حسابداریتو در سال جدید نو کن، اما به قیمت ۱۴۰۲!

فقط تا ۹ خرداد

نرم افزار مالی یاس سیستم

صفر تا صد سند حسابداری حقوق و دستمزد

صفر تا صد سند حسابداری حقوق و دستمزد

مقدمه

حقوق و دستمزد، یکی از هزینه‌های اصلی شرکت‌ها و اشخاص حقوقی است. ثبت و محاسبه حقوق و دستمزد، یکی از مهم‌ترین فرآیندهای حسابداری است که باید به درستی انجام شود.

سند حسابداری حقوق و دستمزد، سندی است که تمام اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان، مانند نام، نام خانوادگی، کد ملی، پایه حقوق، مزایای نقدی و غیرنقدی، مالیات حقوق و سایر اطلاعات، در آن ثبت می‌شود.

صفر تا صد سند حسابداری حقوق و دستمزد - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط صفر تا صد سند حسابداری حقوق و دستمزد - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

در این مقاله، به بررسی صفر تا صد سند حسابداری حقوق و دستمزد خواهیم پرداخت.

عناصر سند حسابداری حقوق و دستمزد

سند حسابداری حقوق و دستمزد، باید شامل عناصر زیر باشد:

 • شماره سند: شماره سند، یک شماره منحصربه‌فرد است که به هر سند حسابداری اختصاص داده می‌شود.
 • تاریخ سند: تاریخ سند، تاریخ صدور سند حسابداری است.
 • موضوع سند: موضوع سند، توضیحی کوتاه در مورد محتوای سند است.
 • بدنه سند: بدنه سند، شامل تمام اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان، مانند نام، نام خانوادگی، کد ملی، پایه حقوق، مزایای نقدی و غیرنقدی، مالیات حقوق و سایر اطلاعات است.
 • جمع کل بدهکار: جمع کل بدهکار، مجموع تمام مانده‌های بدهکار سند است.
 • جمع کل بستانکار: جمع کل بستانکار، مجموع تمام مانده‌های بستانکار سند است.
صفر تا صد سند حسابداری حقوق و دستمزد

یاس سیستم:صفر تا صد سند حسابداری حقوق و دستمزد

نحوه ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد

برای ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد، باید مراحل زیر را طی کنید:

 1. تعیین بدهکار و بستانکار سند: در ابتدا باید تعیین کنید که کدام حساب‌های بدهکار و بستانکار در سند ثبت می‌شوند.
 2. وارد کردن اطلاعات سند: سپس باید تمام اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان را در سند وارد کنید.
 3. محاسبه مانده حساب‌ها: پس از وارد کردن اطلاعات سند، باید مانده حساب‌های بدهکار و بستانکار را محاسبه کنید.
 4. ثبت سند در نرم‌افزار حسابداری: در نهایت، باید سند حسابداری حقوق و دستمزد را در نرم‌افزار حسابداری ثبت کنید.

مثال ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد

فرض کنید یک شرکت، ماهانه به 10 نفر کارگر، با پایه حقوق 5 میلیون تومان، مزایای نقدی 1 میلیون تومان و مزایای غیرنقدی 500 هزار تومان، حقوق پرداخت می‌کند. مالیات حقوق کارگران نیز 10 درصد است.

در این صورت، سند حسابداری حقوق و دستمزد این شرکت به شرح زیر خواهد بود:

شماره سند: 1 تاریخ سند: 31/03/1403 موضوع سند: حقوق و دستمزد ماهانه

بدنه سند:

نام و نام خانوادگی کد ملی پایه حقوق مزایای نقدی مزایای غیرنقدی مالیات حقوق
علی 123456789 5,000,000 1,000,000 500,000 500,000
محمد 234567890 5,000,000 1,000,000 500,000 500,000
جمع کل 50,000,000 10,000,000 5,000,000 2,500,000

جمع کل بدهکار | 57,500,000 | جمع کل بستانکار | 57,500,000 |

در این سند، حساب 53100 «حقوق و دستمزد» بدهکار و حساب‌های 1300 «سایر هزینه‌های پرداختنی»، 1320 «مالیات بر حقوق و دستمزد» و 1340 «سایر پرداخت‌ها» بستانکار هستند.

ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد در نرم‌افزار حسابداری

یکی از موضوعات مهم در کشور ما مکانیزه شدن فرآیند های حسابداری مانند سامانه مودیان هست که به تازگی در کشور اجرایی شده که این قاعده برای محاسبه حقوق و دستمزد هم هست که در نرم‌افزارهای حسابداری، معمولاً یک بخش مجزا برای ثبت حقوق و دستمزد وجود دارد. در این بخش، می‌توانید تمام اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان، مانند نام، نام خانوادگی، کد ملی، پایه حقوق، مزایای نقدی و غیرنقدی، مالیات حقوق و سایر اطلاعات را وارد کنید.

برای ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد در نرم‌افزار حسابداری، باید مراحل زیر را طی کنید:

 1. وارد نرم‌افزار حسابداری شوید.
 2. به بخش حقوق و دستمزد مراجعه کنید.
 3. گزینه ثبت سند حقوق و دستمزد را انتخاب کنید.
 4. اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان را وارد کنید.
 5. روی دکمه ثبت سند کلیک کنید.

در نرم‌افزارهای حسابداری، معمولاً می‌توانید اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان را به صورت دستی وارد کنید یا از فایل اکسل استفاده کنید.

صفر تا صد سند حسابداری حقوق و دستمزد

شما در حال مطالعه صفر تا صد سند حسابداری حقوق و دستمزد در یاس سیستم هستید

ثبت سند حقوق و دستمزد به صورت دستی

برای ثبت سند حقوق و دستمزد به صورت دستی، باید مراحل زیر را طی کنید:

 1. در بخش حقوق و دستمزد، روی گزینه ثبت سند حقوق و دستمزد کلیک کنید.
 2. در صفحه باز شده، شماره سند، تاریخ سند و موضوع سند را وارد کنید.
 3. در قسمت بدنه سند، اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان را وارد کنید.
 4. در قسمت بدهکار، حساب 53100 «حقوق و دستمزد» را انتخاب کنید.
 5. در قسمت بستانکار، حساب‌های 1300 «سایر هزینه‌های پرداختنی»، 1320 «مالیات بر حقوق و دستمزد» و 1340 «سایر پرداخت‌ها» را انتخاب کنید.
 6. روی دکمه ثبت سند کلیک کنید.

ثبت سند حقوق و دستمزد از طریق فایل اکسل

برای ثبت سند حقوق و دستمزد از طریق فایل اکسل، باید مراحل زیر را طی کنید:

 1. در نرم‌افزار اکسل، یک فایل جدید ایجاد کنید.
 2. در ستون‌های اول و دوم، نام و نام خانوادگی و کد ملی کارکنان را وارد کنید.
 3. در ستون‌های سوم تا پنجم، پایه حقوق، مزایای نقدی و مزایای غیرنقدی کارکنان را وارد کنید.
 4. در ستون ششم، مالیات حقوق کارکنان را وارد کنید.
 5. فایل اکسل را ذخیره کنید.
 6. در نرم‌افزار حسابداری، روی گزینه ثبت سند حقوق و دستمزد از طریق فایل اکسل کلیک کنید.
 7. فایل اکسل را انتخاب کنید.
 8. روی دکمه ثبت سند کلیک کنید.

نرم‌افزار حسابداری، اطلاعات وارد شده در فایل اکسل را بررسی کرده و سند حقوق و دستمزد را ثبت می‌کند.