سیستم صندوق و تنخواه و نقش آن در تصمیمات استراتژیک

سیستم صندوق و تنخواه و نقش آن درتصمیمات استراتژیک

سیستم صندوق و تنخواه و همچنین گزاراشات مدیریتی مربوط به این بخش از نرم‌افزار حسابداری همواره نقش مهمی در تصمیمات استراتژیک سازمان دارند. بدون شک یکی از مهمترین دغدغه‌های مدیران و حسابداران ، چک‌های وارده و صادره ، کنترل و صدور اسناد مربوطه آنها می‌باشد. لذا برای کنترل چک‌ها، نیاز به گزارشات تکمیلی است که نشان دهنده وضعیت این اسناد می‌باشد.

حسب تجربه حسابدارن مجرب، مدیران نیاز دارند اطلاعاتی در ارتباط با چک‌های صادره و یا دریافتی به تفکیک سررسید و یا طرف حساب‌ها و یا براساس نوع عملیات انجام شده داشته ‌باشند. سیستم صندوق نرم‌ افزار حسابداری شرکتی ، فروشگاهی و یا تحت وب یاس ، یکی از سیستم‌های بنام در حوزه مدیریت مالی کسب و کارها می‌باشد که با کاربری بسیار ساده، امکانات گسترده و حرفه ای را فراهم نموده است.

در ادامه، ضمن اشاره به نیازهای مدیران در حوزه دریافت و پرداخت، راهکارهای ایجاد شده جهت تسهیل در تصمیم‌گیری استراتژیک به واسطه سیستم صندوق نرم‌افزار حسابداری یاس نیزمعرفی می‌گردد.

 

نقش سیستم صندوق درتصمیمات استراتژیک عبارتند از :

  1. اطلاع از گردش حساب
  2. کنترل سریال چک‌ها
  3. اطلاع از آخرین وضعیت اسناد
  4. ردگیری اسناد
  5. اطلاع از موجودی حساب بانکی
  6. اطلاع از دریافت /پرداخت آینده
  7. گزارش صورت اسناد برگشتی

سپس به تشریح هر یک از این موارد خواهیم پرداخت تا بیش تر از پیش با ماهیت  استراتژیک سیستم صندوق آشنا شویم.

 

۱. اطلاع از گردش حساب

یکی از مهمترین و حساس‌ترین ثبت‌های حسابداری ، ثبت چک‌های وارده و صادره می‌باشد. دریافت گزارشات از این اقلام ، برای مدیران بسیار حائز اهمیت است . مدیران می‌خواهند بدانند که تاریخی معین، تاریخ سررسید و یا وصول کدام چک‌ها می‌باشد و یا وضعیت چک‌های ثبت شده در حالات واگذاری به بانک ، وصولی ، متوقف شده و یا خرج شده و غیره مشخص گردد.

طراحان سیستم صندوق نرم‌ افزار حسابدری یاس سیستم ، بدین منظور، این گزارش را تعبیه نموده‌اند تا کاربران بتوانند ، گردش چک‌های دریافتی و یا پرداختی را به تفکیک و بر اساس فیلتر نوع عملیات و یا در بازه زمانی خاص، به تفکیک صندوق و یا به تفکیک طرف حسابها، با انتخاب شرکت مورد نظر در گزارش، بنمایش درآورند.

این فیلتر‌ها می‌توانند بر اساس تاریخ صدور، واگذاری ، وصول و یا سایر فیلتر‌های مدنظر باشند. لازم به ذکر است، تمامی این گزارشات را می‌توان چاپ نموده و یا بصورت فایل PDF و یا فایل اکسلی تهیه نمود، همچنین مدیران می‌توانند گزارشات مورد نظر را از طریق نرم‌افزار یاس ابری و بر روی کلیه ابزارهای دیجیتال (تبلت ، فبلت، موبایل و…) در هر زمان ، تهیه نموده و مورد تحلیل و بررسی قرار دهند.

 

فرم گزارش گردش حساب -سیستم صندوق نرم افزار حسابداری یاس سیستم

یاس سیستم: سیستم صندوق و تنخواه و نقش آن در تصمیمات استراتژیک

۲. کنترل سریال چک‌ها در سیستم صندوق

یکی از الزامات واحد خزانه برای مدیران و کاربران ، گزارش وضعیت چک‌ها از محل هر شماره حساب می‌باشد. تا بتوانند چک‌های ابطالی ، صادر نشده و غیره را مشخص نمایند. در گزارش ” کنترل سریال چک‌ها “ی یاس سیستم ، بسادگی می‌توان وضعیت چک‌های هر حساب را از نظر چک‌های ابطال شده ، صادر شده و صادر نشده بنمایش در آورد.کاربران با استفاده از این گزارش می‌توانند چک‌های موجود را ردیابی نموده و براحتی از بروز خطاهای احتمالی ، پیشگیری نمایند.

