حسابداریتو در سال جدید نو کن، اما به قیمت ۱۴۰۲!

فقط تا ۹ خرداد

نرم افزار مالی یاس سیستم

تاثیر تغییرات اجتماعی بر حسابداری

تاثیر تغییرات اجتماعی بر حسابداری

فرهنگ نه تنها به صراحت در شیوه‌های حسابداری یک سازمان یافت می‌شود، بلکه به صورت ضمنی در فعالیت‌های روزمره یک شرکت نیز یافت می‌شود و پیامدهای ضمنی بر روابط کارفرما و کارمند و رویه حسابداران در چسبندگی هزینه و تاثیر آن بر سود می‌گذارد. محققان از این نفوذ فرهنگی به عنوان فرهنگ سازمانی یاد می‌کنند.

 

تاثیر تغییرات اجتماعی بر حسابداری

کیفیت حسابداری به محیط آن بستگی دارد. اصول حسابداری، رویه‌ها و شیوه‌ها به‌جای قوانینی که بر اساس نیازهای محیطی برای اطمینان از مرتبط بودن شکل می‌گیرند، موضوعات توافقی هستند. بنابراین، حسابداری یک فرآیند تکاملی است. تغییر روندهای اجتماعی و اقتصادی این مقاله به بررسی تاثیر تغییرات اجتماعی بر حسابداری می‌پردازد.

این مقاله یک تحقیق کتابخانه‌ای است و از اطلاعات تجزیه و تحلیل مالی محتوا استفاده شده است. بررسی انتقادی موجود ادبیات، از جمله، نشان داد که تغییرات اجتماعی تأثیر زیادی بر توسعه حسابداری داشته است.

آنچه امروزه اصول و رویه‌های حسابداری را تشکیل می‌دهند، تا حد زیادی تغییر و گسترش یافته است. هدف و دامنه حسابداری تأثیر قابل توجهی بر محتوا و ارائه صورت‌های مالی داشته است. فرهنگ باعث ایجاد تغییر و توسعه جدید در اصول و رویه‌های حسابداری می‌شود.

در واقع، برخی از اصول ممکن است نه تنها تغییر کنند بلکه کمتر مرتبط یا کاملاً بی‌ربط شوند. تهدید به هزینه تاریخی روش‌های حسابداری با توجه به پدیده تورم که با انتقادات جدی وارد شده بود در اینجا گویا Glautier و Underdown (1986) معتقدند که تاریخچه حسابداری منعکس کننده الگوی تکاملی اجتماعی است.

تحولات آنها استدلال می‌کنند که اصول و شیوه‌های حسابداری بر حقایق جهانی یا کلی تکیه نمی‌کنند. قوانین اما این که ریشه در نظام ارزشی اجتماعی دارند که آنها عمل می‌کنند و از نظر اجتماعی تعیین می‌شوند.

حسابداری از این نظر به عنوان محصول محیط خود نگهداری می‌شود. به گفته آنائو (1998)، نیروی تغییر یکی از ویژگی‌های پایدار محیط پویای انسان است؛ بنابراین حسابداری لزوماً باید تسلیم تغییرات اجتماعی شود. دانداگو (1998) حسابداری را به عنوان بهشت گذشته و همچنان در حال عبور از مراحل مختلف توسعه مشاهده کرد.

در سراسر جهان، این توسعه توسط تغییرات اجتماعی و همچنین اقتصادی پیش می‌رود. در نیجریه، حسابداری قوانینی مانند قانون بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی (BOFIA)، قانون شرکت‌ها و امور مرتبط (CAMA)، بیان شده است که برای تنظیم عملکرد حسابداری به دلیل تغییر شرایط با توجه به موارد فوق، این واقعیت که حسابداری همانطور که امروزه شناخته می‌شود مشابه است،

اما کاملاً قابل بحث است، بحث کمی وجود دارد متمایز از آنچه در دوران اولیه تاریخ خود بود. هدف و دامنه باید اصلاح شده باشد به دلیل تغییرات در جامعه در اصل، تغییرات در جامعه تقاضای بیشتری را برای حسابداری به عنوان یک ایجاد کرده است. بنابراین این امر بر تغییراتی در اصول و رویه‌ها تأثیر گذاشته است.

این مقاله به طور نظری تأثیر عوامل تغییر اجتماعی را بر توسعه حسابداری در سطح جهانی بررسی می‌کند. و به طور خاص در زمینه نیجریه. ده عامل تغییر اجتماعی طبقه‌بندی می‌شوند: اختراع پول، اختراع اعداد عربی، رنسانس ایتالیا، انقلاب صنعتی، رشد شرکت ها، سقوط بازار سهام در سال 1929 و رکود بزرگ دهه 1930، ظهور رایانه، تورم، جهانی شدن، و نهادهای تنظیم کننده استانداردهای حسابداری و تأثیرات آنها بر توسعه حسابداری مورد بررسی قرار می‌گیرند.

