دوره رایگان هزینه های قابل قبول مالیاتی برگزار شد

هزینه های قابل قبول مالیاتی دوره هزینه های قابل قبول مالیاتی با هدف بررسی مفاد قانون و نکات مهم هزینه های قابل قبول مالیاتی برگزار شد.

این دوره از سری دوره های توانمند سازی حسابداران می باشد.

در این وبینار ۴۹۰ مدیر مالی و حسابدار از سراسر کشور حضور داشتند.

در این دوره ، جناب احمد غفارزاده – مشاور مرکز پژوهش های مجلس – به برسی نکات و مفاد قانون هزینه های قابل قبول مالیاتی در قانون پرداختند.

در پایان جلسه نیز کارگاه پرسش و پاسخ برگزار شد.

این وبینار روز یکشنبه ، ۵ دی ماه ساعت ۱۸ شروع شد و ساعت ۲۰:۳۰ پایان یافت.

فیلم ضبط شده وبینار را می توانید در اپلیکیشن آکادمی مالی یاس مشاهده کنید.

ادامه مطلب