فرق بین کارفرما و پیمانکار به زبان ساده

فرق بین کارفرما و پیمانکار به زبان ساده

 

چکیده

کارفرما و پیمانکار دو نقش متفاوت در یک قرارداد کاری دارند. در این قرارداد، کارفرما شخص یا سازمانی است که خدمات یا کارهایی را از پیمانکار درخواست می‌دهد و پیمانکار، شخص یا سازمانی است که این خدمات را ارائه می‌دهد.

در کل، کارفرما نیازها و الزامات پروژه را تعیین می‌کند و هزینه‌های مربوط به پروژه را تامین می‌کند، در حالی که پیمانکار مسئول ارائه خدمات و انجام کارها است. هر دو نقش اهمیت بسیاری در انجام و مدیریت یک پروژه دارند و همکاری موثر بین آنها اساس موفقیت پروژه است.

 

کارفرما کیست؟

کارفرما در حقوق و حسابداری کار، فرد یا سازمانی است که یک شخص را برای انجام کاری استخدام یا استفاده می‌کند. این شخص یا سازمان مسئولیت ارائه دستورالعمل‌ها، پرداخت حقوق و مزایا، تعیین شرایط کاری و نظارت بر اجرای کار را بر عهده دارد. کارفرما معمولاً یک شرکت، سازمان دولتی، سازمان غیرانتفاعی یا فرد حقیقی است که نیاز به خدمات یا کارکنان دارد و افراد را برای انجام آن کار استخدام می‌کند.

 

در زمینه پیمانکاری، کارفرما معمولاً صاحبان پروژه هستند که به یک شرکت پیمانکاری یا مجموعه‌ای از پیمانکاران سفارش می‌دهند تا پروژه را اجرا کنند. کارفرما مسئول برنامه‌ریزی، تهیه بودجه، تعیین نیازها و نظارت بر اجرای پروژه است. همچنین، کارفرما مسئول پرداخت هزینه‌ها، تعهدات قراردادی و مشاوره در مورد مسائل مربوط به پروژه است.

فرق بین کارفرما و پیمانکار به زبان ساده

فرق بین کارفرما و پیمانکار به زبان ساده را در یاس سیستم بخوانید

نقش کارفرما در پروژه‌های پیمانکاری بسیار حائز اهمیت است و تعامل مؤثر و همکاری بین کارفرما و پیمانکاران کلیدی برای موفقیت پروژه است.

پیمانکار کیست؟

پیمانکار یا شرکت پیمانکاری، یک شرکت یا فردی است که در حوزه ساخت و ساز و عملیات مرتبط، به توافق با یک کارفرما (معمولاً یک شرکت، سازمان دولتی یا سازمان غیرانتفاعی) برای انجام یک پروژه و اجرای یک کار قراردادی می‌پردازد.

 

نقش اصلی یک پیمانکار در پروژه‌های ساختمانی یا پیمانکاری شامل اجرای فعالیت‌های مربوط به ساخت، نصب، تعمیر و نگهداری است. این فعالیت‌ها ممکن است شامل بنا سازی، نصب تجهیزات، ساخت و نصب سازه‌ها، ماشین‌آلات و سیستم‌های مربوط به پروژه باشد. پیمانکاران می‌توانند در بخش‌های مختلف صنعت ساختمانی فعالیت کنند، از جمله ساختمان سازی عمومی، ساختمان سازی صنعتی، نفت و گاز، حمل و نقل، زیرساخت‌ها و غیره.

 

وظایف پیمانکار شامل برآورد هزینه‌ها، تدارک مصالح، استخدام نیروی انسانی، برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه، نظارت و کنترل کیفیت، ایمنی و اجرای فعالیت‌ها و تحویل پروژه در زمان تعیین شده می‌شود.

 

پیمانکاران اغلب با امکانات، تجهیزات و تجربه لازم برای اجرای پروژه‌های ساختمانی و عمرانی همکاری می‌کنند. آن‌ها معمولاً دارای تیم‌های فنی و مهندسی متخصص، کارگران و منابع مالی برای انجام پروژه‌ها هستند.