 

تاثیر تغییرات اجتماعی بر حسابداری

تاثیر تغییرات اجتماعی بر حسابداری را در یاس سیستم بخوانید

 

تاثیر فرهنگ برخی کشورها بر شغل حسابداری

ملیت یک فرد فکر اولیه‌ای است که در زمان فرهنگ به ذهن خطور می‌کند ذکر شده. تمام تأثیرات فرهنگی را شامل نمی‌شود، اما برخی از آنها را دارد. نفوذ در هر جنبه‌ای از جامعه، از دولت گرفته تا تجارت و زندگی روزمره. بنابراین، فرهنگ ملی تأثیر به سزایی بر حسابداران و عملکرد آنها دارد. همانطور که قبلا ذکر شد، حسابداری محصول محیط فرهنگی آن است.

تفاوت عمده بین سیستم‌های حسابداری در سراسر جهان تا حدی به دلیل فرهنگ ملی است؛ زیرا این امر هنجارهایی را تعیین می‌کند که در آن جامعه عمل می‌کند. همچنین، قوانین فراگیر توسط مقامات فرهنگ محور وضع می‌شود. بسیاری از محققان پیشنهاد می‌کنند که رویه‌های حسابداری در داخل یک کشور به منظور رفع نیازهای آنها تکامل می‌یابد.

سیستم‌های کنترل حسابداری و مدیریت، مظهر فرهنگ و بازتاب هستند؛ بنابراین، همانطور که تقاضاها و نیازها در کشور متفاوت است روشی که در آن حسابداری انجام می شود نیز متفاوت خواهد بود.

 

تاثیر تغییرات اجتماعی بر حسابداری در چین

تاثیر تغییرات اجتماعی بر حسابداری در چین، به دلیل تأثیرات قوی سوسیالیستی و دولتی آن بسیار متفاوت است. برای دولت چین کنترل تقریباً بر تمام جنبه‌های جامعه، به ویژه حسابداری قابل توجه است؛ بنابراین، مالی بیانیه‌ها بر اساس نیازهای دولت انجام می‌شود تا نیازهای سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری مالی اکثر شرکت‌ها تامین شود.

بنابراین نیاز به تهیه صورت‌های مالی بر این اساس مشهود است. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران عادی در چین معمولا در زمینه حسابداری و تحصیلات امور مالی کم‌تر هستند؛ بنابراین نیازهای آنها برای صورت‌های مالی کامل به هر حال محدود است. بسیاری از شرکت‌های خارجی که در چین شعبه باز می‌کنند، محلی را آموزش می‌دهند تا مدیران در کشور مادر شرکت اطمینان حاصل کنند که شرکت را مطابق با آن اداره کنند.

با ادامه تغییر بازار، صورت‌های مالی چین باید تغییر کند. این صورت‌های مالی بیشتر به سمت سرمایه‌گذاران و حسابداران طراحی شده است که باید تحصیلات خود را بهتر کنند. این تعدیل ممکن است به دلیل ترکیب مذاهب با سرعت کمتری رخ دهد.

تاثیر تغییرات اجتماعی بر حسابداری

تاثیر تغییرات اجتماعی بر حسابداری در چین را در یاس سیستم بخوانید

تاثیر تغییرات اجتماعی بر حسابداری در آلمان

سبک‌های مدیریت و شیوه‌های حسابداری در آلمان به طور قابل توجهی، متفاوت از نحوه اجرای آنها در ایالات متحده است. این سبک‌ها تا حد زیادی به نحوه رتبه‌بندی فرهنگ‌ها بر اساس ابعاد و ارزش‌های ایجاد شده توسط بستگی دارد. آلمانی‌ها معمولاً نسبت به آمریکایی‌ها برای تغییر انعطاف‌پذیر نیستند.

سیستم حسابداری مدیریت سفت و سخت آلمانی به دلیل پایین بودن تحمل انعطاف‌پذیری آنهاست؛ این امر به مدیران اجازه می‌دهد تا تصمیمات خود را به صورت ثابت و منسجم اتخاذ کنند
آلمانی‌ها افراد بسیار محتاطی هستند.

مبنای قابل پیش‌بینی در سراسر سازمان فرهنگ اجتنابی آنهاست؛ زیرا آنها مایلند از تمام جزئیات آگاه باشند و هیچ چیز ناشناخته باقی نماند. از سوی دیگر، آمریکایی‌ها دارای فرهنگ اجتنابی از عدم قطعیت ضعیفی هستند به همین دلیل، سیستم‌های حسابداری مدیریت بین شرکت‌ها متفاوت است. آنها نیز راحت‌تر خود را با تغییرات مکرری که در کسب و کار رخ می‌دهد می‌کنند.

