• تماس با ما
۰۲۱-۲۵۹۲۴
یاس سیستم خانه » محصولات

سیستم های یاس

افزونه های یاس

امکانات بیشتر

آموزش / ۹۰ دقیقه

۲۵۲,۰۰۰ تومان

هر شرکت / سیستم اضافه

۶۰۰,۰۰۰ تومان

همراهی در راه اندازی/ساعت

۲۵۲,۰۰۰ تومان

هزینه نصب تک کاربر

هزینه نصب سیستم بصورت تک کاربر ۵۰۰,۰۰۰ تومان می باشد

۹% ارزش افزوده اضافه می گردد

هزینه خدمات

هزینه خدمات در محل ، به ازای هر ساعت ۳۰,۰۰۰ تومان می باشد

۹% ارزش افزوده اضافه می گردد

هزینه نصب شبکه

هزینه نصب سیستم بصورت تک کاربر ۵۰۰,۰۰۰ تومان می باشد

۹% ارزش افزوده اضافه می گردد

هزینه ایاب و ذهاب

هزینه ایاب و ذهاب کارشناسان شرکت بر عهده مشتری می باشد

تخفیف

با استفاده از بسته های استاندارد یاس ، ۱۰% تخفیف بگیرید

مالیات بر ارزش افزوده

هزینه مالیات بر ارزش افزوده به هر خرید تعلق می گیرد

به بالای صفحه بردن