 

همکاری مؤثر و متقابل بین کارفرما و پیمانکار در طول اجرای پروژه، از جمله تعیین شرایط قراردادی، نظارت بر پیشرفت کار، رفع اختلافات و تسویه حساب‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 

پیمانکار و وظایف آن

وظایف یک پیمانکار در یک پروژه ساختمانی یا عمرانی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 

 • برآورد هزینه‌ها: پیمانکار مسئول برآورد هزینه‌های مربوط به پروژه است. این شامل تخمین هزینه‌های مصالح، تجهیزات، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و سایر فعالیت‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه است.

 

 • تدارک مصالح: پیمانکار مسئول تهیه و تدارک مصالح مورد نیاز برای پروژه است. این شامل خرید و حمل مواد ساختمانی، تجهیزات، ماشین‌آلات و سایر اجناس است که برای اجرای پروژه لازم است.

 

 • استخدام نیروی انسانی: پیمانکار مسئول استخدام نیروی کار متخصص و کارگران مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های پروژه است. این شامل مهندسان، کارگران ساختمانی، کارگران متخصص و سایر اعضای تیم فنی و عملیاتی است.

 

 • برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه: پیمانکار مسئول برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه است. این شامل برنامه‌ریزی زمانبندی فعالیت‌ها، تخصیص منابع، مدیریت تغییرات و رسیدن به اهداف پروژه است.

 

 • نظارت و کنترل کیفیت: پیمانکار مسئول نظارت و کنترل کیفیت اجرای فعالیت‌ها و کارهای پروژه است. این شامل اعمال استانداردها، آزمون و ارزیابی کیفیت، رفع نواقص و اجرای صحیح فرآیندهای کیفیت است.

 

 • ایمنی: پیمانکار مسئول ایمنی در محل کار است. این شامل اتخاذ تدابیر ایمنی، آموزش کارگران در زمینه ایمنی، رعایت استانداردهای ایمنی و پیشگیری از حوادث و آسیب‌ها در محل کار است.

 

 • اجرای فعالیت‌ها: پیمانکار مسئول اجرای فعالیت‌ها و کارهای مورد نیاز برای پروژه است. این شامل ساخت و نصب سازه‌ها، نصب و راه‌اندازی تجهیزات، اجرای سیستم‌های مربوطه و سایر عملیات مرتبط با پروژه است.

 

 • تحویل پروژه: پیمانکار مسئول تحویل پروژه در زمان مقرر است. این شامل انجام آزم8. تحویل پروژه: پیمانکار مسئول تحویل پروژه در زمان مقرر است. این شامل انجام آزمون‌ها و ارزیابی‌های نهایی، رفع ایرادات و نواقص، تسلیم مستندات و سند‌های مربوط به پروژه و تحویل پروژه به کارفرما است.

 

 • مدیریت ارتباطات: پیمانکار مسئول مدیریت ارتباطات با کارفرما، مشاوران، نمایندگان مراجع ذینفع و سایر افراد واجد شرایط در حین اجرای پروژه است. این شامل گزارش‌دهی، برقراری جلسات و تبادل اطلاعات است.

 

 • مدیریت اداری و مالی: پیمانکار مسئول مدیریت امور اداری و مالی مربوط به پروژه است. این شامل مدیریت قراردادها، مدیریت مالی، حسابداری، پرداخت هزینه‌ها، تسویه حساب‌ها و سایر فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اداری و مالی است.

 

این فهرست تنها برخی از وظایف معمول پیمانکار در یک پروژه است و وظایف دقیق می‌توانند بسته به نوع پروژه، قرارداد و شرایط خاص متفاوت باشند.

