" /> رضایت سنجی مشتریان | یاس سیستم

این صفحه بمنظور رضایت سنجی از مشتریان یاس سیستم و بمنظور بهینه نمودن خدمات می باشد.

از شما متشکریم که ما را در ارائه بهتر خدمات یاری می کنید

فرم رضایت سنجی

سبد خرید خود را کامل کنید

با سپاس از همراهی شما ، ۳۰ درصد تخفیف خرید نرم افزار یا افزونه برای یک نوبت تا تاریخ ۲۰ مهر ماه به شما تعلق گرفت 

افـــزونه های یــاس

سیستم های یــاس