سیستم های یاس

هزینه نصب تک کاربر

هزینه نصب سیستم بصورت تک کاربر ۵۰۰,۰۰۰ تومان می باشد

هزینه خدمات

هزینه خدمات در محل ، به ازای هر ساعت ۳۰,۰۰۰ تومان می باشد

هزینه نصب شبکه

هزینه نصب سیستم بصورت تک کاربر ۵۰۰,۰۰۰ تومان می باشد

هزینه ایاب و ذهاب

هزینه ایاب و ذهاب کارشناسان شرکت بر عهده مشتری می باشد

تخفیف

با استفاده از بسته های استاندارد یاس ، ۱۰% تخفیف بگیرید

مالیات بر ارزش افزوده

هزینه مالیات بر ارزش افزوده به هر خرید تعلق می گیرد