راهکار بازرگانی خارجی - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

راهکار بازرگانی خارجی

راهکار بازرگانی خارجی - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

مزایای استفاده از راهکار های ویژه صنعت :

  • استفاده هوشمندانه از سرمایه در تهیه ابزارهای که متناسب صنعت شماست
  • دسترسی مناسب به اطلاعاتی که شما در کسب و کار خود به آن نیاز دارد
  • صرفه‌جویی در هزینه (راهکارها از ۱۵% تخفیف برخوردارند)

۱۵% تخفیف ویژه

قیمت راهکار :

۱۶,۳۱۱,۵۰۰ تومان

سیستم ها :

مالی ، صندوق ، انبار ، فروش

افزونه ها :

ردگیری، دو واحدی ، پروژه  ، ارزی

راهکار بازرگانی خارجی به دلیل ماهیت کار خود مبنی بر ارتباط تجاری با خارج از کشور، با انواع ارز سر و کار داشته و نیاز به نگهداری اطلاعات ارزی در کنار ریالی دارند. این مجموعه ها عملیاتی استاندارد دارند بنابراین یاس به سادگی برای مجموعه هایی که در امر واردات و یا صادرات هستند مناسب بوده و نیازهای این بخش را مرتفع می نماید. علاوه بر سیستمهای پایه همچون مالی، انبار و فروش، افزونه ارزی یاس نیز می تواند کمک شایانی به مدیریت حسابهای این شرکتها بنماید. همچنین پروسه واردات یا صادرات به عنوان یک پروژه در یاس قابل ثبت و به سادگی قابل پی گیری می باشد. گرچه سایر سیستمها نیز می تواند برای مجموعه های بازرگانی خارجی که می خواهند عملکرد یکپارچه و سیستماتیک داشته باشند نیز کارایی دارد.