آنچه باید از حسابداری تولیدی و صنعتی بدانیم

آنچه باید از حسابداری تولیدی و صنعتی بدانیم

مقدمه ای بر حسابداری تولیدی و صنعتی:

حسابداری تولیدی و صنعتی شاخه‌ای از حسابداری است که به طور خاص به ثبت و پردازش اطلاعات مالی مربوط به فرآیند تولید و بهای تمام شده محصولات در شرکت‌های تولیدی و صنعتی می‌پردازد. این نوع حسابداری نقشی حیاتی در مدیریت صحیح منابع مالی، کنترل هزینه‌ها، قیمت‌گذاری محصولات و سودآوری ایفا می‌کند.

آنچه باید از حسابداری تولیدی و صنعتی بدانیم - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

حسابداری تولیدی چیست؟

حسابداری تولیدی، شاخه‌ای از حسابداری است که به طور خاص بر فرآیند تولید و بهای تمام شده محصولات تمرکز دارد. این نوع حسابداری به منظور جمع‌آوری، طبقه‌بندی و ثبت اطلاعات مالی مربوط به فرآیند تولید، از جمله مواد اولیه، نیروی کار، سربار و سایر هزینه‌ها، انجام می‌شود.

اهداف اصلی حسابداری تولیدی عبارتند از:

 • محاسبه بهای تمام شده محصولات: این امر برای تعیین قیمت فروش محصولات و ارزیابی سودآوری آنها ضروری است.
 • کنترل هزینه‌های تولید: با استفاده از حسابداری تولیدی می‌توان هزینه‌های مختلف را به طور دقیق رصد و کنترل کرد.
 • ارائه اطلاعات برای تصمیم‌گیری: اطلاعات حاصل از حسابداری تولیدی می‌تواند برای تصمیم‌گیری‌های مختلف در زمینه تولید، مانند انتخاب مواد اولیه، برنامه‌ریزی تولید و تعیین قیمت محصولات، مورد استفاده قرار گیرد.
آنچه باید از حسابداری تولیدی و صنعتی بدانیم

یاس سیستم:آنچه باید از حسابداری تولیدی و صنعتی بدانیم

برخی از اصطلاحات کلیدی در حسابداری تولیدی عبارتند از:

 • مواد اولیه: موادی که در فرآیند تولید برای ساخت محصولات استفاده می‌شوند.
 • نیروی کار: دستمزد و سایر هزینه‌های مربوط به کارکنان شاغل در فرآیند تولید.
 • سربار: هزینه‌های غیرمستقیم تولید که به طور مستقیم به محصولات قابل انتساب نیستند، مانند اجاره، برق و آب.
 • بهای تمام شده: مجموع هزینه‌های مواد اولیه، نیروی کار و سربار که برای تولید یک محصول صرف شده است.

حسابداران تولیدی از روش‌های مختلفی برای محاسبه بهای تمام شده محصولات استفاده می‌کنند، از جمله:

 • روش بهای تمام شده جذبی: در این روش، تمام هزینه‌های تولید، اعم از مستقیم و غیرمستقیم، در بهای تمام شده محصولات لحاظ می‌شود.
 • روش بهای تمام شده متغیر: در این روش، فقط هزینه‌های مستقیم تولید در بهای تمام شده محصولات لحاظ می‌شود.

انتخاب روش مناسب برای محاسبه بهای تمام شده محصولات به عوامل مختلفی مانند نوع فعالیت، پیچیدگی فرآیند تولید و نیازهای اطلاعاتی شرکت بستگی دارد.

نرم‌افزارهای حسابداری تولیدی:

امروزه نرم‌افزارهای مختلفی برای حسابداری تولیدی وجود دارند که می‌توانند به طور قابل‌توجهی فرآیند حسابداری را ساده و کارآمدتر کنند. این نرم‌افزارها امکاناتی مانند ثبت اطلاعات مربوط به مواد اولیه، نیروی کار، سربار، تولید و انبار را فراهم می‌کنند و می‌توانند گزارش‌های مختلفی برای تحلیل و ارزیابی عملکرد تولید ارائه دهند.

حسابداری صنعتی چیست؟

حسابداری صنعتی، که به عنوان حسابداری بهای تمام شده نیز شناخته می‌شود، شاخه‌ای از حسابداری است که به طور خاص بر جمع‌آوری، طبقه‌بندی و ثبت اطلاعات مالی مربوط به فرآیند تولید و بهای تمام شده محصولات تمرکز دارد.