انگیزه داخلی آلمانی‌ها نیز با آمریکایی‌ها متفاوت است. آلمانی‌ها می‎خواهند سخت کار کنند و همیشه مشغول باشند، در حالی که آمریکایی‌ها حاضرند سخت کار کنند اما نمی‌خواهند همیشه مشغول بمانند. در نتیجه، سیستم حسابداری آلمانی به طور مداوم گزارش می‌دهد و روش‌های بسیار دقیق را ارائه می‌کند. در حالی که سیستم‌های حسابداری آمریکایی‌ها به جزییات نیاز است اما به طور مداوم ضرورت ندارد.

در فرهنگ آلمانی قوانین خاص و رسمی برای اطمینان از حسابداری و عملکردهای تجاری به طور مداوم انجام می‌شود، همانطور که در سیستم مدیریت استاندارد دیده می‌شود. کارکنان به دستورالعمل‌های دقیق در مورد نحوه رفتار ملزم هستند، چه باید کرد و نتایج آنها در پایان روز چه خواهد بود. فرهنگ ایالات متحده در این خصوص ارزشی قائل نمی‌شود.

در نهایت، در حسابداری آلمانی، به موقع بودن و دقت بسیار مورد توجه است. مدیریت بیشترین اطلاعات را می‌خواهد که دقیقاً اندازه‌گیری شود تا تصمیمات درستی بگیرد. در ایالات متحده این ویژگی‌ها بیشتر به نیاز آنها برای اجتناب از هرگونه عدم قطعیت کمک می‌کند. در حسابداری، وقت‌شناسی و دقت همیشه مورد نیاز نیست، اما می‌توان آن را یاد گرفت.

تاثیر تغییرات اجتماعی بر حسابداری

تاثیر تغییرات اجتماعی بر حسابداری در ژاپن را در یاس سیستم بخوانید

تاثیر تغییرات اجتماعی بر حسابداری در ژاپن

سه ویژگی عمده در جامعه ژاپنی وجود دارد که فرهنگ آنها را می‌سازد. سیستم حسابداری، شیوه‌ها و فرهنگ سازمانی منحصر به فردی دارد که دولت را بالاترین مقام، حتی فراتر از استانداردهای حرفه‌ای می‌داند. ژاپنی‌ها به “اساس اخلاقی دولت” اعتقاد دارند که به دلیل پیشینه فرهنگ در آیین کنفوسیوس، زندگی را به عنوان «حاكم» و «حاكم كننده» در نظر می‌گیرند.

این جنبه فرهنگی برای ژاپن در حسابداری مستقل، هرچند مستقل، قابل توجه است. در ژاپن هیئت‌های حرفه‌ای وجود دارند و دولت همچنان تاثیر بیشتری بر حسابداری دارد. قوانین و استانداردها موسسه حسابداران رسمی ژاپن (JICPA) خود را مستقل اعلام می‌کند و هیچ سند خاصی برای اتصال آن وجود ندارد. با این حال، در عمل روزمره، دولت بازوی کنترلی اقدامات به نظر می‌رسد.

ژاپنی‌ها خود را به عنوان یک گروه و نه به عنوان یک فرد می‌بینند. این باعث می‌شود تا محل کار بر روی نیازهای متقابل متمرکز شود و به حفظ اختلافات کمک می‌کند. با این حال، این می‌تواند تراکنش‌های بی‌سابقه مورد نیاز در حسابداری را نیز لکه‌دار کند.

این امر بر حرفه حسابرسی همانطور که هست نیز تاثیر می‌گذارد و به عنوان بخشی از شرکت در نظر گرفته می‌شود و مسئولیت محافظت از شرکت را دارد؛ بنابراین حسابرسان مستقل یک مفهوم خارجی هستند و گاهی توسط شرکت‎های ژاپنی پذیرفته نمی‎شوند.

 

جمع بندی تاثیر تغییرات اجتماعی بر حسابداری

آخرین جنبه فرهنگی یک بار دیگر بر اساس اصل کنفوسیوس است؛ اینجاست که نیروهای مکمل متناوب می‌شوند و یکدیگر را متعادل می‌کنند. حفظ یک محیط هماهنگ هیچ قاعده دقیقی برای خوب یا بد بودن ندارد اما تنها چیزی است که جامعه را در هماهنگی نگه می‌دارد. بنابراین، ژاپنی‌ها تمایل به سازش دارند و برای حفظ تعادل لازم از رویارویی اجتناب می‌کنند.

فرهنگ نه تنها به صراحت در شیوه‌های حسابداری یک سازمان یافت می‌شود، بلکه به صورت ضمنی در فعالیت‌های روزمره یک شرکت نیز یافت می‌شود و پیامدهای ضمنی بر روابط کارفرما و کارمند و رویه حسابداران تاثیر می‌گذارد. محققان از این نفوذ فرهنگی به عنوان فرهنگ سازمانی یاد می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *