارگری که مساعده گرفته در زمان پرداخت مساعده طی سند پرداخت بدهکار شده اگر مبلغ مساعده مجدد از میزان بستانکاری شخص کسر شود دوبار شخص را بدهکار کردیم و سند حقوق و دستمزد نیز بالانس نمی شود.

در نتیجه میزان بستانکاری جاری کارکنان مبلغ قابل پرداخت بعلاوه مساعده یا علی الحساب یا سایر موراد مشابه می باشد.

 

 

 معادله کلی سند حقوق و دستمزد

جمع هزینه حقوق – جرائم = حقوق قابل پرداخت + مالیات + انواع حق بیمه + مساعده و علی الحساب

 

 اضافه کاری در ماموریت

در مأموریت ها انجام کار اضافی منجمله کار در روز تعطیل یا جمعه و پرداخت فوق العاده اضافه کاری در صورتی که در این زمینه در کارگاه عرف و روالی وجود نداشته باشد موکول به توافق طرفین است و در این زمینه در قانون کار مقرراتی پیش بینی نشده است.

ضمناً حکم ماده ۶۲ قانون کار در زمینه اجباری بودن تعطیل یک روز معین در ایام مأموریت نیز نافذ و جاری می باشد.

به بیان دیگر اگر در کارگاه پرداخت اضافه کار روال باشد ، در صورت انجام کار اضافی در خارج از ساعات کار عادی در حین ماموریت با توافق کارفرما، اضافه کاری نیز محاسبه و پرداخت میگردد.

 

 عدم محاسبه حق ماموریت برای کسانی که ماهیت شغلشان سفر است

کسانیکه از بدو استخدام و مطابق با قرارداد کار اولیه یا اقتضای شغل در حوزه فعالیت کارگاه بکار اشتغال و به این صورت شرایط کار مورد عمل را پذیرفته اند، رفت و آمد آنان در محدوده حوزه فعالیت کارگاه مشمول مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار تلقی نمی شود.

بدیهی است چنانچه در این زمینه از قبل وجهی به کارگران پرداخت می شده است کما کان رویه معمول کارگاه به قوت خود باقی خواهد بود.

 

 

نحوه صدورسندحسابداری حقوق ودستمزد:

 

۱- سند شناسایی حقوق و دستمزد در هر ماه

n بابت شناسایی حقوق و دستمزد

هزینه حقوق ودستمزد- حقوق پایه                           ×

هزینه حقوق ودستمزد- اضافه کاری                          ×

هزینه حقوق ودستمزد- حق مسکن وبن                     ×

هزینه حقوق ودستمزد- بیمه سهم کارفرما                  ×

………………………… سایرحسابهای پرداختنی- بیمه پرداختنی                    ×

………………………… سایرحسابهای پرداختنی- مالیات پرداختنی                 ×

………………………… سایرحسابهای پرداختنی- حقوق پرداختنی                 ×

 

n بابت پرداخت بدهی های مزبور

سایرحسابهای پرداختنی- بیمه پرداختنی           ×

سایرحسابهای پرداختنی- مالیات پرداختنی        ×

سایرحسابهای پرداختنی- حقوق پرداختنی        ×

………………………… موجودی نقد – بانکها ×

 

 

۲- بابت محاسبه و ثبت لیست حقوق و دستمزد

هزینه ی حقوق و دستمزد        ×××××××

………………………… بیمه سهم کارفرما                   ××××

………………………… مالیات حقوق و دستمزد           ××××

………………………… وام                                       ××××

………………………… مساعده                                ××××

………………………… بدهی به شرکت تعاونی           ××××

………………………… صندوق و اجرا                         ××××

………………………… حقوق و دستمزد پرداختنی       ××××

 

n بابت محاسبه و ثبت بیمه ۳% و ۲۰% پرداختنی

هزینه ی بیمه های اجتماعی      ××××××××

………………………… بیمه اجتماعی پرداختنی            ××××

………………………… بیمه بیکاری پرداختنی               ××××

 

n بابت پرداخت بیمه های پرداختنی ۳% و ۲۰% و۷%

حقوق و دستمزد پرداختنی     ××××××

………………………… حساب بانک                        ××××××

بابت پرداخت حقوق و دستمزد کارگران موسسه

بیمه اجتماعی پرداختنی           ××××××

بیمه بیکاری پرداختنی              ××××××

………………………… حساب بانک                        ××××××

 

