حسابداریتو در سال جدید نو کن، اما به قیمت 1402!

فقط تا ۸ خرداد

نرم افزار مالی یاس سیستم

آشنایی با بنیاد IFRS

هدف بنیاد IFRS، بهبود و توسعه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی است که شفافیت، پاسخگویی و کارایی را برای بازارهای مالی در سر تا سر جهان به ارمغان می‌آورند.

این بنیاد، با افزایش قابلیت اعتماد، رشد و ثبات اقتصادی طولانی در اقتصاد جهانی در جهت منافع سرمایه‌گذاران تلاش می‌کند. بنیاد IFRS، یک سازمان غیر‌انتفاعی عام‌المنفعه است که تحت نظارت هیئت نظارت بنیاد IFRS قرار دارد. برای حفظ استقلال بنیاد در امر استانداردگذاری، راهبری و فرایند نظرخواهی عمومی به نحوی طراحی شده است که هم استقلال بنیاد در مقابل اشخاص با منافع خاص حفظ شود و هم این‌که نسبت به پاسخگویی بنیاد در مقابل ذینفعان در سر تا سر جهان اعتماد‌سازی شود.

بنیاد IFRS و هیئت استاندارد‌گذار مستقل آن (هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری IASB) پاسخگویی عمومی را از طریق شفاف‌سازی اقدامات انجام شده، مشورت با تمام ذینفعان در فرآیند استانداردگذاری و برقراری ارتباط رسمی برای پاسخگویی به عموم، انجام می‌دهند. رهبران اقتصادهای بزرگ نیز در نشست G20، اهمیت وجود یک استاندارد‌گذار مستقل که پاسخگوی منافع عمومی باشد را تأیید کرده‌اند. “پاسخگویی عمومی” که نسبت به تحقق آن در اساسنامه بنیاد اطمینان‌سازی شده‌ است، نقش بسزایی در موفقیت بنیاد دارد. وظیفه اطمینان‌سازی نسبت به وجود ترتیبات راهبری مناسب و رعایت آنها توسط تمام بخش‌های بنیاد، توسط “امین ” انجام می‌شود. اثربخشی “امین” در انجام وظایف محوله، به صورت سالانه از طریق ” نظرخواهی از کمیته نظارت ” مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

 

 ساختار بنیاد IFRS به شرح زیر می‌باشد:امور مربوط به پاسخگویی عمومی توسط هیئت نظارت بنیاد IFRS به شرح زیر انجام می‌شوند:

هیئت نظارت: هیئت نظارت در ژانویه ۲۰۰۹ تشکیل شده است. هدف این هیئت، ایجاد ارتباط رسمی بین اعضای بنیاد و سازمان‌های عمومی برای تقویت پاسخگویی عمومی بنیاد IFRS است. وظیفه اصلی بنیاد مذکور، کسب اطمینان از ایفای مسئولیت‌های اعضای بنیاد مطابق اساسنامه و انتصاب هیئت امنای بنیاد می‌باشد. نهادهای نظارتی بر بورس‌ها (در کشورهای مختلف) که استفاده از IFRS را الزام یا مجاز کرده‌اند، از طریق این هیئت می‌توانند مسئولیت‌های خود را در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران، سلامت بازار و شکل‌گیری سرمایه به نحو مؤثرتری انجام دهند. این هیئت متشکل از سازمان‌های نظارتی بازار سرمایه است که مسئول تعیین شکل و محتوای گزارشگری مالی هستند. اعضای فعلی هیئت، نمایندگان سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های بورس‌ها (IOSCO)،کمیسیون اروپا (EC)، ‌سازمان خدمات مالی ژاپن (JFSA)،‌ کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)،‌ کمیسیون بورس برزیل (CVM)،‌‌ و کمیسون خدمات مالی کره (FSC) می‌باشند. کمیته بازل به عنوان عضو ناشر مشارکت دارد.

