تاثیر جام جهانی قطر بر اقتصاد ایران

تاثیر جام جهانی قطر بر اقتصاد ایران

زمانی که نام کشور قطر برای میزبانی جام جهانی 2022 عنوان شد، بسیاری بر این باور شدند که ممکن است بخشی از بازی‌های جام جهانی در کشور ایران و در شهرهای جنوبی مانند قشم و کیش برگزار شوند. حتی چند ماه مانده به برگزاری بازی‌ها، این باور همچنان قوت داشت. به همین خاطر، کشور ایران خود را برای میزبانی آماده کرد. اما ظرفیت این شهرها به میزبانی نبود که بتواند میزبانی را برعهده بگیرد

ادامه مطلب

افزایش حداقل درآمد مشمول مالیات بنگاه‌های کوچک

افزایش حداقل درآمد مشمول مالیات بنگاه‌های کوچک

یاس سیستم در این مقاله به بررسی افزایش حداقل درآمد مشمول مالیات بنگاه‌های کوچک می پردازد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در مورد درآمد مشمول مالیات بنگاه‌های کوچک گفت:

سقف درآمد مشمول مالیات بنگاه‌های کوچک افزایش خواهد یافت.

ادامه مطلب