افزونه دو واحدی یاس سیستم

افزونه دو واحدی یاس سیستم - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

مهم ترین مزایای افزونه دو واحدی یاس سیستم

فعالسازی در سیستم انبار و فروش یاس

بیشترین کاربرد ثبت اطلاعات واحد دوم کالاها 

قابلیت تعریف ضریب برای تبدیل مقادیر

سایر افزونه های یاس سیستم

نرم افزارهای حسابداری یاس سیستم