 

امور مربوط به راهبری و نظارت توسط هیئت امنای بنیاد IFRS به شرح زیر انجام می‌شوند:

امین: هیئت امنای بنیاد IFRS مسئول راهبری و نظارت بر IASB می‌باشد. امین در هیچ ‌یک از موضوعات فنی مربوط به استانداردها دخالتی ندارد و این مسئولیت مطلقاً با IASB می‌‌باشد. همچنین امین در مقابل “هیئت نظارت” پاسخگو است. امین به مدت ۳ سال قابل تمدید انتخاب می‌شود. از هر امین انتظار می‌رود که در خصوص موضوعات بین‌المللی که مربوط به موفقیت یک بنیاد بین‌المللی که مسئول بهبود کیفیت جهانی استانداردهای حسابداری است، از درک و حساسیت کافی برخوردار باشد. از هر یک از مناطق آسیا/ اقیانوسیه، اروپا، آمریکای شمالی، ۶ نفر، از آفریقا و آمریکای جنوبی یک نفر و برای سایر مناطق در مجموع ۲ نفر به عنوان امین انتخاب می‌شوند

 

امور مربوط به فعالیت‌های مستقل استانداردگذاری توسط IASB و کمیته تفاسیر استانداردهای بین‌‌المللی (IFRIC) به شرح زیر انجام می‌شوند:

هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB)

IASB، هیئت مستقل استاندارد‌گذار بنیاد می‌باشد. هیئت برای انجام وظایف مربوط به تدوین استانداردها، از فرایند نظرخواهی عمومی استفاده می‌کند که اسناد مشورتی مانند مقالات و نظرخواهی عمومی از پیش‌نویس‌ها از اجزای مهم فرآیند تدوین استاندارد به شمار می‌رود. هیئت با ذینفعان سر تا سر جهان شامل سرمایه‌گذاران، تحلیل‌گران، قانونگذاران، مدیران شرکت‌ها، سایر نهادهای استاندارد‌گذار و حرفه حسابداری در ارتباط نزدیک است. اعضای این هیئت، گروه مستقلی از ۱۴ کارشناس با تجربۀ عملی در امر استانداردگذاری، تفسیر، حسابرسی یا استفاده از گزارشات مالی و آموزش حسابداری می‌باشند. در این هیئت، تنوع جغرافیایی نیز اهمیت دارد. اعضای هیئت مذکور، مسئول بهبود و انتشار استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی شامل استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط می‌باشند. این هیئت همچنین مسئول تصویب تفاسیر انجام شده توسط کمیته تفاسیر IFRS می‌باشد. اعضای این هیئت از طریق یک فرایند دقیق و علنی که شامل اعلام پست بلا تصدی و مشورت با سازمان‌های مربوط، توسط امنا انتخاب می‌شوند.

 

کمیته تفاسیر استانداردهای بین‌‌المللیIFRIC)

کمیته تفاسیر استانداردهای بین‌‌المللی، هیئت تفسیرکننده استانداردهای بین‌المللی حسابداری می‌باشد. این کمیته بر مبنای زمان بکارگیری استانداردها، اقدام به بررسی و ارائه رهنمود در خصوص آن‌‌ها می‌کند. در بهبود تفسیرها، کمیته تفاسیر ارتباط بسیار نزدیکی را با سایر کمیته‌های ملی برقرار می‌کند و از یک فرایند شفاف، کامل و نظرخواهی عمومی استفاده می‌کند. این کمیته متشکل از ۱۴ عضو از کشورهای مختلف و با سابقه حرفه‌ای می‌باشد. اعضای این هیئت توسط هیئت امنای بنیاد منصوب می‌شوند.

