بسته بازرگانی

سیستم های مالی، صندوق، انبار و فروش

درمورد بسته بازرگانی بیشتر بدانید

بسته بازرگانی بیشتر متناسب شرکتهای بازرگانی، واردات و صادرات، پخش و فروش و سایر مجموعه های غیر تولیدی می باشد. این بسته شامل سیستمهای مالی، صندوق، انبار و فروش می باشد. صدور اسناد به صورت اتوماتیک در سیستم مالی انجام شده و جریان اطلاعات به صورت یکپارچه بین سیستمها فعال می باشد.

پوشش نیاز های اصلی سازمان شما

یکپارچگی در اطلاعات مورد نیاز

۰ صرفه جویی در هزینه

قیمت بسته بدون تخفیف

۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومـان

قیمت بسته با تخفیف ویژه (قابل پرداخت)

۱۰,۹۷۱,۰۰۰ تومـان

داستان موفقیت مشتریان در خانواده یاس