راهکار خدماتی - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

راهکار خدماتی

راهکار خدماتی - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

مزایای استفاده از راهکار های ویژه صنعت :

  • استفاده هوشمندانه از سرمایه در تهیه ابزارهای که متناسب صنعت شماست
  • دسترسی مناسب به اطلاعاتی که شما در کسب و کار خود به آن نیاز دارد
  • صرفه‌جویی در هزینه (راهکارها از ۱۵% تخفیف برخوردارند)

۱۵% تخفیف ویژه

قیمت راهکار :

۱۴,۱۳۱,۵۰۰ تومان

سیستم ها :

مالی ، صندوق ، انبار ، بودجه ،  فروش

افزونه ها :

تنخواه

راهکار خدماتی نرم افزار حسابداری یاس سیست  برای موسسات و شرکتهای خدماتی، موسسات تامین نیرو و شرکتها، مجموعه های خدمات پزشکی و موسسات مشاوره مناسب بوده و نیازهای این بخش را مرتفع می نماید. سیستمهای مالی، صندوق و فروش یاس به عنوان سیستمهای پایه برای این بخش از صنعت می باشد. با توجه به اینکه در این مجموعه ها بخش قابل توجهی از خریدها و هزینه های جاری از طریق صندوق تنخواه انجام می شود، مدیریت تنخواه یاس می تواند کمک شایانی در نکهداری اطلاعات در این مجموعه ها باشد. همچنین با توجه به ماهیت مجموعه های خدماتی در زمینه ارتباط با مخاطبین (مشتریان) و تعدد آنها در این بخش از کسب و کار، افزونه ارتباطات ویژه یاس این مهم را به خوبی پوشش می دهد. گرچه سایر سیستمها نیز می تواند برای مجموعه های فوق که می خواهند عملکرد یکپارچه و سیستماتیک داشته باشند نیز کارایی دارد.