 

 شورای مشورتی IFRS

شورای مشورتی IFRS، هیئت مشورتی رسمی IASB و هیئت امنای بنیاد IFRS می‌باشد. اعضای این شورا، طیف وسیعی از نمایندگان گروه‌هایی هستند که از کار هیئت تأثیر می‌پذیرند. این گروه‌ها شامل سرمایه‌گذاران، تحلیل‌گران مالی و سایر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی مثل دانشجویان، حسابرسان، قانونگذاران، هیئت‌های حرفه‌ای حسابداری و استاندارد‌گذاران می‌باشند. ۴۳ سازمان از سر تا سر جهان و ۴۸ شخصیت حقیقی اعضای این شورا را تشکیل می‌دهند. همچنین سه سازمان دیگر نیز ناظر رسمی می‌باشند. اعضای شورای مشورتی توسط هیئت امنای بنیاد انتخاب می‌شوند. جلسه شورای مشورتی معمولا ۳ بار در سال به مدت ۲ روز در لندن برگزار می‌شود.

 

انجمن مشورتی استانداردهای حسابداری (ASAF)

در اول نوامبر ۲۰۱۲، بنیاد IFRS، پیشنهاد ایجاد یک گروه مشورتی جدید؛ شامل تدوین‌کنندگان ملی استانداردهای حسابداری و هیئت‌های منطقه‌ای، با توجه به گزارشگری مالی برای هیئت تدوین استانداردهای حسابداری (IASB) را برای نظرخواهی عمومی ارائه نمود. ایجاد چنین گروهی یکی از پیشنهادات اصلی سال ۲۰۱۱ هیئت امنای بنیاد IFRS در بررسی استراتژی فوریه ۲۰۱۲ بود. هدف از تشکیل این انجمن، فراهم کردن جلسه مشورتی می‌باشد که اعضا بتوانند به طور موثری در دست‌یابی هیئت تدوین استانداردها به هدف تدوین استانداردهای حسابداری با کیفیت بالا و در سطح جهانی مشارکت کنند. این انجمن دارای ۱۲ عضو فاقد رای می‌باشد که ۱۲ شخص حقیقی به علاوه یک رئیس عضو دارد. معمولا رئیس یا معاون هیئت تدوین استانداردهای بین‌المللی رئیس این نشست می‌باشد. به منظور اطمینان از شمولیت همه مناطق جغرافیایی جهان و توازن مناطق اقتصادی بزرگ، ۱۲ عضو به شرح زیر انتخاب می‌شوند: یک عضو از آفریقا، ۳ عضو از آمریکای شمالی و جنوبی، یک عضو از منطقه آسیا-اقیانوسیه، ۳ عضو از اروپا (شامل کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا) و ۲ عضو از سایر مناطق جهان.
استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) چگونه تدوین می‌شوند؟

استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی از طریق یک فرایند بین‌المللی مشورتی به نام “due process” که اشخاص و سازمان‌های ذیعلاقه در سرتاسر جهان را درگیر می‌کند، تدوین می‌شوند.

این فرایند شامل ۶ مرحله زیر می‌باشد که هیئت امنای بنیاد بر رعایت آن نظارت دارند:

  1. تعیین دستور کار
  2. برنامه‌ریزی پروژه
  3. تهیه و انتشار گزارشات مباحثه‌ای و تحقیقات صورت گرفته برای نظرخواهی
  4. تهیه و انتشار پیش‌نویس برای نظرخواهی
  5. تدوین و انتشار استاندارد
  6. رویه‌های پس از انتشار استاندارد (برگزاری جلسات با اشخاص ذینفع شامل سایر هیئت‌های استاندارد‌گذار توسط کارکنان و اعضای IASB، برای کمک به درک مسائل و موضوعات پیش‌ آمده در اجرای استانداردها)

در ادامه می‌توانید ساختار هیئت تدوین استانداردهای حسابداری (IFRS) را به طور خلاصه مشاهده کنید:

[av_image src=’https://yassystem.com/wp-content/uploads/2016/12/1-300×204.png’ attachment=’3455′ attachment_size=’medium’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ av_uid=’av-3n5fsu’][/av_image]

 

[av_image src=’https://yassystem.com/wp-content/uploads/2016/12/2-300×238.png’ attachment=’3456′ attachment_size=’medium’ align=’center’ animation=’no-animation’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ av_uid=’av-1uvp1q’][/av_image]