چند نکته مهم درباره مرخصی ها!

محاسبه مرخصی استحقاقی بر اساس ساعت:

?از آنجا که میزان مرخصی استحقاقی سالانه کارگران به موجب ماده ۶۴ قانون کار بدون احتساب جمعه و تعطیلات رسمی معادل ۲۶ روز کاری تعیین گردیده و از طرفی با توجه به ۴۴ ساعت کار هفتگی و تعطیل روز جمعه (بدون توجه به توافق هائی که ممکن است کارگر و کارفرما در زمینه تنظیم ساعت کار نموده باشند) هر روز کار معادل ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه می‌باشد (مگر آنکه طرفین با ساعات کار کمتری توافق کرده باشند).

?لذا هر کارگر (تمام وقت و با ساعت کار قانونی) در ازاء یکسال کار معادل ۲۶ روز کاری که هر روز آن معادل ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه محاسبه می‌شود (جمعاً ۱۹۰ ساعت و ۴۰ دقیقه) حق استفاده از مرخصی استحقاقی را خواهد داشت.

?  بازخرید مرخصی های ذخیره شده کارگر در هنگام خاتمه قرارداد کار بر مبنای مزد است یا حق السعی؟

?ایام مرخصی استحقاقی سالانه کارگران به منزله روزهای کار آنان بوده و همچنانکه در مورد پرداخت دستمزد مربوط به ایام مرخصی در حین اشتغال عمل می‌شود در هنگام خاتمه قرارداد کار بازخرید مرخصی استحقاقی استفاده نشده نیز باید بر اساس حق السعی کارگر محاسبه و پرداخت گردد.

? وجوهی که بابت علی الحساب بازخرید مرخصی پرداخت می شود:

?در اجرای ماده ۶۶ قانون کار، در هر سال ۹ روز از مانده مرخصی استحقاقی کارگران خود به خود برای سنوات بعد ذخیره می گردد و در این خصوص نظر به اینکه مزد مرخصی استحقاقی استفاده نشده فقط در موارد خاتمه قرارداد کار قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

?بدین لحاظ بازخرید مرخصی در زمان اشتغال قانوناً مورد پیدا نمی‌کند.

?لذا چنانچه نسبت به بازخرید مرخصی استحقاقی کارگران در زمان اشتغال اقدام شده باشد، این امر در ماهیت قضیه تغییری ایجاد نکرده و با منظور داشتن ذخیره قانونی مرخصی استحقاقی استفاده نشده (هر سال ۹ روز)، دریافتی کارگران از بابت بازخریدی مرخصی استحقاقی جزء بدهی آنان به کارفرما محسوب می شود.

شاید این مقالات برای شما جالب باشند :

مرخصی موارد خاص!

?طبق ماده ۷۳ قانون کار کلیه کارگران مشمول این قانون در موارد ازدواج دایم، فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان حق برخورداری از ۳ روز مرخصی با استفاده از مزد را خواهند داشت.

?این مرخصی با مرخصی استحقاقی سالانه کارگران بی ارتباط بوده و جداگانه قابل استفاده می باشد.

?ضمناً زمان استفاده از ۳ روز مرخصی موضوع ماده ۷۳ قانون کار همزمان با فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان و یا ازدواج دایم بوده و قابل انتقال و استفاده در زمانهای دیگر نمی باشد.

? ایام مرخصی استعلاجی هم، خود مشمول مرخصی استحقاقی است!

?از آنجا که مطابق ماده ۷۴ قانون کار مدت مرخصی استعلاجی با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.

?لذا کارگر در ایام مذکور نیز مشمول برخورداری از مرخصی استحقاقی موضوع ماده ۶۴ قانون مرقوم خواهد بود.

? طبعا بر اساس ماده ۶۶ این قانون کارگر نمی تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید، لذا در مورد کارگرانی که تمام طول سال را در مرخصی استعلاجی بوده و نتوانند از مرخصی سالانه خود استفاده نمایند تنها ۹ روز از مرخصی آن سال به حساب ذخیره مرخصی آنان منظور می شود.


چند نکته مهم درباره مرخصی ها! - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

این مقاله را برای دوستانتان بفرستید

Share on telegram
تلگرام
Share on email
ایمیل
Share on whatsapp
واتساپ
Share on skype
اسکایپجدیدترین آموزش ها


چند نکته مهم درباره مرخصی ها! - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط


چند نکته مهم درباره مرخصی ها! - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط


چند نکته مهم درباره مرخصی ها! - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

شاید برای شما جالب باشد


چند نکته مهم درباره مرخصی ها! - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط


چند نکته مهم درباره مرخصی ها! - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

مشاوره رایگان نرم افزار حسابداری و سامانه مودیان

همین حالا با دریافت مشاوره حرفه‌ای و رایگان حال کسب و کارتون رو خوب کنید!