 

مشاهده سیستم دستمزد یاس سیستم …

 

نکات مالیاتی

دانستنی های مالیاتی

تیم پژوهـش و تولید محــتوا یاس سیستم

 

مباحثی که در این بخش به آنها خواهیم پرداخت به شرح زیر است:

 

آیا رد نکردن گزارش صورت معاملات فصلی باعث رد دفاتر می شود

نحوه محاسبه ارزش افزوده کالای امانی ارسالی

آیا قراردادهای خدمات نیروی انسانی مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌گردد

اسناد ارزش افزوده و نگهداری آن

خدمات مشمول معافیت مالیات ارزش افزوده

 

 

آیا رد نکردن گزارش صورت معاملات فصلی باعث رد دفاتر می شود؟

اگر معامله در دفاتر باشد ولی در معاملات ارسال نشده باشد، فقط جریمه عدم ارسال معاملات فصلی تعلق میگیرد.

اما اگر درآمد باشد و در دفاتر ثبت نشده باشد، کتمان درآمد بوده و اگر هزینه باشد، عدم ثبت رویداد مالی میشود که هر دو مورد باعث رد دفاترمی شود.

 

نحوه محاسبه ارزش افزوده کالای امانی ارسالی:

طبق نص صریح قانون ارزش افزوده تاریخ تعلق مالیات ارزش افزوده در مورد عرضه کالا ؛ تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا، تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد،حسب مورد می‌باشد.
از آنجا که در قراردادهای فروش امانی کالا، تاریخ ارسال امانی کالا مقدم بر تاریخ صدور فاکتور فروش میباشد ، پس مبنای تعلق مالیات بر ارزش افزوده اینگونه قراردادها نیز تاریخ ارسال کالای امانی است نه تاریخ صدور صورتحساب فروش کالا.

 

آیا قراردادهای خدمات نیروی انسانی مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌گردد؟

قراردادهای تامین نیروی انسانی از مصادیق ارائه خدمت بوده و مشمول مالیات و عوارض این قانون خواهد بود.
شایان ذکر است در خصوص قراردادهای پیمان‌های مدیریت، که هزینه حقوق و دستمزد پرسنل کلاٌ توسط کارفرما به طور مستقیم پرداخت می‌گردد (و در دفاتر کارفرما ثبت می‌شود) مالیات و عوارض این قانون صرفاً نسبت به مبلغ ریالی خدمات مدیریت ارائه شده وضع می‌گردد.

 

اسناد ارزش افزوده و نگهداری آن:

مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلفند دفاتر،صورتحساب ها و سایر فرم های مربوط را به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوطه نگهداری و در صورت مراجعه ماموران مالیاتی، به آنان ارائه نمایند.
اسناد و مدارکی که یک مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده بایستی به عنوان اسناد و مدارک مثبته تهیه و نگهداری نماید عبارتند از :

. گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

. کلیه صورت حساب های مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات

. دفاتر قانونی

. نسخ اظهارنامه های تایید شده

. رسیدهای بانکی پرداخت مالیات و عوارض

. برگه های اعلامیه بدهکاری و بستانکاری

. نوارهای صندوق

. اسناد گمرکی و حمل و نقل و بیمه

. سایر مستندات معاملات و عملیات

 

خدمات مشمول معافیت مالیات ارزش افزوده:
خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس
خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جادهای، ریلی، هوایی و دریایی؛
انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد؛

 

ادامه مطلب …

نکته مهم مالی – دانستنی های مالی

نکته مهم مالی دانستنی های مالی

تیم پژوهـش و تولید محــتوا یاس سیستم

 

 

مباحثی که در این بخش به آنها خواهیم پرداخت به شرح زیر است :

نکاتی در ارتباط با گزارش عملکرد سـود و زیان

برخی نکات در ارتباط با اصلاح صـــــــــــــــورتهای مالی

برخورد با اشخاص وابسته تجاری در استانداردهای حسابداری

نحوۀ محاســـــــبه میانگین مـــــــوزون ســــــــــهام

روش ایجـــــــــــــــــاد تنخـــــواه گــــــــردان

 

 

نکاتی در ارتباط با گزارش عملکرد سود و زیان:

 

۱. درآمد ناشی از استفاده دیگران از دارایی های واحد تجاری تنها در صورتی عملیاتی تلقی می شود که ناشی از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری باشد .

به عنوان مثال، درآمد سپرده بانکی و یا درآمد حاصل از اجاره ساختمان در یک شرکت تولید کننده لوازم خانگی درآمد عملیاتی نیست.

 

۲. مبانی شناسایی درآمد عملیاتی ناشی از استفاده دیگران از دارایی های واحد تجاری در گزارش عملکرد سود و زیان:

سود تضمین شده بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل طلب و نرخ مربوط

درآمد حق امتیاز طبق محتوای قرارداد مربوط .

سود سهام در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، به استثنای سود سهام حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی و وابسته .

 

درآمد عملیاتی باید به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتنی اندازه گیری می شود.

 

۳. هر گاه قیمت فروش محصول شامل یک مبلغ قابل تفکیک جداگانه در ارتباط با خدمات بعدی باشد، این مبلغ به دوره های آتی منتقل و به عنوان درآمد عملیاتی طی دوره اجرای خدمات مورد شناخت قرار می گیرد.

چنانچه دو معامله به گونه ای به هم پیوسته باشد که اثر تجاری آن را نتوان بدون توجه کلیت آن درک کرد، معیارهای شناخت در مورد آن به طور یکجا اعمال می شود .

 

۴. اگر واحد تجاری بخش عمده ای از مخاطرات و مزایای مالکیت را حفظ کند، معامله مربوط، فروش تلقی نمی گردد و لذا درآمدی از بابت آن شناسایی نمی شود. این امر ممکن است در حالات مختلفی اتاق بیفتد.

نمونه هایی از مواردی که واحد تجاری ممکن است مخاطرات و مزایای عمده مالکیت را حفظ کند به شرح زیر است :

زمانی که واحد تجاری تعهداتی را در ارتباط با عملکرد غیر مطلوب مورد معامله که توسط مفاد ضمانت نامه کالای فروش رفته پوشش نیافته باشد، به عهده بگیرد .

 

زمانی که دریافت درآمد عملیاتی مربوط به یک فروش خاص، مشروط به تحصیل درآمد توسط خریدار از محل فروش کالای مورد معامله باشد .

زمانی که ارسال کالای مورد معامله متضمن خدمات نصب باشد، لیکن خدمات نصب که بخش عمده ای از مبلغ قرارداد را تشکیل می دهد، توسط واحد تجاری به طور کامل انجام نشده باشد .

زمانی که خریدار حق فسخ معامله را بر اساس مفاد قرارداد داشته باشد و واحد تجاری در مورد احتمال برگشت کالای فروش رفته مطمئن نباشد .

 

۵. عملیات یک بخش در صورتی عملیات متوقف شده محسوب می شود که :

تأثیر با اهمیتی بر ماهیت و زمینه اصلی عملیات واحد تجاری داشته باشد و معرف کاهش مهمی در امکانات عملیاتی ناشی از خروج از بازاری خاص (اعم از تجاری یا جغرافیایی) یا کاهش عمده در میزان بازارهای در حال تداوم داشته باشد.

دارایی ها، بدهی ها، نتایج عملیاتی و فعالیتهای بخش مزبور از نظر فیزیکی و عملیاتی و برای مقاصد گزارشگری، به روشنی قابل تشخیص باشد .

عملیات توقف حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ ترازنامه یا تاریخ تصویب صورتهای مالی، هر کدام که کمتر باشد، تکمیل گردد .

در صورت عدم احراز کلیه شرایط یاد شده، عملیات بخش مربوط در صورت سود و زیان به عنوان عملیات در حال تداوم منعکس می شود .

لازم به ذکر است فروش یا خاتمه عملیات یک بخش از واحد تجاری که اساساً به منظور دستیابی به بهسازی تولید یا صرفه جویی در هزینه ها صورت می گیرد، بخشی از عملیات در حال تداوم آن محسوب می گردد.