اهداف اصلی حسابداری صنعتی عبارتند از:

 • محاسبه بهای تمام شده محصولات: این امر برای تعیین قیمت فروش محصولات و ارزیابی سودآوری آنها ضروری است.
 • کنترل هزینه‌های تولید: با استفاده از حسابداری صنعتی می‌توان هزینه‌های مختلف را به طور دقیق رصد و کنترل کرد.
 • ارائه اطلاعات برای تصمیم‌گیری: اطلاعات حاصل از حسابداری صنعتی می‌تواند برای تصمیم‌گیری‌های مختلف در زمینه تولید، مانند انتخاب مواد اولیه، برنامه‌ریزی تولید و تعیین قیمت محصولات، مورد استفاده قرار گیرد.
آنچه باید از حسابداری تولیدی و صنعتی بدانیم

آنچه باید از حسابداری تولیدی و صنعتی بدانیم را در یاس سیستم بخوانید

برخی از اصطلاحات کلیدی در حسابداری صنعتی عبارتند از:

 • مواد اولیه: موادی که در فرآیند تولید برای ساخت محصولات استفاده می‌شوند.
 • نیروی کار: دستمزد و سایر هزینه‌های مربوط به کارکنان شاغل در فرآیند تولید.
 • سربار: هزینه‌های غیرمستقیم تولید که به طور مستقیم به محصولات قابل انتساب نیستند، مانند اجاره، برق و آب.
 • بهای تمام شده: مجموع هزینه‌های مواد اولیه، نیروی کار و سربار که برای تولید یک محصول صرف شده است.

حسابداران صنعتی از روش‌های مختلفی برای محاسبه بهای تمام شده محصولات استفاده می‌کنند، از جمله:

 • روش بهای تمام شده جذبی: در این روش، تمام هزینه‌های تولید، اعم از مستقیم و غیرمستقیم، در بهای تمام شده محصولات لحاظ می‌شود.
 • روش بهای تمام شده متغیر: در این روش، فقط هزینه‌های مستقیم تولید در بهای تمام شده محصولات لحاظ می‌شود.

انتخاب روش مناسب برای محاسبه بهای تمام شده محصولات به عوامل مختلفی مانند نوع فعالیت، پیچیدگی فرآیند تولید و نیازهای اطلاعاتی شرکت بستگی دارد.

کاربردهای حسابداری صنعتی:

 • محاسبه بهای تمام شده محصولات: این امر برای تعیین قیمت فروش محصولات و ارزیابی سودآوری آنها ضروری است.
 • کنترل هزینه‌های تولید: با استفاده از حسابداری صنعتی می‌توان هزینه‌های مختلف را به طور دقیق رصد و کنترل کرد.
 • ارائه اطلاعات برای تصمیم‌گیری: اطلاعات حاصل از حسابداری صنعتی می‌تواند برای تصمیم‌گیری‌های مختلف در زمینه تولید، مانند انتخاب مواد اولیه، برنامه‌ریزی تولید و تعیین قیمت محصولات، مورد استفاده قرار گیرد.
 • ارزیابی عملکرد: با استفاده از حسابداری صنعتی می‌توان عملکرد بخش‌های مختلف تولید را ارزیابی و نقاط ضعف و قوت آنها را شناسایی کرد.
 • کاهش هزینه‌ها: با استفاده از اطلاعات حاصل از حسابداری صنعتی می‌توان راهکارهای مختلفی برای کاهش هزینه‌های تولید پیدا کرد.
 • افزایش سودآوری: با استفاده از حسابداری صنعتی می‌توان سودآوری محصولات و فعالیت‌های مختلف را افزایش داد.
مطالعه  هزینه های ثابت

نرم‌افزارهای حسابداری صنعتی:

امروزه نرم‌افزارهای مختلفی برای حسابداری صنعتی وجود دارند که می‌توانند به طور قابل‌توجهی فرآیند حسابداری را ساده و کارآمدتر کنند. این نرم‌افزارها امکاناتی مانند ثبت اطلاعات مربوط به مواد اولیه، نیروی کار، سربار، تولید و انبار را فراهم می‌کنند و می‌توانند گزارش‌های مختلفی برای تحلیل و ارزیابی عملکرد تولید ارائه دهند.

در این مقاله، به بررسی جامع و مفصل آنچه باید از حسابداری تولیدی و صنعتی بدانیم، می‌پردازیم:

1. مفاهیم کلیدی:

 • بهای تمام شده: شامل تمام هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با تولید محصول می‌شود.
 • هزینه‌های مستقیم: به طور مستقیم به تولید محصول مرتبط هستند مانند مواد اولیه، حقوق و دستمزد مستقیم کارکنان تولید.
 • هزینه‌های غیرمستقیم: به طور غیرمستقیم به تولید محصول مرتبط هستند مانند اجاره، برق، آب، استهلاک و …
 • سیستم‌های costing: روش‌های مختلفی برای محاسبه بهای تمام شده مانند costing جذبی، costing متغیر و …
 • موجودی کالا: شامل مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و کالای نهایی می‌شود.
 • نقطه سر به سر: نقطه‌ای که در آن درآمد حاصل از فروش با هزینه‌های تولید برابر می‌شود.