فرق بین کارفرما و پیمانکار به زبان ساده

پیمانکار و وظایف آن را در یاس سیستم بخوانید

وظایف و اختیارات کارفرما

وظایف و اختیارات کارفرما در یک پروژه ساختمانی یا عمرانی عبارتند از:

 

 1. 1. تعیین نیازمندی‌ها: کارفرما مسئول تعیین نیازمندی‌ها و اهداف پروژه است. این شامل تعیین نوع و اندازه پروژه، مشخص کردن استانداردها و مقررات مربوطه و تعیین اهداف کلی و مشخص پروژه است.

 

 1. 2. انتخاب پیمانکار: کارفرما مسئول انتخاب پیمانکار برای انجام پروژه است. این شامل بررسی و ارزیابی پیشنهادات پیمانکاران، انجام مصاحبه‌ها و بررسی تجربه و قابلیت‌های آن‌ها می‌شود.

 

 1. 3. تعیین قرارداد: کارفرما مسئول تعیین شرایط و مقررات قرارداد با پیمانکار است. این شامل تعیین قیمت، مدت زمان اجرا، شرایط پرداخت، تعهدات طرفین و سایر موارد قابل توافق است.

 

 1. 4. پرداخت هزینه‌ها: کارفرما مسئول پرداخت هزینه‌های مربوط به پروژه است. این شامل پرداخت مبالغ قراردادی، مستحقات پیمانکار، هزینه‌های اضافی و سایر موارد مرتبط با هزینه‌های پروژه است.

 

 1. 5. نظارت و کنترل: کارفرما مسئول نظارت و کنترل بر اجرای پروژه است. این شامل بررسی روند پیشرفت پروژه، رعایت استانداردها و مقررات، کنترل کیفیت، ارزیابی عملکرد پیمانکار و اتخاذ تصمیمات مربوط به پروژه است.

 

 1. 6. تغییرات و تعدیلات: کارفرما مسئول تعیین و اعمال تغییرات و تعدیلات در پروژه است. این شامل درخواست تغییرات، توافق و تعیین تأثیر آن‌ها بر بودجه و زمان پروژه است.

 

 1. 7. تحویل پروژه: کارفرما مسئول تحویل پروژه است. این شامل انجام آزمون‌ها و تأیید نهایی، پذیرش پروژه، پرداخت مطابق با شرایط قرارداد و دریافت مستندات و سند‌های مربوطه است.

 

 1. 8. ارتباطات: کارفرما مسئول برقراری و مدیریت ارتباطات با پیمانکار، مشاوران، نمایندگان مراجع ذینفع و سایر افراد مرتبط است. این شامل برقراری جلسات، دریافت و تبادل اطلاعات، پاسخ به سوالات و درخواست‌ها و حل مشکلات است.

 

 1. 9. رسیدگی به اختلافات: کارفرما مسئول رسیدگی به اختلافات و نزاعات مربوط به پروژه است. این شامل بررسی ادعاها و شکایات، توسط داوری و تحکیم، و اتخاذ تصمیمات قضایی یا غیرقضایی است.

 

 1. 10. مدیریت ایمنی و بهداشت: کارفرما مسئول مدیریت و اجرای استانداردهای ایمنی و بهداشت در پروژه است. این شامل ارزیابی خطرها، آموزش کارکنان، تجهیزات ایمنی، مانیتورینگ و گزارشگیری در مورد حوادث و آسیب‌ها است.

 

 1. 11. مدیریت مالی: کارفرما مسئول مدیریت مالی پروژه است. این شامل بررسی و تأیید صورتهای مالی، کنترل هزینه‌ها، بودجه‌بندی و پیگیری پرداخت‌ها و دریافت‌ها است.

 

 1. 12. اجرای تغییرات: کارفرما مسئول اجرای تغییرات مربوط به پروژه است. این شامل تهیه و تنظیم اسناد و مستندات مربوطه، مدیریت تغییرات در زمان و بودجه و هماهنگی با پیمانکار است.

 

مهم است بدانید که وظایف و اختیارات کارفرما ممکن است در هر پروژه و صنعتی متفاوت باشد و به شرایط و مقررات محلی و قوانین مربوطه وابسته است. همچنین، این لیست تنها شامل برخی از وظایف و اختیارات مهم کارفرما است و موارد دیگر نیز ممکن است وجود داشته باشد.