 

فرم کنترل سریال چک‌ها -سیستم صندوق نرم افزار حسابداری یاس سیستم

فرم کنترل سریال چک‌ها -سیستم صندوق نرم افزار حسابداری یاس سیستم

 

 

۳. اطلاع از آخرین وضعیت اسناد

یکی از دغدغه‌های مدیران ، شناسایی و تحلیل اسناد حسابداری ثبت شده در رابطه با چک‌ها می‌باشد. بررسی اینکه حسابداران، شناسایی وضعیت چک‌ها را بدرستی انجام داده‌اند ، فرآیندی بسیار زمان بر می‌باشد .

سیستم صندوق نرم‌افزار حسابداری باید، امکان انجام این کار را با ارائه گزارش وضعیت اسناد به سادگی و به سرعت در اختیار مدیران و کاربران قرار دهد. در گزارش وضعیت اسناد یاس سیستم می‌توان آخرین وضعیت چک‌ها را در دو حالت دریافتی و یا پرداختی ، بر اساس طرف حساب ، تاریخ سر‌رسید، بانک متعهد و فیلترهای نوع عملیات، مورد بررسی قرارداد.

 

فرم وضعیت اسناد -سیستم صندوق نرم افزار حسابداری یاس سیستم

فرم وضعیت اسناد -سیستم صندوق نرم افزار حسابداری یاس سیستم

۴. نقش سیستم صندوق

برای ردگیری اسناد در بسیاری موارد، شاهد عدم اطلاع کاربران از وضعیت چک‌ها و بلاتکلیفی آنها در دوره‌های نامشخص قبل می‌باشیم . بدیهی است تعیین وضعیت این چک‌ها ، بر مبنای اکسل و یا مستندات دستی ، بسیار سخت و گاهی نشدنی می‌باشد. این گزارش در سیستم صندوق یاس سیستم به کاربران کمک می‌کند تا لیست چک‌های فاقد سند حسابداری را بنمایش درآورند. حتی امکان نمایش رشد نموداری چک‌های صادره و یا وارده، به حالات متفاوت را دارا می‌باشد.

مطالعه  نگاهی به طرح جامع حسابداری

 

فرم گزارش ردگیری اسناد -سیستم صندوق نرم افزار حسابداری یاس سیستم

فرم گزارش ردگیری اسناد -سیستم صندوق نرم افزار حسابداری یاس سیستم

 

نمودار چک‌های صادره و وارده به تفکیک ماه -سیستم صندوق نرم افزار حسابداری یاس سیستم

نمودار چک‌های صادره و وارده به تفکیک ماه -سیستم صندوق نرم افزار حسابداری یاس سیستم

 

 

۵. اطلاع از موجودی حساب

بانکی اکثر مدیران نیاز به داشتن موجودی حساب‌های بانکی بنگاه اقتصادی دارند تا هنگام تصمیم گیری در خصوص پرداخت‌ها، بتوانند موجودی‌ها را درآن واحد مورد بررسی قرار داده و مغایرت‌های احتمالی را تعیین نمایند.در نرم‌افزار سیستم صندوق یاس سیستم ، گزارشی تحت عنوان ” گزارش کنترل حساب بانکی” را ارائه نموده‌اند که با فیلترهای بازه تاریخی و نیز فیلتر شرکت و انتخاب حساب‌های بانکی مورد نظر، مانده حساب بانکی را در تاریخ فیلتر شده بنمایش درآورد.

همچنین در یاس سیستم کاربران و مدیران می‌توانند در هر لحظه موجودی حساب بانکی صوری ( اسناد دریافتی و پرداختی فاقد سند حسابداری) و موجودی واقعی (موجودی اسناد دریافتی و پرداختی که سند حسابداری برای آن‌ها ثبت شده) را مانیتور نمایند.

 

فرم گزارش موجودی حساب بانکی -سیستم صندوق نرم افزار حسابداری یاس سیستم

فرم گزارش موجودی حساب بانکی -سیستم صندوق نرم افزار حسابداری یاس سیستم

 

۶. اطلاع از دریافت /پرداخت آینده در سیستم صندوق

یکی از دغدغه‌های مدیران و حسابداران ، برنامه ریزی‌های مالی است که بدین منظور می‌بایست از هزینه‌های کلان آتی باخبر باشند.

