حسابداریتو در سال جدید نو کن، اما به قیمت 1402!

فقط تا ۸ خرداد

نرم افزار مالی یاس سیستم

مالیات پزشکان و وکلا چگونه محاسبه می شود؟

مالیات پزشکان و وکلا چگونه محاسبه می شود؟

مقدمه ای بر مالیات پزشکان و وکلا:

مالیات پزشکان یکی از موضوعات مهمی است که همواره مورد توجه پزشکان و مطب ها بوده است. قوانین و مقررات مربوط به مالیات پزشکان در سال های اخیر تغییراتی داشته است و به همین دلیل، آگاهی از این قوانین و مقررات برای پزشکان و مطب ها ضروری است.

دکمه سامانه مودیان

مشمولین مالیات:(مالیات پزشکان)

 • پزشکان عمومی و متخصص: کلیه پزشکان عمومی و متخصص که مطب خصوصی دارند یا در بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی و خصوصی فعالیت می کنند، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد هستند.
 • دندانپزشکان: دندانپزشکان نیز مانند پزشکان، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد هستند.
 • داروسازان: داروسازان نیز مشمول پرداخت مالیات بر درآمد هستند.
مالیات پزشکان و وکلا چگونه محاسبه می شود؟

یاس سیستم:مالیات پزشکان و وکلا چگونه محاسبه می شود؟

انواع مالیات:

 • مالیات بر درآمد: پزشکان و مطب ها موظف هستند مالیات بر درآمد خود را به طور سالانه به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند.
 • مالیات بر ارزش افزوده: پزشکان و مطب ها در صورتی که به ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده مانند خدمات زیبایی و … می پردازند، موظف هستند مالیات بر ارزش افزوده این خدمات را به طور ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند.

محاسبه مالیات:

 • مالیات بر درآمد: مالیات بر درآمد پزشکان بر اساس درآمد سالانه آنها محاسبه می شود. برای محاسبه مالیات بر درآمد، پزشکان و مطب ها موظف هستند اظهارنامه مالیاتی خود را به طور سالانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند.
 • مالیات بر ارزش افزوده: مالیات بر ارزش افزوده خدمات مشمول، 9 درصد است.

سامانه مودیان سامانه الکترونیک برای مالیات پزشکان:

سامانه مودیان یک سامانه الکترونیکی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای ارائه خدمات به مودیان مالیاتی راه اندازی شده است. پزشکان و مطب ها می توانند از طریق این سامانه نسبت به ثبت نام، ارائه اظهارنامه مالیاتی، پرداخت مالیات و سایر خدمات مربوط به امور مالیاتی اقدام کنند.

مالیات پزشکان و وکلا چگونه محاسبه می شود؟

شما در حال مطالعه نحوه محاسبه مالیات پزشکان و وکلا در یاس سیستم هستید

نکات مهم:

 • نگهداری اسناد و مدارک: پزشکان و مطب ها موظف هستند اسناد و مدارک مربوط به فعالیت مالی خود را به مدت 5 سال نگهداری کنند.
 • ارائه گزارش های معاملات فصلی: پزشکان و مطب ها موظف هستند گزارش های معاملات فصلی خود را به طور فصلی به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند.
 • استفاده از نرم افزار حسابداری: استفاده از نرم افزار حسابداری می تواند به پزشکان و مطب ها در محاسبه و پرداخت صحیح مالیات کمک کند.

جرایم عدم پرداخت مالیات:

 • جریمه نقدی: در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، جریمه نقدی به مودیان تعلق خواهد گرفت.
 • محرومیت از خدمات: در صورت عدم پرداخت مالیات، مودیان از برخی خدمات دولتی مانند دریافت وام و تسهیلات محروم خواهند شد.

نحوه محاسبه مالیات وکلا

وکلا نیز مانند سایر مشاغل، موظف به پرداخت مالیات بر درآمد خود هستند. نحوه محاسبه مالیات وکلا تابع قوانین و مقررات مالیاتی کشور است.

مراحل محاسبه مالیات وکلا:

 1. محاسبه درآمد: اولین قدم در محاسبه مالیات وکلا، محاسبه درآمد آنها است. درآمد وکلا شامل حق الوکاله، حق مشاوره و سایر درآمدهای حاصل از فعالیت وکالت آنها است.
 2. کسر معافیت ها: پس از محاسبه درآمد، وکلا می توانند از معافیت های مالیاتی در نظر گرفته شده برای وکلا استفاده کنند. این معافیت ها شامل معافیت مالیاتی حق الوکاله تا سقف 300 میلیون ریال در سال و معافیت مالیاتی حق مشاوره تا سقف 150 میلیون ریال در سال است.
 3. محاسبه مالیات بر درآمد مشمول: پس از کسر معافیت ها، مالیات بر درآمد مشمول وکیل بر اساس نرخ های مصوب مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی محاسبه می شود. نرخ های مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در سال 1402 به شرح زیر است:
 • تا 500 میلیون ریال: 15%
 • از 500 میلیون ریال تا 1 میلیارد ریال: 20%
 • از 1 میلیارد ریال تا 2 میلیارد ریال: 25%
 • از 2 میلیارد ریال تا 3 میلیارد ریال: 30%
 • بیشتر از 3 میلیارد ریال: 35%
 1. پرداخت مالیات: پس از محاسبه مالیات، وکلا موظف هستند مالیات خود را به طور سالانه به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند.
مالیات پزشکان و وکلا چگونه محاسبه می شود؟

نحوه محاسبه مالیات وکلا و پزشکان را در یاس سیستم بخوانید

نکات مهم:

 • وکلا موظف هستند اسناد و مدارک مربوط به فعالیت مالی خود را به مدت 5 سال نگهداری کنند.
 • وکلا موظف هستند گزارش های معاملات فصلی خود را به طور فصلی به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند.
 • وکلا می توانند برای محاسبه و پرداخت صحیح مالیات خود از نرم افزار حسابداری و مشاوران مالیاتی کمک بگیرند.

علاوه بر موارد ذکر شده، می توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:

 • مالیات حق الوکاله: وکلا موظف هستند 5% حق الوکاله خود را به عنوان مالیات حق تمبر به طور علی الحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
 • معافیت های مالیاتی: علاوه بر معافیت های مالیاتی ذکر شده، وکلا از برخی معافیت های مالیاتی دیگر مانند معافیت مالیاتی حق الوکاله دعاوی مربوط به طلاق و حضانت فرزند نیز بهره مند می شوند.
 • تغییرات قوانین و مقررات مالیاتی: وکلا باید به طور مداوم از تغییرات قوانین و مقررات مالیاتی آگاه باشند.