فرق بین کارفرما و پیمانکار به زبان ساده

وظایف کارفرما در مقابل پیمانکار را در یاس سیستم بخوانید

وظایف کارفرما در مقابل پیمانکار

وظایف کارفرما در مقابل پیمانکار عبارتند از:

 

 1. 1. تعیین نیازمندی‌ها: کارفرما مسئول تعیین نیازمندی‌ها و اهداف پروژه است. این شامل تعیین نوع و اندازه پروژه، استانداردها و مقررات مربوطه و تعیین اهداف کلی و مشخص پروژه است.

 

 1. 2. انتخاب پیمانکار: کارفرما مسئول انتخاب پیمانکار برای انجام پروژه است. این شامل بررسی و ارزیابی پیشنهادات پیمانکاران، انجام مصاحبه‌ها و بررسی تجربه و قابلیت‌های آن‌ها می‌شود.

 

 1. 3. تعیین قرارداد: کارفرما مسئول تعیین شرایط و مقررات قرارداد با پیمانکار است. این شامل تعیین قیمت، مدت زمان اجرا، شرایط پرداخت، تعهدات طرفین و سایر موارد قابل توافق است.

 

 1. 4. نظارت و کنترل: کارفرما مسئول نظارت و کنترل بر اجرای پروژه است. این شامل بررسی روند پیشرفت پروژه، رعایت استانداردها و مقررات، کنترل کیفیت، ارزیابی عملکرد پیمانکار و اتخاذ تصمیمات مربوط به پروژه است.

 

 1. 5. تغییرات و تعدیلات: کارفرما مسئول تعیین و اعمال تغییرات و تعدیلات در پروژه است. این شامل درخواست تغییرات، توافق و تعیین تأثیر آن‌ها بر بودجه و زمان پروژه است.
مطالعه  صفر تا صد حسابداری بازرگانی

 

 1. 6. تحویل پروژه: کارفرما مسئول تحویل پروژه است. این شامل انجام آزمون‌ها و تأیید نهایی، پذیرش پروژه، پرداخت مطابق با شرایط قرارداد و دریافت مستندات و سند‌های مربوطه است.

 

 1. 7. رسیدگی به اختلافات: کارفرما مسئول رسیدگی به اختلافات و نزاعات مربوط به پروژه است. این شامل بررسی ادعاها و شکایات، توسط داوری و تحکیم، و اتخاذ تصمیمات قضایی یا غیرقضایی است.

 

 1. 8. ارتباطات: کارفرما مسئول برقراری و مدیریت ارتباطات با پیمانکار، مشاوران، نمایندگان مراجع ذینفع و سایر افراد مرتبط است. این شامل برقراری جلسات، دریافت و تبادل اطلاعات، پاسخ به سوالات و درخواست‌ها و حدریافت گزارش‌ها و گزارش‌های مربوط به پروژه است.

 

 1. 9. پرداخت و مدیریت مالی: کارفرما مسئول پرداخت و مدیریت مالی پروژه است. این شامل پرداخت به پیمانکار براساس شرایط قرارداد، بررسی صورت وضعیت پیمانکار و ارزیابی هزینه‌ها و بودجه پروژه است.

 

 1. 10. رعایت قوانین و مقررات: کارفرما مسئول رعایت قوانین و مقررات مربوطه در اجرای پروژه است. این شامل رعایت قوانین کار، مقررات ایمنی و بهداشت، مقررات زیست‌محیطی و سایر قوانین مربوطه است.

 

در کل، وظایف کارفرما در مقابل پیمانکار شامل تعیین نیازمندی‌ها، انتخاب و قرارداد با پیمانکار، نظارت و کنترل، تغییرات و تعدیلات، تحویل پروژه، رسیدگی به اختلافات، مدیریت ارتباطات، پرداخت و مدیریت مالی و رعایت قوانین و مقررات است.