 

۶. در ارتباط یا توقف عملیات یک بخش از واحد تجاری، موارد زیر باید در یادداشت های توضیحی صورتهای مالی افشا شود :

 • ماهیت و مشخصات  متوقف شده
 • تاریخ مؤثر توقف عملیات برای مقاصد حسابداری
 • نحوه توقف عملیات (فروش یا کنارگذاری)

 

 

برخی نکات در ارتباط با اصلاح صورتهای مالی:

در مواردی‌ ممکن‌ است‌ صورتهای‌ مالی‌ منتشر شده‌ یک‌ یا چند دوره‌ قبل‌ شامل‌ اشتباهات‌ با اهمیتی‌ باشد که‌ تصویر مطلوب‌ را مخدوش‌ و در نتیجه‌ قابلیت‌ اتکای‌ صورتهای‌ مالی‌ مزبور را کاهش‌ دهد. اصلاح‌ چنین‌ اشتباهاتی‌ نباید از طریق‌ منظور کردن‌ آن‌ در سود و زیان‌ سال‌ جاری‌ انجام‌ گیرد، بلکه‌ باید با ارائـه‌ مجدد ارقام‌ صورتهای‌ مالی‌ سالهای قبل‌ به چنین‌ منظوری‌ دست‌ یافت‌.

درنتیجه‌، مانده‌ افتتاحیه‌ سود (زیان‌) انباشته‌ نیز بدین‌ ترتیب‌ تعدیل‌ خواهد شد. تعدیلات‌ سنواتی‌ ناشی از اصلاح‌ اشتباهات‌ همچنین‌ به عنوان‌ آخرین‌ قلم‌ در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ منعکس‌ می‌شود.

برآوردهای‌ حسابداری‌ ماهیتاً عبارت‌ از تخمین‌هایی‌ است‌ که‌ با کسب‌ اطلاعات‌ اضافی‌ در دوره‌های‌ بعد ممکن‌ است‌ تغییر یابد. بنابراین‌ اصلاح‌ اشتباه‌ را باید از این‌گونه‌ تغییرات‌ تمیز داد. به‌ گونه‌ مشابه‌، سود یا زیانی‌ را که‌ پس‌ از مشخص‌ شدن‌ پیامد یک پیشامد احتمالی‌ مورد شناخت‌ قرار می‌گیرد و برآورد دقیق‌ آن‌ قبلاً میسر نبوده‌ است،‌ نمی‌توان‌ به عنوان‌ اشتباه‌ با اهمیت‌ قلمداد کرد.

 

برخورد با اشخاص وابسته تجاری در استانداردهای حسابداری:

طبق استاندارد حسابداری ایران، معاملات با اشخاص وابسته و مانده حساب های فیمابین باید در صورت های مالی کلیه واحدهای تجاری از جمله صورت های مالی جداگانه واحد تجاری اصلی، شریک خاص یا سرمایه گذاری که طبق استانداردهای حسابداری شماره ۱۸، ۲۰ و ۲۳ ارائه می شود افشا گرد

در صورت های مالی یک واحد تجاری معاملات با اشخاص وابسته و مانده حساب های فیمابین با سایر واحدهای تجاری گروه افشا می شود.

در صورت های مالی تلفیقی معاملات با اشخاص وابسته درون گروهی و مانده حساب های درون گروهی حذف می گردد.

 

نحوۀ محاسبه میانگین موزون سهام:

تعداد ماه هایی که سهام در دست سهامدار است بر کل ماه های سال تقسیم می شود.

افزایش سرمایه بواسطۀ انتشار سهام جدید توسط شرکت به سهام اول دوره اضافه می شود.

سهام تحصیل شده توسط شرکت (سهام خزانه) از تاریخ انتشار به عنوان قلم کاهنده در نظر گرفته می شود.

جزیه سهام و سود سهمی به کل سهام های طی دورۀ قبل از تاریخ تجزیه تسری پیدا می کند و از ابتدا دورۀ مالی شرکت در نظر گرفته می شود. ولی بابت وقایع پس از عملیات تجزیه سهام و یا سود سهمی تعدیلی صورت نمی گیرد.

 

 

 

 

این مقاله را از دست ندهید :

چگونه نیاز مدیر عامل ، ممیز مالیاتی و حسابرس را تامین کنیم و آن ها را راضی نگه داریم ؟!

