حسابداریتو در سال جدید نو کن، اما به قیمت ۱۴۰۲!

فقط تا ۹ خرداد

نرم افزار مالی یاس سیستم

ارتباطات ویژه

افزونه های یاس سیستم

ارتباطات ویژه - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

مهم ترین مزایای افزونه ارتباطات ویژه

فعال سازی در سیستم مالی یاس

بیشترین کاربرد گزارش گیری لحظه ای

قابلیت گزارش گیری با ارسال پیامک در هر زمان 

سایر افزونه های یاس سیستم

نرم افزارهای حسابداری یاس سیستم