قانون مالیات ها - مـــاده 71 - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۷۱

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره 3086- 5 / 30 مورخ 25 / 9 / 1368 دفترفنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 48022- 26 / 9 / 1368 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 قانون مجلس شورا مطرح است اجمال موضوع اینست که درخصوص خاتمه اعیان مذکور در ماده 71 دو نظر ابراز میگردد , یکی اینکه منظور از خاتمه آن قسمت از اعیانی است که در تاریخ تصویب قانون دارای حداقل بنای لازم جهت تنظیم سند رسمی بوده (مرحله عدم خلاف) و دیگر اینکه منظور خاتمه کل بناست بطوریکه قابل سکونت و بهره برداری بوده باشد. هیات عمومی باشور و بررسی کافی پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید:

ازکلمه “خاتمه” مذکور در ماده 71 استنباط حصر قابلیت بهره برداری اعیانی احداثی درتاریخ تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 نمی شود و نظر اول دفتر فنی مالیاتی مبنی بروجود حداقل بنای لازم جهت تنظیم سندرسمی مورد تائیداست .

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- علیرضا متین- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغرمحمدی- مجید میرهادی.

شماره:19256/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