 

 

همچنین جهت مطالعه مقالات و فیلم های آموزشی بیشتر می توانید به وبسایت یاس سیستم مراجعه بفرمایید

 

آکادمی مالی یاس : www.Yassystem.com/academy

تهیه صورت مغایرت بانکی

• سه روش به شرح زیر برای تهیه صورت مغایرت بانکی وجود دارد:
۱. مانده واقعی
۲٫ مانده بر طبق دفاتر
۳٫ مانده بر طبق صورتحساب بانک

• رسیدن به مانده واقعی

در این نوع صورت مغایرت، هدف بدست آوردن مانده واقعی(صحیح) حساب بانک یا صورتحساب بانک است. دراین خصوص یکی از مانده ها در سوال داده می شود و براساس اقلام باز توضیح داده شده تعدیلات لازم اعمال و مانده صحیح حساب بانک یا صورتحساب بانک به این شرح محاسبه می گردد:
مانده صحیح حساب بانک را در ابتدای سمت راست صورت مغایرت بانکی و مانده صحیح صورتحساب بانک را در ابتدای سمت چپ صورت مغایرت بانکی می نویسیم .
در مورد اقلام باز (مغایر) به استثناء اشتباهات به صورت زیر عمل می کنیم :
الف : اقلام باز بستانکار صورتحساب بانک را به مانده صحیح حساب بانک اضافه می کنیم و اقلام باز بدهکار صورتحساب بانک را از آن کسر می کنیم .
ب : اقلام باز بدهکار حساب بانک را به مانده صحیح صورتحساب بانک اضافه می کنیم و اقلام باز بستانکار حساب بانک را از آن کسر می کنیم .

در مورد اشتباهات به صورت موردی عمل می کنیم یعنی اشتباهات هر کدام را در قسمت خودش اصلاح می کنیم به عبارت دیگر تاثیر اشتباهات حسابدار مؤسسه را در سمت راست صورت مغایرت اصلاح می کنیم و تاثیر اشتباهات کارمند بانک را در سمت چپ صورت مغایرت اصلاح می کنیم .

بعد از انجام مراحل فوق بایستی عدد نهایی سمت راست و چپ صورت مغایرت بانکی برابر باشد .این عدد، مانده واقعی حساب و صورت حساب بانک خواهد بود. برای اینکه مانده حساب بانک در دفاتر مؤسسه نیز به همین عدد برسد باید ثبت های اصلاحی را انجا دهیم . فقط بابت مواردی که در سمت راست صورت مغایرت بانکی ثبت شده است ثبت اصلاحی انجام می دهیم و به حساب های مربوطه منتقل می کنیم تا بالاخره مانده حساب بانک در دفاتر مؤسسه نیز به مانده واقعی برسد . در مورد موارد ثبت شده در سمت چپ صورت مغایرت بانکی در دفاتر موسسه ثبتی انجام نمی شود و فقط اشتباهات کارمند بانک را به بانک اطلاع می دهیم تا اصلاح نمایند .

• مانده بر طبق دفاتر
در این نوع از صورت مغایرت، هدف بدست آوردن مانده حساب بانک (مانده بر طبق دفاتر) است.در این ارتباط مبنا و معیار درست یا نادرست بودن عملکرد، عملکرد شرکت است. به عبارتی هدف تعیین کردن صحیح یا غلط بودن عملکرد نیست بلکه معیار و مالک، عملکرد شرکت بوده و هرکاری که شرکت انجام داده درست است. در این صورت اگر بانک بر خلاف آن عملی انجام داده است باید صورت حساب را اصلاح کند و عملکرد بانک مطابق با عملکرد شرکت شود. در این نوع از سوالات مانده حساب بانک مورد سوال بوده و مانده صورتحساب بانک در سوال داده می شود.

 

• مانده بر طبق صورتحساب بانک
در این نوع از صورت مغایرت نیز همانند صورت مغایرت مانده حساب بانک عمل می شود با این تفاوت که مبنا و معیار درست یا نادرست بودن عملکرد،عملکرد بانک است. به عبارتی هرکاری که بانک انجام داده درست است. در این صورت اگر شرکت بر خلاف آن عملی انجام داده است باید حساب بانک را اصلاح کند و عملکرد شرکت مطابق با عملکرد بانک شود. در این نوع از سوالات مانده حساب بانک در سوال داده می شود و مانده صورتحساب بانک مورد سوال است.

 

برای دریافت فایلهای آموزشی رایگان حسابداری ، مالی و مدیریتی به بخش آکادمی مالی یاس مراجعه کنید

برای ورود به آکادمی مالی یاس کلیک کنید