بسته مالی و اداری

مالی، صندوق و دستمزد

درمورد بسته بسته مالی و اداری بیشتر بدانید

بسته مالی و اداری بیشتر متناسب مجموعه هایی است که از امکانات سیستمهای مالی و دریافت و پرداخت به صورت کامل استفاده نموده و در عین حال تعداد پرسنل آنها به گونه ای است که نیاز به سیستمی برای نگهداری اطلاعات پرسنلی و حقوق و دستمزد دارند. معمولا شرکتها، موسسات و بنگاههای اقتصادی که نیاز به کنترل اطلاعات کالا را نداشته ولی می خواهند سایر اطلاعات خود را نگهداری نمایند از این بسته استفاده می نمایند.

پوشش نیاز های اصلی سازمان شما

یکپارچگی در اطلاعات مورد نیاز

۰ صرفه جویی در هزینه

قیمت بسته بدون تخفیف

۸,۴۶۰,۰۰۰ تومـان

قیمت بسته با تخفیف ویژه (قابل پرداخت)

۷,۶۱۴,۰۰۰ تومـان

داستان موفقیت مشتریان در خانواده یاس