برای سادگی و سهولت و نیز جلوگیری از بروز خطا ، طراحان سیستم صندوق نرم‌افزار یاس سیستم، گزارشی را جهت نمایش اسناد دریافتی و یا پرداختی آتی طراحی نموده‌اند که قادر به نمایش اطلاعاتی است که هنوز تاریخ سررسید آنها نرسیده است. در این گزارش می‌توان بر اساس نام شرکت‌ها و شماره حساب و یا نوع اسناد، اطلاعات را فیلتر و گزارش مورد نظر را دریافت نمود.

 

فرم گزارش دریافت و پرداخت -سیستم صندوق نرم افزار حسابداری یاس سیستم

فرم گزارش دریافت و پرداخت -سیستم صندوق نرم افزار حسابداری یاس سیستم

 

۷. گزارش صورت اسناد برگشتی

این گزارش به مدیران کمک می‌کند تا لیستی از اسناد صادر شده برگشتی را داشته باشند . مزیت این گزارش این است که برای تغییر شرکت‌ها نیازی به خروج از گزارش نبوده و با تفکیک طرف حساب و تعیین تاریخ مورد نظر ، حتی با تعیین بازه مبلغی چک‌ها ، می‌توان گزارشی از این اسناد را تهیه نمود.

گزارش صورت اسناد برگشتی -سیستم صندوق نرم افزار حسابداری یاس سیستم

گزارش صورت اسناد برگشتی -سیستم صندوق نرم افزار حسابداری یاس سیستم

 

مدیریت تنخواه

مدیریت تنخواه نرم‌افزار یاس سیستم ، جهت ردیابی گردش حساب تنخواه داران ، گزارشی مدیریتی را در اختیار کاربران قرار داده است تا بسادگی ، بتوانند مبالغ دریافتی و هزینه‌های ثبت شده و مانده هر تنخواه را بر اساس نام تنخواه و شماره و یا حتی ریز هزینه‌های انجام شده ، ارائه دهد. در این گزارش مدیران و کاربران می‌توانند با انتخاب تنخواه گیرنده، بسادگی گزارشی دقیق از گردش تنخواه‌ها داشته باشد.

 

فرم مدیریت تنخواه -سیستم صندوق نرم افزار حسابداری یاس سیستم

فرم مدیریت تنخواه -سیستم صندوق نرم افزار حسابداری یاس سیستم

 

 

  • مغایرت بانکی :

از مشکلات اساسی که معمولا مدیران و حسابداران را دچار مخاطرات می‌نمایند، بروز مغایرت در حسابهای بانکی و اقلام گردش بانکها در سیستم‌ها می‌باشد که ممکن است ناشی از عدم دقت کاربران در ثبت رویدادهای مالی باشد. ردیابی مغایرتهای بانکی، کاری بسیار پیچیده و زمانبر است .

در نرم‌افزار یاس سیستم ، این فرآیند بسیار ساده و سریع گردیده بصورتی که با یک کلید فایل اکسلی تمامی‌بانکها خوانده شده و مغایرتهای موجود گزارش می‌گردد.

 

فرم مغایرت بانکی -سیستم صندوق نرم افزار حسابداری یاس سیستم

فرم مغایرت بانکی -سیستم صندوق نرم افزار حسابداری یاس سیستم

 

  • راس گیری چک و فاکتور :

یکی از موارد مهم برای مدیران، تعیین زمان میانگین وصول چک‌ها می‌باشد. تعیین میانگین زمان وصول چکها و فاکتورها بسیار حائز اهمیت می‌باشد که نرم‌افزارحسابداری یاس سیستم امکان کنترل و گزارش گیری راس گیری را برای کاربران به سادگی ایجاد نموده است.

 

راس گیری چک -سیستم صندوق نرم افزار حسابداری یاس سیستم

راس گیری چک -سیستم صندوق نرم افزار حسابداری یاس سیستم

 

  • چک نگار:

نوشتن چک‌ها بصورت دستی همواره سبب بروز مشکلات و خطاهای بسیاری گردیده است . در نرم‌افزارهای پیشرفته ی کاربردی، امکان درج و چاپ چک بصورت سیستمی‌مهیا گردیده است تا علاوه بر دقت در درج مبالغ، سرعت انجام فرآیند نیز افزایش یابد.

 

با توجه به امکانات گسترده یاس سیستم جهت آشنایی بیشتر با نرم‌افزارهای حسابداری یاس سیستم می‌توانید با کارشناسان فروش نرم افزار حسابداری یاس سیستم در ارتباط باشید یا از طریق لینک‌های زیر اطلاعات مربوط به انواع نرم‌افزارهای حسابداری مرتبط با فعالیت سازمانی و شغلی خودتان را مشاهده بفرمایید..

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان نرم افزار حسابداری و سامانه مودیان

همین حالا با دریافت مشاوره حرفه‌ای و رایگان حال کسب و کارتون رو خوب کنید!