مسئولیت پیمانکار در پروژه

مهم‌ترین مسئولیت‌های یک پیمانکار در یک پروژه عبارتند از:

 

 • اجرای دقیق و به موقع شرایط قرارداد پروژه

 

 • تهیه و تأمین مواد و تجهیزات الزم برای اجرای پروژه

 

 • انجام کارهای تخصصی مورد نیاز پروژه مانند ساخت، نصب و بهره‌برداری

 

 • رعایت بودجه‌بندی تعریف شده برای پروژه

 

 • اجرای پروژه در زمان تعیین شده

 

 • رعایت استانداردهای کیفیت و ایمنی در طول اجرا

 

 • ارائه گزارش‌ها و اطلاعات مورد نیاز صاحبان پروژه

 

 • اخذ مجوزها و مدارک لازم از مراجع ذی‌ربط

 

 • تأمین نیروهای متخصص و کارگر مورد نیاز پروژه

 

 • تنظیم و پیگیری مستندات و اسناد پروژه

 

 • تسویه حساب‌های مالی و پرداخت مالیات‌های قانونی

 

 • رفع اشکالات و ارائه خدمات پس از فروش

 

تفاوت کارفرما و صاحب کار

کارفرما و صاحب کار دو مفهوم متفاوت در حوزه کسب و کار هستند. در این قسمت، من به شما درباره تفاوت بین این دو مفهوم توضیح خواهم داد.

 

 1. 1. کارفرما:

کارفرما به فرد یا سازمانی اطلاق می‌شود که یک فرد را به عنوان کارمند استخدام کند و به او مسئولیت‌ها و وظایف خاصی را واگذار کند. کارفرما معمولاً صاحب یا مدیر یک شرکت است و مسئولیت‌ها و وظایف مربوط به کارمند را تعیین و مدیریت می‌کند. کارفرما معمولاً حقوق و مزایای کارمند را پرداخت می‌کند و از او انتظار دارد که به طور مستمر و به درستی وظایف خود را انجام دهد.

 

 1. 2. صاحب کار:

صاحب کار به شخصی اطلاق می‌شود که یک کسب و کار را تاسیس و تحت امرار و معاش خود درآورده است. صاحب کار معمولاً مسئول تصمیم‌گیری‌های مالی، استراتژیک و عملیاتی درباره کسب و کار است. او ممکن است کارمندان را استخدام کند و آن‌ها را مدیریت کند، اما اصلی‌ترین مسئولیت او مدیریت کلیت کسب و کار و دستیابی به اهداف استراتژیک آن است.

 

بنابراین، تفاوت اصلی بین کارفرما و صاحب کار در این است که کارفرما فرد یا سازمانی است که یک فرد را به عنوان کارمند استخدام می‌کند و وظایف و مسئولیت‌های خاصی به او واگذار می‌کند، در حالیکه صاحب کار فردی است که کسب و کار را تاسیس کرده است و مسئولیت تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت کلیت کسب و کار را بر عهده دارد.

فرق بین کارفرما و پیمانکار به زبان ساده

انواع قراردادهای پیمانکاری را در یاس سیستم بخوانید

تفاوت کارفرما و پیمانکار

باشه! حالا در مورد تفاوت بین کارفرما و پیمانکار صحبت خواهم کرد.

 

 1. 1. کارفرما:

کارفرما به فرد یا سازمانی اشاره دارد که یک فرد را به عنوان کارمند استخدام می‌کند و وظایف و مسئولیت‌های خاصی را به او واگذار می‌کند. کارفرما ممکن است یک شرکت یا سازمان بزرگ یا حتی یک فرد خصوصی باشد. آنها مسئولیت‌ها، حقوق و مزایا و سایر شرایط استخدام را تعیین می‌کنند. همچنین، کارفرما ممکن است دستورات و ضوابط خاصی برای اجرای وظایف کارمندان تعیین کند و مسئولیت مدیریت عملکرد و توسعه کارمندان را بر عهده داشته باشد.

 

 1. 2. پیمانکار:

پیمانکار به فرد یا سازمانی اشاره دارد که به عنوان یک شخص حقوقی مستقل و موقت برای انجام یک پروژه یا کار خاص استخدام می‌شود. پیمانکاران ممکن است در صنایع مختلفی مانند ساخت و ساز، تولید، خدمات حرفه‌ای و غیره فعالیت کنند. آنها برای انجام کار خاصی با کارفرما یا سازمان همکاری می‌کنند و معمولاً بر اساس یک قرارداد مکتوب که شرایط کار، پرداخت و زمانبندی را تعیین می‌کند، کار می‌کنند. پیمانکاران معمولاً دستورالعمل‌ها و ضوابط کار خاصی را از کارفرما دریافت کرده و مسئولیت اجرای آنها را بر عهده دارند.

 

به طور خلاصه، تفاوت اصلی بین کارفرما و پیمانکار در این است که کارفرما یک فرد یا سازمان است که یک فرد را به عنوان کارمند استخدام می‌کند و وظایف و مسئولیت‌های خاصی را به او واگذار می‌کند. از طرفی، پیمانکار یک فرد یا سازمان است که به عنوان یک شخص حقوقی مستقل برای انجام یک پروژه یا کار خاص استخدام می‌شود و معمولاً بر اساس یک قرارداد مکتوب کار می‌کند.

 

انواع قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری یکی از اصلی‌ترین مباحثی است که در حوزه مهندسی عمران و ساخت و ساز مطرح می‌شود. این قراردادها بین یک سازمان یا شرکت ساختمانی (مجری) و یک شخص حقوقی یا حقیقی (مالک) برای انجام پروژه‌های ساختمانی منعقد می‌شود. قراردادهای پیمانکاری شامل تعیین شرایط و قوانینی است که طرفین باید طبق آنها عمل کنند. در ادامه به بررسی انواع قراردادهای پیمانکاری می‌پردازیم:

 

1.    قرارداد پیمانکاری ساختمانی (Construction Contract):

قرارداد پیمانکاری ساختمانی معمولاً برای پروژه‌های ساختمانی بزرگ و کوچک استفاده می‌شود. این قرارداد شامل جزئیاتی مانند زمانبندی پروژه، مشخصات فنی، بودجه، شرایط پرداخت و شرایط قانونی است. معمولاً در این قراردادها تعدادی از موارد زیر ذکر می‌شود:

 • مشخصات فنی و اجرایی پروژه
 • مسئولیت هر طرف در قبال انجام کار
 • زمانبندی پروژه و مراحل اجرا
 • هزینه‌ها و شرایط پرداخت
 • شرایط قانونی و حقوقی

 

2.    قرارداد پیمانکاری عمومی (General Contract):

قرارداد پیمانکاری عمومی معمولاً برای پروژه‌های ساختمانی بزرگ و پیچیده استفاده می‌شود. در این قرارداد، پیمانکار به عنوان یک مجری اجرایی عمل می‌کند و تمام مسئولیت‌های مربوط به اجرای پروژه را بر عهده دارد. معمولاً در این قراردادها تعدادی از موارد زیر ذکر می‌شود:

 • تعهدات و مسئولیت‌های پیمانکار
 • تعهدات و مسئولیت‌های مالک
 • شرایط پرداخت و مدت زمان پروژه
 • شرایط توقف و لغو پروژه
 • تعیین مسئولیت‌های قانونی و حقوقی

 

3.     قرارداد پیمانکاری طراحی-ساخت (Design-Build Contract):

قرارداد پیمانکاری طراحی-ساخت معمولاً برای پروژه‌های ساختمانی بزرگ و پیچیده استفاده می‌شود. در این قرارداد، پیمانکار به عنوان یک شرکت یا سازمان مسئول برنامه‌ریزی، طراحی و اجرای کلیه جزئیات پروژه است. این قرارداد شامل موارد زیر است:

 • مشخصات فنی و اجرایی پروژه
 • مسئولیت هر طرف در قبال انجام کار
 • زمانبندی پروژه و مراحل اجرا
 • هزینه‌ها و شرایط پرداخت
 • شرایط قانونی و حقوقی

 

4.    قرارداد پیمانکاری مشاوره (Consulting Contract):

قرارداد پیمانکاری مشاوره معمولاً برای پروژه‌هایی استفاده می‌شود که نیاز به خدمات مشاوره‌ای دارند. در این قرارداد، مشاور به عنوان یک شخص حقوقی یا حقیقی استخدام می‌شود تا نظارت، طراحی، مدیریت یا خدمات مشابه را برای پروژه انجام دهد. معمولاً در این قراردادها تعدادی از موارد زیر ذکر می‌شود:

 • خدمات مشاوره‌ای مورد نیاز
 • مسئولیت هر طرف در قبال انجام کار
 • زمانبندی و شرایط پرداخت
 • شرایط قانونی و حقوقی

 

5.    قرارداد پیمانکاری روزمزدی (Time and Material Contract):

قرارداد پیمانکاری روزمزدی معمولاً برای پروژه‌هایی استفاده می‌شود که نیاز به مواد و زمان متغیر دارند. در این قرارداد، مجری بر اساس مواد استفاده شده و زمانی که برای انجام پروژه صرف می‌شود، پرداخت می‌شود. معمولاً در این قراردادها تعدادی از موارد زیر ذکر می‌شود:

 • مواد مورد نیاز برای پروژه
 • زمان مورد نیاز برای انجام پروژه
 • بودجه و شرایط پرداخت
 • شرایط قانونی و حقوقی

 

هر یک از این قراردادها مزایا و معایب خود را دارند و بسته به نوع پروژه و نیازهای طرفین، انتخاب می‌شوند. مهمترین نکته در انتخاب قرارداد مناسب، دقت در تعیین شرایط و جزئیات آن است تا هر دو طرف بتوانند به بهترین نحو از قرارداد استفاده کنند.

 

سوالات متداول

تخلف از شرایط عمومی پیمان در چه قراردادهایی صدق می‌کند؟

تخلف از شرایط عمومی پیمان ممکن است در قراردادهای ساخت و ساز و عموماً در قراردادهای پیمانکاری رخ دهد. شرایط عمومی پیمان شرایطی هستند که توسط کارفرما (صاحب پروژه) به عنوان بخشی از قرارداد با پیمانکار تعیین می‌شوند و حقوق و تعهدات طرفین را تعیین می‌کنند. تخلف از این شرایط معمولاً به معنای عدم رعایت یا نقض تعهدات پیمانکار در قرارداد است.

 

چه مدارکی برای اخذ مجوزها و مدارک لازم برای پروژه نیاز است؟

برای اخذ مجوزها و مدارک لازم برای اجرای پروژه، پیمانکار باید اقدام به تهیه و اخذ مدارک زیر کند:

 

 • ثبت نام به عنوان شرکت پیمانکاری در اداره ثبت شرکت‌ها

 

 • اخذ مجوز فعالیت از اداره ثبت شرکت‌ها برای فعالیت در حوزه مورد نظر

 

 • عضویت در اتاق بازرگانی مربوط به حوزه فعالیت

 

 • دریافت کارت ملی معماری، مهندسی و عمران از سازمان شهرسازی

 

 • مجوز اتحادیه پیمانکاران کشور در صورت انجام پروژه‌های دولتی

 

 • مجوزهای زیست‌محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست

 

 • مجوز فنی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی

 

 • مجوزهای شهرداری و مالکیت زمین در صورت لزوم

 

 • سایر مجوزهای قانونی مرتبط با حوزه فنی پروژه

منبع:upcounsel.com

مشاوره رایگان نرم افزار حسابداری و سامانه مودیان

همین حالا با دریافت مشاوره حرفه‌ای و رایگان حال کسب و کارتون رو خوب کنید!