خرید بسته های خدمات

بسته های تیکت / آموزش / استقرار

نحوه تهیه بسته

پس از انتخاب بسته، مبلغ را به حساب زیر واریز کرده و فیش واریزی را از طریق واتساپ به شماره ۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴ ارسال فرمایید.

آفرینش رایانه کیهان 

بانک سپه

شماره کارت :

۶۳۶۹-۴۹۷۰-۱۰۰۰-۴۴۲۲