حسابداریتو در سال جدید نو کن، اما به قیمت 1402!

فقط تا ۸ خرداد

نرم افزار مالی یاس سیستم

چه کارهایی توسط حسابدار در آخرین ماه سال مالی انجام می شود؟

معمولا کارهایی که توسط حسابدار در آخرین ماه سال مالی انجام می شود، به شرح زیر است:

 • بررسی کلیه حساب ها و رفع ایرادهای احتمالی
 • کنترل حساب های مشتریان یا فروشندگان و رفع مغایرت احتمالی بین حساب ها
 • کنترل اسناد و چک های نزد صندوق
 • کنترل حساب صندوق و تنخواه
 • اعمال و ثبت تخفیف های در نظر گرفته شده جهت مشتریان در پایان سال
 • محاسبه حقوق آخرین ماه
 • محاسبه عیدی و پاداش
 • محاسبه سنوات خدمت
 • انبارگردانی
 • محاسبه هزینه استهلاک
 • تعدیل حساب های درآمد یا هزینه در صورت نیاز
 • بستن حساب تنخواه گردان
 • محاسبه مالیات حقوق و دستمزد سالانه
 • شناسایی هزینه ناشی از قراردادها