اوراق مطالبه مالیات و اعتراض ب برگ استرداد ارزش افزوده

شرایط ، مهلت زمانی و نحوه اعتراض به اوراق مطالبه مالیات و عوارض تعیین شده

درصورتی که مودی نسبت به اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد اضافه پرداختی معترض باشد، می‌تواند ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ اوراق مطالبه مالیات اعتراض کتبی خودرا به اداره امورمالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید.

درصورت رفع اختلاف با رئیس امورمالیاتی مربوطه، پرونده مختومه می‌گردد.

چنانچه مودی درمهلت مذکور کتبا اعتراض ننماید:

مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات ویا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی، حسب مورد قطعی محسوب می‌گردد.

در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را کتبا به اداره امورمالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد و هم چنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد، پرونده امر ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضا مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌شود.

رای هیات بدوی قطعی و لازم الاجرا میباشد.

مگر اینکه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای، از سوی ماموران مالیاتی و یا مودی مورد اعتراض کتبی قرارگیرد.

دراینصورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله می‌شود.

درصورتیکه اعتراض به رای هیات بدوی توسط مودی صورت پذیرد، وی باید بخشی از مالیات مورد قبول خود را پرداخت و نسبت به مازاد آن در مهلت مقرر اعتراض کتبی نماید.

درصورتی که اعتراض مودی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مردود گردد:

هزینه رسیدگی معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی در اظهارنامه تسلیمی خواهدبود.

مطالعه  قوانین معافیت مالیاتی چیست؟

در نهایت مودی ملزم به پرداخت آن میباشد.

رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل طرح و بررسی در شورایعالی مالیاتی نمیباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان نرم افزار حسابداری و سامانه مودیان

همین حالا با دریافت مشاوره حرفه‌ای و رایگان حال کسب و کارتون رو خوب کنید!