" /> اپلیکیشن آکادمی مالی یاس | یاس سیستم

اپلیکیشن آکادمی مالی یاس

دنیای حســـابداری در جیب شــما

فایل صوتی تمامی قوانین مالیاتی

اخبار مالی ، مالـــیاتی و اقتصادی

آخرین بخشنامه ها و تغییرات مالیاتی

تقویم اجرایی مالیاتی شرکت ها

مسابقات مالی مالیاتی در سطح کشور

فایل صوتی آموزش های مالی مالیاتی

فیلم هالی آموزشی مالی مالیاتی

دوره های آموزشی و کاربردی

مشاوره رایگان مالی مالیاتی

تکالیف مهم اشخاص حقوقی

دنیای حســـابداری در جیب شــــما

گروه آرک – یاس سیستم ، در سمینار اسفندماه ۹۸ ، اپلیکیشن آکادمی مالی یاس را در حضور مدیران اسبق سازمان امورمالیاتی و معاونین سازمان، و صدها مدیرمالی رونمایی کرد.

این اپلیکیشن برای توانمند سازی علمی و عملی مدیران مالی و حسابداران با امکانات حرفه ای ، بصورت رایگان منتشر شد.

برای دانلود اپلیکیشن آکادمی مالی یاس می توانید از کلید های زیر استفاده کنید