خبرنامه – ۶

 
خبرنامه - ۶ - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط


همه چیز به انتخاب های ما بستگی داره

انتخابهای صحیح، نتایج خوشایندی را همراه با آرامش، قدرت و اعتماد به نفس به همراه خواهد داشت.
.

 

 

 

 

احساس می کردم هرچی بگم بدتر میشهدرستم رو دراز کردمو پوشه رو دادم به آقای قدمیمهندس از قیافه من موضوع رو متوجه شده بود.

آقای قدمی گزارش رو نگاه کرد و گفتخوب در نهایت مانده حساب من چقدره؟ من یه مکثی کردم و گفتم:ببخشید این سیستمه امروز داره بازی درمیارهاگه اشکال نداشته باشه من فردا براتون بفرستم.

آقای قدمی یه خنده ای کرد و گفتآقاجون نگهداری حساب و کتاب به این درد میخوره که هر لحظه بدونیش.
بعد گوشیش رو برداشت و شروع کرد به ور رفتن.گفت ببخشید من یه پیامک باید بفرستم.

خبرنامه - ۶ - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

خبرنامه - ۶ - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

 

خبرنامه - ۶ - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط
 

 

Rounded Rectangle: Forward

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بسته‌های یاس

 • نرم افزار حسابداری تولیدی
 • نرم افزار حسابداری بازرگانی
 • نرم افزار حسابداری خدماتی
 • نرم افزار حسابداری پیمانکاری
 • نرم افزار حسابداری توزیع و پخش

سیستم‌های یاس

 • سیستم حسابداری
 • سیستم انبار داری (تولیدی - بازرگانی )
 • سیستم حقوق و دستمزد
 • سیستم اموال و دارایی ثابت
 • سیستم توزیع و پخش
 • سیستم فروش و مشتریان
 • سیستم صندوق (دریافت و پرداخت)
 • سیستم صنعتی (قیمت تمام شده)
 • سیستم بودجه
 • نرم افزار حسابداری ابری