2. فرآیند حسابداری تولیدی و صنعتی:

 • ثبت معاملات مالی: تمام معاملات مالی مرتبط با فرآیند تولید مانند خرید مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه‌های سربار و … باید به طور دقیق ثبت شوند.
 • محاسبه بهای تمام شده: با استفاده از روش‌های costing، بهای تمام شده هر محصول محاسبه می‌شود.
 • ارائه گزارش‌های مالی: گزارش‌های مالی مختلفی مانند ترازنامه، صورت سود و زیان، گزارش جریان وجوه نقد و … باید به طور دوره‌ای تهیه و ارائه شوند.
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات: اطلاعات مالی باید به طور دقیق تجزیه و تحلیل شوند تا به منظور تصمیم‌گیری صحیح و ارتقای راندمان و سودآوری مورد استفاده قرار گیرند.

3. چالش‌های حسابداری تولیدی و صنعتی:

 • پیچیدگی فرآیند تولید: فرآیند تولید در بسیاری از شرکت‌های تولیدی و صنعتی پیچیده است و به همین دلیل، حسابداری دقیق و اصولی آن نیز دشوارتر خواهد بود.
 • تغییرات سریع قیمت مواد اولیه: قیمت مواد اولیه در بسیاری از موارد به طور سریع تغییر می‌کند و به همین دلیل، محاسبه دقیق بهای تمام شده دشوارتر خواهد بود.
 • نیروی انسانی متخصص: برای انجام حسابداری تولیدی و صنعتی به نیروی انسانی متخصص و باتجربه نیاز است.
آنچه باید از حسابداری تولیدی و صنعتی بدانیم

آنچه باید از حسابداری تولیدی و صنعتی بدانیم را در یاس سیستم بخوانید

4. راهکارهای ارتقای حسابداری تولیدی و صنعتی:

 • استفاده از نرم افزارهای تخصصی: استفاده از نرم افزارهای تخصصی حسابداری تولیدی و صنعتی می‌تواند به طور قابل توجهی سرعت، دقت و راندمان حسابداری را افزایش دهد.
 • استقرار سیستم costing استاندارد: استقرار سیستم costing استاندارد به منظور محاسبه دقیق بهای تمام شده و قیمت‌گذاری صحیح محصولات، از اهمیت بالایی برخوردار است.
 • استفاده از خدمات مشاوره ای: استفاده از خدمات مشاوره ای متخصصان حسابداری و مالی، به منظور انتخاب سیستم حسابداری مناسب، استقرار سیستم costing،

5. نقش حسابداری تولیدی و صنعتی در سودآوری:

حسابداری دقیق و اصولی در صنعت تولید و

6. منابع آموزشی:

 • کتاب‌های تخصصی: کتاب‌های تخصصی متعددی در زمینه حسابداری تولیدی و صنعتی منتشر شده است که می‌توانید از آنها استفاده کنید.
 • دوره‌های آموزشی: دوره‌های آموزشی متعددی در زمینه حسابداری تولیدی و صنعتی برگزار می‌شود که می‌توانید در آنها شرکت کنید.
 • مقالات و وب سایت‌ها: مقالات و وب سایت‌های متعددی در زمینه حسابداری تولیدی و صنعتی وجود دارد که می‌توانید از آنها اطلاعات کسب کنید.

اهمیت استفاده از حسابداری تولیدی و صنعتی در دنیای امروز:

در دنیای امروز، رقابت در بازارهای جهانی به شدت افزایش یافته است. شرکت‌های تولیدی و صنعتی برای اینکه بتوانند در این رقابت‌ها پیروز باشند، باید به طور مداوم به دنبال راه‌هایی برای ارتقای راندمان و سودآوری خود باشند. حسابداری دقیق و اصولی می‌تواند به عنوان یک ابزار مهم در این زمینه به آنها کمک کند.

با استفاده از حسابداری تولیدی و صنعتی می‌توان:

 • هزینه‌ها را به طور دقیق کنترل کرد:
 • قیمت‌گذاری صحیح محصولات:
 • تصمیم‌گیری صحیح:
 • افزایش سودآوری:

نتیجه:

حسابداری تولیدی و صنعتی به عنوان یک ابزار مهم و کارآمد، نقشی حیاتی در مدیریت صحیح منابع مالی، کنترل هزینه‌ها، قیمت‌گذاری محصولات و سودآوری در شرکت‌های تولیدی و صنعتی ایفا می‌کند.

مشاوره رایگان نرم افزار حسابداری و سامانه مودیان

همین حالا با دریافت مشاوره حرفه‌ای و رایگان حال کسب و کارتون رو خوب کنید!