مطالب توسط

آخرین دوره ارزش آفرینی سال برگزار شد

ارزش آفرینی جلسه شرکای تجاری – بهمن ۹۹   ششمین گردهمایی “ارزش آفرینی” ویژه شرکای تجاری گروه آرک – یاس سیستم ، ۳۰ بهمن ۹۹ برگزار شد. در این گردهمایی ارزش آفرینی که با ثبت نام بیش از ۷۰۰ نفر از شرکای تجاری گروه آرک از سراسر کشور برگزار شد. هدف این جلسه ، ارزش آفرینی برای […]