یاس سیستم خانه » دانستنی های مالی، مالیاتی، بیمه و قانون کار » گر کارگری قبل از استخدام، بیماری اعصاب داشته و در حین کار بیماری او مشخص گردیده است…

گر کارگری قبل از استخدام، بیماری اعصاب داشته و در حین کار بیماری او مشخص گردیده است…

اگر کارگری قبل از استخدام، بیماری اعصاب داشته و در حین کار بیماری او مشخص گردیده است، کارفرما باید او را تحمل کند!!

با عنایت به مفاد ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی،کارگران به هنگام استخدام باید مورد معاینه پزشکی قرار گیرند لذا اگر این معاینه و آزمایشات انجام نشود و بعداً معلوم شود که کارگر دچار بیماری اعصاب بوده است، کارفرما باید آثار آن را تحمل نماید.

در چنین مواردی اگر بیماری مذکور مانع اشتغال کارگر بوده و با ادامه کار وی ممکن است  موجب وارد آمدن ضرر و زیان شود، با توجه به این که کارگر به هنگام اشتغال این بیماری را بروز نداده است، مراجع صالحه می توانند به موضوع رسیدگی و رای  لازمه را صادر نمایند.

این مقاله را برای دوستانتان بفرستید

Share on telegram
تلگرام
Share on email
ایمیل
Share on whatsapp
واتساپ
Share on skype
اسکایپ
به بالای صفحه بردن